El Senat analitzarà a més la petició de control en les inspeccions frontereres de les importacions de cítrics, tractament en fred, l’activació de la clàusula de salvaguarda i la reprovació del ministre d’Agricultura, Luis Planas

Madrid 12 de febrer de 2019

Compromís ha propiciat que dilluns que ve la Comissió d’Agricultura del Senat aborde la petició d’activar la clàusula europea de salvaguarda i analitze les dificultats que pateix la citricultura valenciana principalment i de la resta de l’Estat després de la signatura de l’Acord de la Unió Europea amb els països de Sud-àfrica, que està permetent l’arribada de producció de cítrics d’aquests països que no compten amb les garanties de la producció europea, quant a tractaments fitosanitaris, presència de plagues, etcètera, el que està condicionant la viabilitat de milers d’explotacions.

Davant tal desemparament produït pel dany que va suposar la ratificació d’aquest acord i les paraules irresponsables del ministre d’Agricultura en la mateixa comissió, vam decidir tramitar la petició per exigir al Govern l’activació a Europa de la clàusula de salvaguarda així com la reprovació del ministre d’Agricultura que demora sense justificació aquesta petició de defensa a Europa i que ens va vindre a titllar de plorons“, ha indicat el portaveu, Carles Mulet.

Compromís va ser l’única formació que va rebutjar la ratificació de l’Acord. “Advertirem a la resta de grups (PP, PSOE, Units-Podem, Ciutadans i altres) de les serioses conseqüències que aquest tindria, com així ha passat i censurem com ningú està fent absolutament res per reaccionar i revertir la falta de rendibilitat de les explotacions, la pressió fiscal existent sobre unes activitats que s’han vist de la nit al dia amb la seua producció pel terra per falta de sortides al mercat, sense ningú que les indemnitze pels danys econòmics i una falta de planificació que solapa produccions de països tercers amb la comunitària i que, damunt, l’exposa a riscos per la manca de control“, ha afegit.

Compromís ja va aconseguir aprovar al Senat una moció per visibilitzar els cítrics espanyols i fomentar el seu consum amb campanyes que ni PP ni PSOE han posat en marxa des del Govern, com demanava la moció aprovada per unanimitat. També es va aprovar la petició de la coalició perquè els cítrics foren inclosos en la Llista Europea de Vegetals d’Alt Risc, també prevista en l’article 42 del Reglament Europeu sobre Mesures de Protecció contra Plagues dels Vegetals.

La Comisión de Agricultura del Senado votará el lunes la petición de Compromís de activar la cláusula de salvaguardia para la citricultura

El Senado analizará además la petición de control en las inspecciones fronterizas de las importaciones de cítricos, tratamiento en frío, la activación de la cláusula de salvaguardia y la reprobación del ministro de Agricultura, Luis Planas

Madrid, 12 de febrero de 2019

Compromís ha propiciado que el próximo lunes la Comisión de Agricultura del Senado aborde la petición de activar la cláusula europea de salvaguardia y analice las dificultades que sufre la citricultura valenciana principalmente y del resto del Estado tras la firma del Acuerdo de la Unión Europea con los países de Sudáfrica, que está permitiendo la llegada de producción de cítricos de estos países que no cuentan con las garantías de la producción europea, en cuanto a tratamientos fitosanitarios, presencia de plagas, etcétera, lo que está condicionando la viabilidad de miles de explotaciones.

Ante tal desamparo producido por el daño que supuso la ratificación de tal acuerdo y las palabras irresponsables del ministro de Agricultura en la misma comisión, decidimos tramitar la petición para exigir al Gobierno la activación en Europa de la cláusula de salvaguardia así como la reprobación del ministro de Agricultura que demora sin justificación esta petición de defensa en Europa y que nos vino a llamar llorones”, ha indicado el portavoz, Carles Mulet.

Compromís fue la única formación que rechazó la ratificación del Acuerdo. “Advertimos al resto de grupos (PP, PSOE, Unidos-Podemos, Ciudadanos y otros) de las serias consecuencias que este tendría, como así ha ocurrido y censuramos como nadie está haciendo absolutamente nada para reaccionar y revertir la falta de rentabilidad de las explotaciones, la presión fiscal existente sobre unas actividades que se han visto de la noche a la mañana con su producción en el suelo por falta de salidas al mercado, sin nadie que las indemnice por los daños económicos y una falta de planificación que solapa producciones de países terceros con la comunitaria y que, encima, la expone a riesgos por la falta de control”, ha añadido.

Compromís ya consiguió aprobar en el Senado una moción para visibilizar los cítricos españoles y fomentar su consumo con campañas que ni PP ni PSOE han puesto en marcha desde el Gobierno como pedía la moción aprobada por unanimidad. También se aprobó la petición de la coalición para que los cítricos fueran incluidos en la Lista Europea de Vegetales de Alto Riesgo, también contemplada en el artículo 42 del Reglamento Europeo sobre Medidas de Protección contra Plagas de los Vegetales.