Compromís proposa rebaixar pressió fiscal citricultura després del rebuig a demanar l’activació de la clàusula de salvaguarda

Presenta una moció en què es reclama la reducció de mòduls a zero i compensar els ajuntaments per les exempcions en l’IBI rústic

Madrid, 8 gener 2019
El portaveu de Compromís i senador territorial, Carles Mulet, ha anunciat hui la presentació al Senat d’una moció per la rebaixa de la pressió fiscal sobre la citricultura del país, afectada per la manca de rendibilitat a què ha portat l’Acord d’Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats de l’AAE de la SADC, aprovat pel Parlament Europeu el passat dia 14 de setembre i ratificada per PP, PSOE, Units-Podem i Ciutadans al Senat el 11 d’abril passat de 2018.

“L’entrada de taronges procedents de Sud-àfrica que poden trobar-se encara al gener en molts lineals del país i que inunden Europa és una ferramenta evident de pressió dels preus a la baixa en origen i, per tant, pertorbadora del mercat. En el territori valencià les pèrdues estimades per aquesta circumstància s’aproximen aquest any als 100 milions d’euros, segons han denunciat les organitzacions agràries, pel que és necessari adoptar acords de suport un cop el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, s’haja posicionat recentment com no partidari d’exigir a la Unió Europea l’activació de la clàusula de salvaguarda prevista en el Reglament de la UE per a casos com en el qual ens trobem”, ha indicat Mulet.

En la moció la coalició insta a promoure en coordinació amb els ajuntaments de zones afectades, l’exempció de l’IBI rústic en aquelles poblacions productores de cítrics, per afavorir la viabilitat de les explotacions i activitat dels agricultors i com a mesura de suport de l’Administració . Mulet ha remarcat que “per això l’Administració General de l’Estat compensarà als municipis que opten per aquesta opció de suport amb els diners deixats d’ingressar, per evitar que es penalitzen els ingressos dels municipis”.

Entre altres mesures, la coalició insta el Govern a donar suport als ajuntaments que permetisquen fraccionaments i ajornaments del pagament de l’IBI rústic en quotes mensuals en cas que se sol·licitara i brindar el suport econòmic necessari per garantir que l’adopció d’aquesta mesura no genera cap problema de liquiditat per als ajuntaments i la reducció a zero dels mòduls per al període impositiu de 2018 en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles afectades per aquesta circumstància excepcional en els termes citrícoles afectats.

“Per mantenir els cultius citrícoles, la viabilitat de cooperatives, productors i treballadors”, assenyala la coalició “és necessari donar totes les facilitats als agricultors a l’hora de pagar els seus impostos, per poder mantenir així la necessària estructura d’Estat de Benestar” . El sector citrícola està demanant mesures de tot tipus, entre elles l’exempció d’aquest tribut, que no suposa grans ingressos en la seua naturalesa rústica. Amb l’objectiu de compensar els efectes perniciosos d’aquest acord i que no siga lesiu per als productors espanyols de cítrics, és important conèixer la situació i adoptar les mesures oportunes per evitar perjudicar encara més als nostres productors.

CRISIS CITRICULTURA
Compromís propone rebajar presión fiscal citricultura tras el rechazo a pedir la activación de la cláusula de salvaguardia

Presenta una moción en la que se reclama la reducción de módulos a cero y compensar a los ayuntamientos por las exenciones en el IBI rústico

Madrid, 8 de enero de 2019
El portavoz de Compromís y senador territorial, Carles Mulet, ha anunciado hoy la presentación en el Senado de una moción para la rebaja de la presión fiscal sobre la citricultura del país, afectada por la falta de rentabilidad a que ha llevado el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados del AAE de la SADC, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado día 14 de septiembre y ratificada por PP, PSOE, Unidos-Podemos y Ciudadanos en el Senado el pasado 11 de abril de 2018.

“La entrada de naranjas procedentes de Sudáfrica que pueden encontrarse todavía en enero en muchos lineales del país y que inundan Europa es una herramienta evidente de presión de los precios a la baja en origen y, por tanto, perturbadora del mercado. En el territorio valenciano las pérdidas estimadas por esta circunstancia se aproximan este año a los 100 millones de euros, según han denunciado las organizaciones agrarias, por lo que es necesario adoptar acuerdos de apoyo una vez el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se haya posicionado recientemente como no partidario de exigir a la Unión Europea la activación de la cláusula de salvaguardia prevista en el Reglamento de la UE para casos como en el que nos encontramos”, ha indicado Mulet.

En la moción la coalición insta a promover, en coordinación con los ayuntamientos de zonas afectadas, la exención del IBI rústico en aquellas poblaciones productoras de cítricos, para favorecer la viabilidad de las explotaciones y actividad de los agricultores y como medida de apoyo de la Administración. Mulet ha remarcado que “para ello la Administración General del Estado compensará a los municipios que opten por esta opción de apoyo con el dinero dejado de ingresar, para evitar que se penalicen los ingresos de los municipios”.

Entre otras medidas, la coalición insta al Gobierno a apoyar a los ayuntamientos que permitan fraccionamientos y aplazamientos del pago del IBI rústico en cuotas mensuales en caso de que se solicitase y brindarles el apoyo económico necesario para garantizar que la adopción de esta medida no genera ningún problema de liquidez para los ayuntamientos y la reducción a cero de los módulos para el período impositivo de 2018 en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas afectadas por esta circunstancia excepcional en los términos citrícolas afectados.

“Para mantener los cultivos citrícolas, la viabilidad de cooperativas, productores y trabajadores”, señala la coalición “es necesario dar todas las facilidades a los agricultores a la hora de pagar sus impuestos, para poder mantener así la necesaria estructura de Estado de Bienestar”. El sector citrícola está solicitando medidas de todo tipo, entre ellas la exención de este tributo, que no supone grandes ingresos en su naturaleza rústica. Con el objetivo de compensar los efectos perniciosos de ese acuerdo y que no sea lesivo para los productores españoles de cítricos, es importante conocer la situación y adoptar las medidas oportunas para evitar perjudicar todavía más a nuestros productores.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *