El Govern assegura a Compromís que ha desafectat les oliveres mil·lenàries del Maestrat del projecte constructiu de l’A-7

La coalició va demanar mesures al Govern que, tot i això, admet que els exemplars singulars afectats podrien ser trasplantats

Castelló, 19 de gener de 2019

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, han celebrat la implicació del Govern i modificar així les afeccions sobre el bosc d’oliveres mil·lenàries del Maestrat que suposava l’execució, tal com estava prevista, de la carretera A7. La coalició va reclamar al Govern que tinguera en compte la necessitat que el vial no afectara a aquests exemplars que porten milers d’anys a la zona i que acumula la major concentració d’oliveres mil·lenàries del món.

L’alerta va saltar quan es va conèixer que el traçat escollit per a la prolongació de l’A-7 afectava algunes finques agrícoles en què hi ha exemplars d’oliveres protegits per la Llei valenciana de Patrimoni Arbori Monumental i que es concentren en bona mesura en els voltants de la finca Mas del Pou, a la Jana i li exigien mesures per eludir tals afeccions. “Ara des del Govern ens asseguren que s’ha modificat el projecte i es compleix la DIA i la Llei Valenciana però que en cas d’existir afeccions a exemplars i espècies singulars aquestes serien trasplantades. A prioriens alegrem d’aquest canvi d’actitud però reclamem els canvis necessaris perquè ni un sol exemplar d’olivera mil·lenari haja de ser trasplantat, el que pot generar enormes riscos per a la seua supervivència. Han estat molts anys de lluita des d’organitzacions agràries com la Unió per evitar que s’arrenquen aquests exemplars i es comercie amb ells com perquè ara siga l’administració qui ho faça, de manera que reclamem que siguen escrupolós amb la llei i respecte cap a aquests ancians exemplars“, ha afegit el senador per Castelló, Jordi Navarrete.

La coalició va preguntar de nou i sol·licitar informes que garantisquen que els exemplars catalogats estan fora de perill i conèixer quins exemplars singulars queden afectats i el seu futur dins el projecte “ja que lamentablement les actuacions realitzades a la CV-13 o N-238 són un nefast exemple d’exemplars trasplantats secs i morts en cunetes i rotondes“, ha afegit el senador. D’altra banda preguntarà per la falta de finançament dins dels PGE2019, les previsions d’aquest vial un cop alliberada l’AP-7 i les possibles actuacions per connectar les dues i evitar noves afeccions territorials o si, per contra, segueix vigent la connexió entre Vilanova i l’Hospitalet inicialment prevista.

19012019 oliveres a7 la jana 19012019 oliveres a7 la jana r

El Gobierno asegura a Compromís que ha desafectado los olivos milenarios del Maestrat del proyecto constructivo de la A-7

La coalición pidió medidas al Gobierno que, a pesar de ello, admite que los ejemplares singulares afectados podrían ser trasplantados

Castelló, 19 de enero de 2019

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete,han celebrado la implicación del Gobierno y modificar así las afecciones sobre el bosque de olivos milenarios del Maestrat que suponía la ejecución tal y como estaba prevista de la carretera A7. La coalición reclamó al Gobierno que tuviera en cuenta la necesidad que el vial no afectara a estos ejemplares que llevan miles de años en la zona y que acumula la mayor concentración de olivos milenarios del mundo.

La alerta saltó cuando se conoció que el trazado escogido para la prolongación de la A-7 afectaba a algunas fincas agrícolas en las que existen ejemplares de olivos protegidos por la ley valenciana de Patrimonio Arbóreo Monumental y que se concentran en buena medida en las inmediaciones de la finca Mas del Pou, en la Jana y le exigían medidas para eludir tales afecciones. “Ahora desde el Gobierno nos aseguran que se ha modificado el proyecto y se cumple la DIA y la Ley Valenciana pero que en caso de existir afecciones a ejemplares y especies singulares estas serían trasplantadas. A priori nos alegramos de este cambio de actitud pero reclamamos los cambios necesarios para que ni un solo ejemplar de olivo milenario tenga que ser trasplantado, lo que puede generar enormes riesgos para su supervivencia. Han sido muchos años de lucha desde organizaciones agrarias como la Unió para evitar que se arranquen estos ejemplares y se comercie con ellos como para que ahora sea la administración quien lo haga, por lo que reclamamos que sean escrupuloso con la ley y respeto hacia estos ancianos ejemplares”, ha añadido el senador por Castelló, Jordi Navarrete.

La coalición va a preguntar de nuevo y solicitar informes que garanticen que los ejemplares catalogados están a salvo y conocer qué ejemplares singulares quedan afectados y su futuro dentro del proyecto “ya que lamentablemente las actuaciones realizadas en la CV-13 o N-238 son un nefasto ejemplo de ejemplares trasplantados secos y muertos en cunetas y rotondas”, ha abundado el senador. Por otro lado preguntará por la falta de financiación dentro de los PGE2019, las previsiones de este vial una vez liberada la AP-7 y las posibles actuaciones para conectar ambas y evitar nuevas afecciones territoriales o si por el contrario sigue vigente la conexión entre Vilanova y l’Hospitalet inicialmente prevista.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *