Compromís considera que el 2018 ha estat un any agredolç pel finançament autonòmic i la protecció als cítrics

La formació retreu la letal ratificació de l’Acord amb la SADC al qual Compromís es va oposar en solitari i censura la nul·la defensa de l’agricultura mediterrània que han realitzat PP i PSOE en l’any que acaba

Madrid, 27 de desembre de 2018

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha realitzat un balanç agredolç de l’any que finalitza com a conseqüència de la manca d’implicació dels executius -de Rajoy primer i de Sánchez després- en aspectes clau per als valencians com són el finançament autonòmic i la protecció de l’agricultura mediterrània “que han deixat indefensa davant la inundació d’arròs i cítrics per països tercers, sense que hagen mostrat el més mínim interès en corregir la injusta situació de competència i problemes sanitaris”.

La coalició ha viscut amb frustració com l’exministra Isabel Tejerina, al capdavant d’Agricultura i Alimentació “estava més preocupada dels fertilitzants que d’exigir la clàusula de salvaguarda per a l’arròs i la citricultura” i com”senadors de tots els partits, alguns ells valencians, ratificaven els acords entre la UE i Sud-àfrica sense immutar-se, com ja van fer a Europa seus companys de forma miserable amb l’honrosa excepció de Compromís que porta demanant mesures des de 2016″.

Davant de les mesures contundents com l’aplicació de la clàusula de salvaguarda o la reclamació de mesures per a la lluita contra la Xylella fastidiosaque van ser rebutjades pel PP, els grups majoritaris només van cedir en l’aprovació de mesures cosmètiques, com la moció de la coalició que reclamava el foment dels cítrics o la seva consideració com vegetals d’alt risc “mentre rebutjaven una partida per la sequera, escometre les actuacions pendents a l’Albufera i actuacions sobre les lleres de rius i barrancs, la reparació dels danys dels temporals, la celebració d’eleccions al camp o mesures davant l’arribada a la Península de devastadores malalties per a la citricultura”.

A la banda negativa de la balança la coalició situa la persecució per part de l’anterior delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, del valencià en els carrers valencians, el desinterès de PP i PSOE per definir un model de finançament autonòmic just per als reptes de competitivitat i per satisfer les necessitats d’infraestructures que requereix el País Valencià o pel rebuig al desmantellament del projecte Castor “que intentem abordar en la Comissió d’Investigació i en forma de mocions, encara que topem amb l’opacitat i els interessos del PP”. Al costat positiu se situen les fites aconseguides des de la coalició i el canvi de tarannà al qual ha conduït al Govern socialista després de l’intens treball de reunions i coordinació amb els ajuntaments realitzat. “Hem aconseguit que una cosa fins ara tan invisible com era el Senat es veja com quelcom útil, on vam preguntat als ministres pel nul·l finançament de l’Autoritat Metropolitana de Transport de València, la liquidació del deute del Consorci València 2007, pel corredor Mediterrani o la gratuïtat de l’autopista tot i els intents de la Taula del Senat per limitar l’activitat parlamentària o exigit que siga l’Estat qui assumisca el cost de les dessaladores de Castelló”, ha afegit.

“Sens dubte”, ha manifestat Mulet, “han resultat especialment lamentables les esquives declaracions del titular de Foment, José Luis Ábalos, que ha romàs en una indefinició sobre el futur de les autopistes al nostre país o les ridícules i lentes bonificacions, després de dècades de peatges per als valencians”.

En matèria de Cultura tampoc han vist els veïns d’Elx un nou tarannà del nou Govern de cara a la cessió de la Dama per ser exhibida en el lloc de la troballa, ni en la cessió de la titularitat de l’Arxiu del Regne o del Convent de Sant Domènec.

“Per contra aquí si hem vist com el PP ha variat la seua actitud en perdre el Govern i com s’han intercanviat els papers amb el PSOE, que ara s’absté en les mocions que insten el Govern a realitzar aquestes necessàries obres en territori valencià o directament segueix la doctrina del PP en aspectes com el reconeixement del Dret Civil valencià o en no retirar recursos d’inconstitucionalitat contra normes valencianes”, ha conclòs Mulet.

Compromís considera que el 2018 ha sido un año agridulce por la financiación autonómica y la protección a los cítricos

La formación reprocha la letal ratificación del Acuerdo con la SADC al que Compromís se opuso en solitario y censura la nula defensa de la agricultura mediterránea que han realizado PP y PSOE en el año que acaba

Madrid, 27 de diciembre de 2018
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha realizado un balance agridulce del año que finaliza como consecuencia de la falta de implicación de los ejecutivos -de Rajoy primero y de Sánchez después- en aspectos clave para los valencianos como son la financiación autonómica y la protección de la agricultura mediterránea “que han dejado indefensa ante la inundación de arroz y cítricos por países terceros, sin que hayan mostrado el más mínimo interés en corregir la injusta situación de competencia y problemas sanitarios”.

La coalición ha vivido con frustración como la exministra Isabel Tejerina, al frente de Agricultura y Alimentación “estaba más preocupada de los fertilizantes que de exigir la cláusula de salvaguardia para el arroz y la citricultura” y cómo “senadores de todos los partidos, algunos de ellos valencianos, ratificaban los acuerdos entre la UE y Sudáfrica sin pestañear, como ya hicieron en Europa sus compañeros de forma ruin con la honrosa excepción de Compromís que lleva pidiendo medidas desde 2016”.

Frente a las medidas contundentes como la aplicación de la cláusula de salvaguardia o la reclamación de medidas para la lucha contra la xylella fastidiosaque fueron rechazadas por el PP, los grupos mayoritarios tan solo cedieron en la aprobación de medidas cosméticas, como la moción de la coalición que reclamaba el fomento de los cítricos o su consideración como vegetales de alto riesgo “mientras rechazaban una partida para la sequía, acometer las actuaciones pendientes en l’Albufera y actuaciones sobre los cauces de ríos y barrancos, la reparación de los daños de los temporales, la celebración de elecciones en el campo o medidas ante la llegada a la Península de devastadoras enfermedades para la citricultura”.

En el lado negativo de la balanza la coalición sitúa la persecución por parte del anterior delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, del valenciano en las calles valencianas, el desinterés de PP y PSOE por definir un modelo de financiación autonómico justo para los retos de competitividad y para colmar las necesidades de infraestructuras que requiere el País Valenciano o por el rechazo al desmantelamiento del proyecto Castor “que intentamos abordar en la Comisión de Investigación y en forma de mociones, aunque topamos con la opacidad y los intereses del PP”. En el lado positivo se sitúan los logros conseguidos desde la coalición y el cambio de talante al que se ha conducido al Gobierno socialista tras el intenso trabajo de reuniones y coordinación con los ayuntamientos realizado. “Hemos conseguido que algo hasta ahora tan invisible como era el Senado se vea como algo útil, donde preguntamos a los ministros por la nula financiación de la Autoritat Metropolitana de Transporte de València, la liquidación de la deuda del Consorcio Valencia 2007, por el Corredor Mediterráneo o la gratuidad de la autopista a pesar de los intentos de la Mesa del Senado por limitar la actividad parlamentaria o exigido que sea el Estado quien asuma el coste de las desaladoras de Castelló”, ha agregado.

“Sin duda”, ha manifestado Mulet, “han resultado especialmente lamentables las esquivas declaraciones del titular de Fomento, José Luis Ábalos, que ha permanecido en una indefinición sobre el futuro de las autopistas en nuestro país o las ridículas y lentas bonificaciones, después de décadas de peajes para los valencianos”.

En materia de Cultura tampoco han visto los vecinos de Elx un nuevo talante del nuevo Gobierno de cara a la cesión de la Dama para ser exhibida en el lugar de su hallazgo, ni en la cesión de la titularidad de l’Arxiu del Regne o del Convent de Sant Domènec.

“Por el contrario aquí si hemos visto como el PP ha variado su actitud al perder el Gobierno y cómo se han intercambiado los papeles con el PSOE, que ahora se abstiene en las mociones que instan al Gobierno a realizar estas necesarias obras en territorio valenciano o directamente sigue la doctrina del PP en aspectos como el reconocimiento del Derecho Civil valenciano o al no retirar recursos de inconstitucionalidad contra normas valencianas”, ha concluido Mulet.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *