Jordi Navarrete: “Ministra, els valencians estem farts de pagar tant i rebre tan poc”

El senador Jordi Navarrete retreu a la ministra la situació dels bombers forestals valencians i el poc interès per revertir la situació de infrafinançament que pateix l’autonomia

Madrid, 25 de setembre de 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha transmès hui el malestar de la coalició per la falta de voluntat dels diferents governs en solucionar el greu problema de infrafinançament que pateix el poble valencià. “Senyora ministra, els valencians estem farts de pagar tant i rebre tan poc. Perquè paguem com rics malgrat ser una autonomia pobra que està any rere any a la cua del finançament per càpita“, li ha indicat el senador per Castelló.

El representant de Compromís ha recordat a l’actual titular d’Hisenda, María Jesús Montero, que el País Valencià requereix de forma urgent d’un tracte individualitzat davant la situació heretada de mala gestió i un deute procedent de l’infrafinançament que els experts xifren en 16.000 milions “ja que les bones paraules dels ministres d’Hisenda de PP i PSOE i les apel·lacions al consens amb les autonomies i partits polítics són insuficients, perquè la situació no fa més que empitjorar“.

Navarrete ha considerat “positiu” que Montero reconega el maltractament que es dóna amb els valencians i li ha reclamat mesures de dèficit asimètric, de realisme amb l’actual situació valenciana “que no passa ni per més préstecs ni per més deute, sinó per garantir per la nostra autonomia ingressos suficients per al seu funcionament i la qualitat de vida dels seus ciutadans davant d’un repartiment arbitrari que no ha fet més que empobrir-nos com autonomia en els últims 20 anys“.

El senador ha posat com a exemples del maltractament la rigidesa del Govern en no retirar recursos d’inconstitucionalitat amb les lleis valencianes qüestionades “el nostre Dret Civil o solucionar la situació en què es troben els bombers forestals que s’han d’enfrontar a funcions contra serioses situacions de perill i dures condicions de treball i que no poden cobrar allò pactat i pressupostat si no ho autoritza la ministra d’Hisenda. Es tracta de canviar l’actitud i acabar amb aquest maltractament a tots i cada un dels ciutadans perquè com ha admès, som l’autonomia que més pateix“.

 

Jordi Navarrete: “Ministra, los valencianos estamos hartos de pagar tanto y recibir tan poco” 

El senador Jordi Navarrete reprocha a la ministra la situación de los bomberos forestales valencianos y el poco interés por revertir la situación de infrafinanciación que sufre la autonomía

Madrid, 25 de septiembre de 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha transmitido hoy el malestar de la coalición por la falta de voluntad de los distintos gobiernos en solucionar el grave problema de infrafinanciación que sufre el pueblo valenciano. “Señora ministra, los valencianos estamos hartos de pagar tanto y recibir tan poco. Porque pagamos como ricos pese a ser una autonomía pobre que está año tras año a la cola de la financiación per cápita”, le ha indicado el senador por Castelló.

El representante de Compromís ha recordado a la actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, que el País Valenciano requiere de forma urgente de un trato individualizado ante la situación heredada de mala gestión y una deuda procedente de la infrafinanciación que los expertos cifran en 16.000 millones “ya que las buenas palabras de los ministros de Hacienda de PP y PSOE y las apelaciones al consenso con las autonomías y partidos políticos son insuficientes, porque la situación no hace más que empeorar”.

Navarrete ha considerado “positivo” que Montero reconozca el maltrato que se da con los valencianos  y le ha reclamado medidas de déficit asimétrico, de realismo con la actual situación valenciana “que no pasa ni por más préstamos ni por más deuda, sino por garantizar para nuestra autonomía ingresos suficientes para su funcionamiento y la calidad de vida de sus ciudadanos frente a un reparto arbitrario que no ha hecho más que empobrecernos como autonomía en los últimos 20 años”.

El senador ha puesto como ejemplos del maltrato la rigidez del Gobierno al no retirar recursos de inconstitucionalidad con las leyes valencianas cuestionadas “nuestro Derecho Civil o solucionar la situación en la que se encuentran los bomberos forestales que deben enfrentarse a funciones contra serias situaciones de peligro y duras condiciones de trabajo y que no pueden cobrar aquello pactado y presupuestado si no lo autoriza la ministra de Hacienda. Se trata de cambiar la actitud y acabar con este maltrato a todos y cada uno de los ciudadanos porque como ha admitido, somos la autonomía que más sufre”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *