El Govern s’oblida de les bonificacions en els trams més conflictius de l’AP-7 en territori valencià

En resposta a una pregunta formulada per Carles Mulet, el Govern afirma estar treballant en ampliar les bonificacions en el tram Peníscola-Torreblanca, oblidant la resta de trams tot i haver-se compromès el passat estiu a abordar-ho

Madrid, 23 de novembre de 2018

El Govern es torna a oblidar de les bonificacions als trams de l’AP-7 que transcorren per territori valencià, tot i haver-se compromès a abordar la ampliar les bonificacions, que ja s’estaven duent a terme el passat estiu a Catalunya.

En resposta a una pregunta escrita del senador Carles Mulet respecte al motiu pel qual el Govern no havia inclòs el País Valencià en el decret que tractava les bonificacions de l’AP-7 a Catalunya, el Govern ha afirmat que “d’acord amb la tramitació que va iniciar l’anterior Govern la bonificació actual arriba fins Peníscola, a les comarques de Castelló. Actualment s’està treballant per a la seua ampliació fins a Torreblanca“. D’aquesta manera s’ampliarien les bonificacions en el tram fins a la sortida de Torreblanca, que es troba a 26 km de la ja bonificada sortida de Peníscola, deixant de banda i ignorant la resta de peatges valencians fins Alacant. 

Davant aquesta situació el senador ha mostrat el seu descontentament “amb l’actitud de l’actual i l’anterior govern cap als valencians” i ha remarcat que això és una mostra més de la manca de compromís de l’actual govern. A més Mulet ha afirmat que “ens han mentit, ja que es van comprometre a fer-ho a tot el País Valencià i no han complit la seua paraula” a més d’evidenciar que “els valencians no som a l’agenda del Govern“.

El senador ha recordat la saturació que pateixen nombrosos municipis i comarques fruit de tenir en el seu territori carreteres nacionals com la N-332 o N-340 que travessa nombroses poblacions, en les que es viuen situacions de perill, contaminació de l’aire i intensitat circulatòria. “En un context de futura gratuïtat de l’AP-7 si és que acaba sent real, les mesures han de ser immediates i beneficiar el conjunt de localitats i ciutadans per als quals una autopista convertida en variant dels seus municipis i amb un trànsit de vehicles pesants molt menor, suposaria un alleujament molt notable. Exigim al Govern que les bonificacions s’estenguen sense dubtar-ho a aquestes açades de l’explotació i amb la fi de la concessió ja acabant, als municipis i trams que així ho requerisquen, on tinguen identificats punts negres, afeccions a la seguretat, a la salut de les persones i que no compten amb vies gratuïtes de gran capacitat alternatives“.

23112018ap7 23112018ap7r

El Gobierno se olvida de las bonificaciones en los tramos más conflictivos de la AP-7 en territorio valenciano

En respuesta a una pregunta formulada por Carles Mulet el Gobierno afirma estar trabajando en ampliar las bonificaciones en el tramo Peníscola-Torreblanca olvidando el resto de tramos pese a haberse comprometido a ello el pasado verano

Madrid, 23 de noviembre de 2018

El Gobierno se vuelve a olvidar de las bonificaciones a los tramos de la AP-7 que trascurren por territorio valenciano, pese a haberse comprometido a abordar la ampliar las bonificaciones, que ya se estaban llevando a cabo el pasado verano en Catalunya.

En respuesta a una pregunta escrita del senador Carles Muletrespecto al motivo por el cual el Gobierno no había incluido al País Valenciano en el decreto que trataba las bonificaciones de la AP-7 en Catalunya, el Gobierno ha afirmado que “de acuerdo con la tramitación que inició el anterior Gobierno la bonificación actual llega hasta Peníscola, en las comarcas de Castelló. Actualmente se está trabajando para su ampliación hasta Torreblanca“. De esta manera se ampliarían las bonificaciones en el tramo hasta la salida de Torreblanca, que se encuentra a 26 km de la ya bonificada salida de Peníscola, dejando de lado e ignorando el resto de peajes valencianos hasta Alacant.

Ante esta situación el senador ha mostrado su descontento “con la actitud del actual y anterior gobierno hacia los valencianos” y ha remarcado que esto es una muestra más de la falta de compromiso del actual gobierno. Además Mulet ha afirmado que “nos han mentido, ya que se comprometieron a hacerlo en todo el País Valenciano y no han cumplido su palabra” además de evidenciar que “los valencianos no estamos en la agenda del Gobierno“.

El senador ha recordado la saturación que sufren numerosos municipios y comarcas fruto de tener en su territorio carreteras nacionales como la N-332 o N-340 que traviesa numerosas poblaciones, en las que se viven situaciones de peligro, contaminación del aire e intensidad circulatoria. “En un contexto de futura gratuidad de la AP-7 si es que acaba siendo real, las medidas deben ser inmediatas y beneficiar al conjunto de localidades y ciudadanos para los que una autopista convertida en variante de sus municipios y con un tráfico de vehículos pesados mucho menor, supondría un alivio muy notable. Exigimos al Gobierno que las bonificaciones se extiendan sin dudarlo a estas alturas de la explotación y con el fin de la concesión ya acabando a los municipios y tramos que así lo requieran, que tengan identificados puntos negros, afecciones en la seguridad, a la salud de las personas y que no cuenten con vías gratuitas de gran capacidad alternativas”.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *