L’immoble del Carrer Trinitat 5 de Castelló porta des de 2015 tancat, però des de 2007 sense la presència d’oficines de l’Administració General de l’Estat..

Castelló,9 de gener de 2019. El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, que va publicar recentment la llista de lloguers que està pagant l’administració general de l’Estat en la capital de la Plana, el cost anual de la qual ascendeix a 680.131 euros pels onze edificis, ha rebel·lat  ara com a exemple del despropòsit, el lloguer de de 130 metres al carrer Trinitat, pel qual es paguen 6972 euros a l’any, però amb la curiositat que aquest immoble en estat semi ruïnós, propietat de la Marquesa de Sant Joaquim, porta tancat des de 2015, però l’Administració General de l’Estat ja no l’ocupa físicament des d’almenys finals del 2007 .

Aquest immoble presenta des del carrer visibles símptomes d’abandó, i no existeix ni el més mínim esment a oficines públiques. Malgrat això, en llistat aportat pel Govern a preguntes de Compromís, apareix com un dels 11 lloguers en vigor.

Un altre d’ells, també sense ús, és l’edifici del carrer Hort de Mas número 1, antiga seu de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions, edifici tancat des de fa anys i a la porta del qual figura un anunci de venda.

En l’altre extrem, Mulet ha reiterat l’existència de desenes de solars i immobles buits a la ciutat també sense ús, com la Residència de Suboficials al carrer Alcalde Tàrrega o la comandància marina del Grau.

Mulet ha demanat explicacions al Govern de per què es mantenen aquests lloguers malgrat no estar usant-se “ en teoria, el Govern ens ha passat una llista actualitzada de lloguers, i estem parlant de casos en els quals segurament des de fa 10 anys no s’usen. Això és un malgastament intolerable de diners públics. Ja ens semblava escandalós per exemple el que es paga per certs espais sí que ocupats mentre tenen tancats altres públics que evitarien aquesta despesa, però pagar per alguna cosa en desús és intolerable”

 

 

 

Compromís pide explicaciones al Gobierno por pagar dos alquileres de 20.000 euros por edificios que no usa desde hace 10 años

El inmueble de la Calle Trinidad 5 de Castelló lleva desde 2015 cerrado, pero desde 2007 sin la presencia de oficinas de la Administración General del Estado.

 

Castelló,9 de enero de 2019. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, que publicó recientemente la lista de alquileres que está pagando la administración general del Estado en la capital de la Plana, cuyo coste anual asciende a 680.131 euros por los once edificios, ha rebelado como ejemplo del despropósito, el alquiler de de 130 metros en la calle Trinitat, por el cual se pagan 6972 euros al año, però con la curiosidad que este inmueble en estado semi ruinoso, propiedad de la Marques de San Joaquín, lleva cerrado desde 2015, pero  la Administración General del Estado ya no lo ocupa físicamente desde por lo menos finales del 2007 .

 

Este inmueble presenta desde la calle visibles síntomas de abandono, y no existe ni la más mínima mención a oficinas públicas.  A pesar de ello, en listado aportado por el Gobierno a preguntas de Compromís, aparece como uno de los 11 alquileres en vigor.

 

Otro de ellos, también sin uso, es el edificio de la calle Hort de Mas número 1, antigua sede de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, edificio cerrado desde hace años y en la puerta del cual figura un anuncio de venta.

 

En el otro extremo, Mulet ha reiterado la existencia de decenas de solares e inmuebles vacíos en la ciudad también sin uso, como la Residencia de Suboficiales en la calle Alcalde Tàrrega o la comandancia marina del Grau.

 

Mulet ha pedido explicaciones al Gobierno de por qué se mantienen estos alquileres a pesar de no estar usándose “ en teoría, el Gobierno nos ha pasado una lista actualizada de alquileres, y estamos hablando de casos en los que seguramente desde hace 10 años no se usan. Eso es un malgasto intolerable de dinero público. Ya nos parecía escandaloso por ejemplo lo que se paga por ciertos espacios sí ocupados mientras tienen cerrados otros públicos que evitarían este gasto, pero pagar por algo en desuso es intolerable”

 

Descripción Bien Dirección Usuario Superficie Renta Anual
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE CASTELLÓN  

C/ HUERTO DE MAS,1

D.G. DE COMERCIO INTERNACIONAL E

INVERSIONES

 

271,22

 

13.169,00

DIR.PROV.TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

PASEO RIBALTA,10

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  

819,00

 

41.205,00

 

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO

 

AV DOCTOR CLARA 40

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

 

1.224,00

 

106.625,00

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO (ANTES INSTITUTO GEOGRÁFICO

NACIONAL)

 

C TRINIDAD 5

 

S.GRAL. DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

 

130,00

 

6.972,00

 

UNIDAD DE CARRETERAS

 

RONDA MIJARES, 114

 

D.G. DE CARRETERAS

 

450,00

 

37.898,00

 

LOCAL PARA SERVICIOS DEL DNI-E EN CASTELLON

 

PLAZA TEODORO IZQUIERDO Nº 6

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

 

500,37

 

46.464,00

SERVICIOS DE COSTAS (ANTIGUO BANCO DE ESPAÑA)  

PLAZA DE LA PAU Nº3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE  

1.003,20

 

156.849,00

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO (ANTIGUO BANCO DE ESPAÑA)  

PLAZA DE LA PAU Nº3

S. DE E. PARA LAS ADMINISTRACIONES

TERRITORIALES

 

2.064,70

 

277.625,00

13 PLAZAS DE APARCAMIENTO CON DESTINO AL SERVICIO DE

COSTAS

 

C/ MAYOR Nº21

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE  

195,00

 

17.160,00

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTELLON  

CALLE 261

S. DE E. PARA LAS ADMINISTRACIONES

TERRITORIALES

 

483,00

 

11.516,00

5 PLAZAS DE GARAJE INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SS PARKING EN GRAN VÍA TÁRREGA MONTEBLANCO (246-7-8-9 Y 250) D.G. DE INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL

 

50,00

 

1.728,00

 

Acceso a la documentación http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=139373&id2=1

 

 

http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=143036