Mulet recorda que tots els partits del Senat excepte Compromís van ratificar al Senat l’acord d’amb Sud-àfrica

El portaveu de Compromís afirma que si el PP tinguera una mica de decència demanaria disculpes pels desqualificatius proferits quan Compromís alertava contra el tractat

Madrid, a 20 de gener de 2019

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha mostrat l’estupor per les peticions públiques de pràcticament tots els partits, perquè la Unió Europea aplique ara la clàusula de salvaguarda a l’acord de la UE amb els cinc països de l’Àfrica meridional, quan va ser a l’abril d’aquest mateix 2018, quan tots els partits van votar en contra de la proposta de Compromís de no ratificació d’acord ( únicament ERC i Unidos Podeom es va abstindre, la resta, amb PP i PSOE van votar en contra), i tot seguit, en la mateixa votació, tots, excepte ERC que es va abstindre, van votar a favor de ratificar aquest tractat que Compromis alertava era letal. Únicament Compromís, en aqueix ple, va votar a favor de la proposta de no ratificació presentada pels valencianistes, i després en contra de la ratificació; o cosa que és el mateix, PP,PSOE, Ciutadans, Podemos, PDCAT, PNB i els minoritaris, van ratificar l’acord malgrat el llarg advertiment en ple feta per Compromís.

Mulet ha recordat que la defensa del PP a aquest acord es va limitar a desqualificacions personals cap al senador, l l senador per Madrid, Carlos Aragonés, es va limitar a la desqualificació amb arguments com això“El que vosté proposa, a part de ser un impossible, és a dir, un brindis al sol, a costa de les majories absolutes o del bipartidisme, no se sap de qui, (..). Bé, resulta amb això, senador, que vosté pretén, primer, un impossible pràctic i, després, una espècie d’escàndol diplomàtic formidable, segons el qual hi ha trenta-huit Estats pendents del vot individual d’un senador a Espanya per a aprovar un acord econòmic internacional. És fantàstic. Això a mi em deixa perplex. Jo vinc de la Cambra Baixa, però em deixa perplex la facilitat parlamentària que també té el Senat respecte, no a l’empara de la minoria, sinó al curs lliure de la voluntat individual d’un senador. És que no s’ha molestat ni el concurs de la resta, d’algun altre grup. Senador, de què estem parlant? De la seua voluntat individual contra tots. En nom de qui? No se sap”
El portaveu dels valencianistes en la Cambra Alta, ha animat als grups a repassar el diari de sessions els vídeos de les intervencions, “ara tots es pugen al carro de demanar aplicar la clàusula de salvaguarda europea davant els efectes letals en el camp valencià d’aquest acord, però s’obliden que fa menys de huit mesos el ratificaven amb alegria. El PP va arribar a una intervenció que va fregar l’insult personal, i sempre han intentat ridiculitzar nostres constants peticions en el Senat exigint un tracte just amb els cítrics, ara no tenen la més mínima credibilitat per a intentar traure rèdit partidista de les mobilitzacions. Recordem com vam ser no solament els únics que exigim no ratificar l’acord, els únics que votem en contra, i els primers que exigim aplicar la clàusula de salvaguarda. Rectificar és de savis, però almenys una disculpa pels insults, i una altra, pels efectes que ha tingut en el camp valencià el seu irresponsable vot”.

Video debate:
www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=12_S000040_034_01&ig=643258

Votación:
www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/rwdsesionespleno/detalle/votaciones/index.html?sp=46&legis=12&id1=34&id2=803&tv=SI&ord=A

diari de sessions:

www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_12_64.PDF#page=74
página 148 i següents

vídeo del debate:

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=12_S000040_034_01&ig=643258

Mulet recuerda que todos los partidos del Senado excepto Compromís ratificaron el en Senado el acuerdo de con Sudáfrica

El portavoz de Compromís afirma que si el PP tuviera un poco de decencia pediría disculpas por los descalificativos proferidos cuando Compromís alertaba contra el tratado.

Madrid, a 20 de enero de 2019

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha mostrado el estupor por las peticiones públicas de prácticamente todos los partidos, para que la Unión Europea aplique ahora la cláusula de salvaguarda al acuerdo de la UE con los cinco países del África meridional, cuando fue en abril de este mismo 2018, cuando todos los partidos votaron en contra de la propuesta de Compromís de no ratificación de acuerdo ( únicamente ERC y Unidos Podemos se abstuvo, el resto, con PP y PSOE votaron en contra), y acto seguido, en la misma votación, todos, excepto ERC que se abstuvo, votaron a favor de ratificar este tratado que Compromis alertaba era letal. Únicamente Compromís, en ese pleno, votó a favor de la propuesta de no ratificación presentada por los valencianistas, y luego en contra de la ratificación; o lo que es lo mismo, PP,PSOE, Ciudadanos, Podemos, PDCAT, PNV y los minoritarios, ratificaron el acuerdo a pesar de la larga advertencia en pleno hecha por Compromís.

Mulet ha recordado que la defensa del PP a este acuerdo se limitó a descalificaciones personales hacia el senador, El senador por Madrid, Carlos Aragonés, se limitó a la descalificación con argumentos como esto“Lo que usted propone, aparte de ser un imposible, es decir, un brindis al sol, a costa de las mayorías absolutas o del bipartidismo, no se sabe de quién, (..). Bien, resulta con ello, senador, que usted pretende, primero, un imposible práctico y, después, una especie de escándalo diplomático formidable, según el cual hay treinta y ocho Estados pendientes del voto individual de un senador en España para aprobar un acuerdo económico internacional. Es fantástico. Esto a mí me deja perplejo. Yo vengo de la Cámara Baja, pero me deja perplejo la facilidad parlamentaria que también tiene el Senado respecto, no al amparo de la minoría, sino al curso libre de la voluntad individual de un senador. Es que no se ha molestado ni el concurso del resto, de algún otro grupo. Senador, ¿de qué estamos hablando? De su voluntad individual contra todos. ¿En nombre de quién? No se sabe”
El portavoz de los valencianistas en la Cámara Alta, ha animado a los grupos a repasar el diario de sesiones los vídeos de las intervenciones, “ahora todos se suben al carro de pedir aplicar la cláusula de salvaguarda europea ante los efectos letales en el campo valenciano de este acuerdo, pero se olvidan que hace menos de ocho meses lo ratificaban con alegría. El PP llegó a una intervención que rozó el insulto personal, y siempre han intentado ridiculizar nuestras constantes peticiones en la el Senado exigiendo un trato justo con los cítricos, ahora no tienen la más mínima credibilidad para intentar sacar rédito partidista de las movilizaciones. Recordamos como fuimos no solamente los únicos que exigimos no ratificar el acuerdo, los únicos que votamos en contra, y los primeros que exigimos aplicar la cláusula de salvaguarda. Rectificar es de sabios, pero por lo menos una disculpa por los insultos, y otra, por los efectos que ha tenido en el campo valenciano su irresponsable voto”·

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *