Compromís interpel·larà al ministre per la situació de la xarxa ferroviària valenciana

La coalició reclamarà al Govern socialista atendre la petició de transferència de la xarxa de Rodalies i una dotació econòmica així com conèixer els avenços del Tren de la Costa i línies que comuniquen l’interior amb les capitals

VALÈNCIA, 19 DE NOVEMBRE DE 2018

Els representants de Compromís, Carles MuletJordi Navarrete, interpel·laran dimarts al Govern sobre les mesures que pensa aplicar el Govern per condicionar i millorar el sistema d’infraestructures ferroviàries al País Valencià. La coalició posarà sobre la taula els “lamentables” retards de la xarxa ferroviària valenciana, el desfasament en el desenvolupament de l’alta velocitat, la doble plataforma d’ample internacional o la pròpia capacitat de la xarxa condicionada pel tercer fil i la inadequada actualització de la xarxa de Rodalies -prevista en el Pla de Rodalies 2010-2020- per donar resposta als seus potencials usuaris. També demanarà l’inici de les obres del reivindicat Tren de la Costa entre Gandia i Alacant o els ramals de connexió amb localitats d’interior. “Deficiències i mancances totes elles que deixen en molt mala posició el futur del Corredor Mediterrani“, ha assenyalat Navarrete.

La coalició demanarà les previsions d’execució dels projectes pendents que necessiten els valencians “des de l’adequació i accessibilitat d’estacions i trens per a persones amb problemes de mobilitat, fins a la posada en funcionament de línies de rodalies per millorar la connectivitat de comarques d’interior, la puntualitat, la manca de personal i l’actualització del material rodant. L’actual ministre de Foment, José Luis Ábalos han anunciat fortes inversions en les rodalies madrilenyes i catalanes però està clar que el desenvolupament de les rodalies valencianes no serà una realitat abans de 2020 com estava previst per l’absència d’inversions“.

Navarrete defensarà la reducció d’emissions i contaminants que suposa el transport de persones i exportacions per ferrocarril i retraurà al Govern el maltractament dels últims anys cap a aquest territori, per l’absència d’inversions amb la tercera població de l’Estat i la seua unió amb la resta de capitals i la capital catalana i Europa en AVE. “Recordem que tenim un pseudoAVE que és tan ràpid com un Rodalies entre Castelló i València i que se segueix apostant per una Espanya radial i irracional que va contra la lògica econòmica i empresarial en comptes de per tots els ports mediterranis, de manera que exigirem garanties d’inversions en el Corredor Mediterrani“, conclou.

14112018_interpelacio_reg_132832

Compromís interpelará al ministro por la situación de la red ferroviaria valenciana

La coalición reclamará al Gobierno socialista atender la petición de transferencia de la red de Cercanías y una dotación económica así como conocer los avances del Tren de la Costa y líneas que comunican el interior con las capitales

València, 19 de noviembre de 2018

Los representantes de Compromís, Carles MuletJordi Navarrete, interpelarán el martes al Gobierno sobre las medidas que piensa aplicar el Gobierno para acondicionar y mejorar el sistema de infraestructuras ferroviarias en el País Valenciano. La coalición pondrá sobre la mesa los “lamentables” retrasos de la red ferroviaria valenciana, el desfase en el desarrollo de la alta velocidad, la doble plataforma de ancho internacional o la propia capacidad de la red condicionada por el tercer hilo y la inadecuada actualización de la red de Cercanías -prevista en el Plan de Cercanías 2010-2020- para dar respuesta a sus potenciales usuarios. También pedirá el inicio de las obras del reivindicado Tren de la Costa entre Gandia y Alacant o los ramales de conexión con localidades de interior. “Deficiencias y carencias todas ellasque dejan en muy mala posición el futuro del Corredor Mediterráneo”, ha señalado Navarrete.

 

La coalición pedirá las previsiones de ejecución de los proyectos pendientes que precisan los valencianos “desde la adecuación y accesibilidad de estaciones y trenes para personas con problemas de movilidad, hasta la puesta en funcionamiento de líneas de cercanías para mejorar la conectividad de comarcas de interior, la puntualidad, la falta de personal y la actualización del material rodante. El actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos han anunciado fuertes inversiones en las cercanías madrileñas y catalanas pero está claro que el desarrollo de las cercanías valencianas no será una realidad antes de 2020 como estaba previsto por la ausencia de inversiones”.

Navarrete defenderá la reducción de emisiones y contaminantes que supone el transporte de personas y exportaciones por ferrocarril y reprochará al Gobierno el maltrato de los últimos años hacia este territorio, por la ausencia de inversiones con la tercera población del Estado y su unión con el resto de capitales y la capital catalana y Europa en AVE. “Recordemos que tenemos un pseudoAVE que es tan rápido como un Cercanías entre Castelló y València y que se sigue apostando por una España radial e irracional que va contra la lógica económica y empresarial en vez de por todos los puertos mediterráneos, por lo que exigiremos garantías de inversiones en el Corredor Mediterráneo”, concluye.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *