Compromís demana a l’Església que s’implique en la campanya d’eliminació dels vestigis del franquisme

En diferents respostes dels ajuntaments assenyalen no poder actuar per donar compliment a la Llei de Memòria Històrica per tractar-se de béns de l’Església, la qual cosa dificulta l’eradicació de simbologia feixista

Madrid, 17 de setembre de 2018

Compromís al Senat ha reclamat hui a l’Església que pose el seu gra de sorra per complir amb els objectius de la Llei de Memòria Històrica i done les ordres pertinents per garantir que els seus immobles no llueixen lemes al·lusius al franquisme, ni a les víctimes del bàndol revoltat. “Els demanem que contribuisquen al compliment de la legalitat, ja que són molts els ajuntaments que han comunicat de manera oficial a la coalició que no poden retirar dels seus carrers per estar en una propietat de l’Església“, ha indicat Carles Mulet, artífex de la campanya iniciada al Senat que busca acabar amb tota aquesta simbologia dels carrers de l’Estat.

L’Església, com a titular d’aquests immobles ha de conciliar fe i raó, orientar les seues façanes a l’amor i a la concòrdia i no al nacionalcatolicisme del passat, que hauria d’haver acabat el 1975“, ha agregat. En aquest sentit el senador territorial valencià li ha demanat un xicotet gest en municipis com Siétamo, Alcalá de Ebro, Plasencia de Jalón, Llucena del Cid, el Toro, Cinctorres, Calatorao, Villahermosa del Río o Adahuesca per citar-ne alguns, encara que n’existeixen molts més per tota la geografia.

Satisfacció per la campanya

La campanya d’enviament de cartes als ajuntaments iniciada per Compromís el 2017 i que es pot consultar en aquest enllaç https://bit.ly/2QC2gwM ha estat tot un èxit i ha deixat en dubte l’interès de les institucions de l’Estat i especialment les locals en el respecte i compliment de la legislació vigent. L’aposta de la coalició per eradicar aquests residus de la dictadura, impensables en qualsevol altre país democràtic del nostre entorn, ha aconseguit ja canviar més de mil carrers de tot l’Estat.

Tot aquest treball haurien de realitzar-lo altres institucions oficials, però estem molt satisfets d’haver contribuït a una actualització de noms que, en alguns municipis, ha estat exemplar i que, lamentablement, ha fet que supuren encara conductes intolerants amb alcaldes defensant dictadors i genocides“, ha assenyalat.

ALGUNES RESPOSTES

http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=123669

http://senat.compromis.net/files/2017/12/CINCTORRES-CASTELLÓ-SOLICITA-AL-OBISPADO.pdf

http://senat.compromis.net/files/2018/03/villahermosa-Castellón-dicen-no-existen.pdf

http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=87041

http://senat.compromis.net/files/2018/04/ARAÑUEL-CASTELLÓ-JUSTIFICA-PRESENCIA-DE-LA-CRUZ-FRANQUISTA.pdf

Compromís pide a la Iglesia que se implique en la campaña de eliminación de los vestigios del franquismo

En distintas respuestas los ayuntamientos señalan no poder actuar para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica por tratarse de bienes de la Iglesia, lo que dificulta la erradicación de la simbología fascista

Madrid, 17 de septiembre de 2018

Compromís en el Senado ha reclamado hoy a la Iglesia que ponga su grano de arena para cumplir con los objetivos de la Ley de Memoria Histórica y dé las órdenes pertinentes para garantizar que sus inmuebles no lucen lemas alusivos al franquismo, ni a las víctimas del bando sublevado. “Les pedimos que contribuyan al cumplimiento de la legalidad, ya que son muchos los ayuntamientos que han comunicado de forma oficial a la coalición que no pueden retirarlos de sus calles por estar en una propiedad de la Iglesia”, ha indicado Carles Mulet, artífice de la campaña iniciada en el Senado que busca acabar con toda esta simbología de las calles del Estado.

La Iglesia, como titular de estos inmuebles debe conciliar fe y razón, orientar sus fachadas al amor y a la concordia y no al nacionalcatolicismo del pasado, que debió de acabar en 1975”, ha agregado. En este sentido el senador territorial valenciano le ha pedido un pequeño gesto en municipios como Siétamo, Alcalá de Ebro, Plasencia de Jalón, Llucena del Cid, el Toro, Cinctorres, Calatorao, Villahermosa del Río o Adahuesca, por citar algunos, aunque existen muchos más por toda la geografía.

Satisfacción por la campaña

La campaña de envío de cartas a los ayuntamientos iniciada por Compromís en 2017 y que puede consultarse en este enlace https://bit.ly/2QC2gwMha sido todo un éxito y ha dejado en entredicho el interés de las instituciones del Estado y especialmente las locales en el respeto y cumplimiento de la legislación vigente. La apuesta de la coalición por erradicar estos residuos de la dictadura, impensables en cualquier otro país democrático de nuestro entorno, ha conseguido ya cambiar más de mil calles de todo el Estado.

Todo este trabajo deberían realizarlo otras instituciones oficiales, pero estamos muy satisfechos de haber contribuido a una actualización de nombres que, en algunos municipios, ha sido ejemplar y que, lamentablemente, ha hecho que supuren todavía conductas intolerantes con alcaldes defendiendo a dictadores y genocidas”, ha señalado.

 

ALGUNAS RESPUESTAS

http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=123669

http://senat.compromis.net/files/2017/12/CINCTORRES-CASTELLÓ-SOLICITA-AL-OBISPADO.pdf

http://senat.compromis.net/files/2018/03/villahermosa-Castellón-dicen-no-existen.pdf

http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=87041

http://senat.compromis.net/files/2018/04/ARAÑUEL-CASTELLÓ-JUSTIFICA-PRESENCIA-DE-LA-CRUZ-FRANQUISTA.pdf

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *