Compromís reclama al Govern que desistisca en els recursos d’inconstitucionalitat contra les normes valencianes i el dret propi

La coalició demana al Govern sensibilitat amb les competències i dret civil valencià de l’autonomia

Madrid, 15 de setembre de 2018

Els senadors de Compromís, Carles Mulet Jordi Navarrete, han reclamat al Govern que desistisca en els recursos d’inconstitucionalitat plantejats contra la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana i la Llei 3/2017, de 3 de febrer, per pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i gas).

Ahir mateix el Consell de Ministres va aprovar un Acord sobre el desistiment del recurs d’inconstitucionalitat contra diversos articles de la Llei d’universalització de l’assistència sanitària catalana després de la recuperació d’aquest dret per la via d’un Reial Decret Llei, el que ha fet desaparèixer la conflictivitat d’aquesta norma catalana.

En una resposta del Govern a una pregunta del portaveu de Compromís i senador territorial, Carles Mulet, el Govern li informa que la recent Sentència del Tribunal Constitucional 80/2018, de 5 de juliol, ha resolt el Recurs d’Inconstitucionalitat número 5425-2017 interposat en relació amb diversos preceptes de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, alçant la suspensió de la Llei de la Funció Social de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana i que “no es descarta que després del degut anàlisi jurídic i tècnic pogués aconseguir-se un acord sobre el Recurs a la Llei per pal·liar i reduir la Pobresa Energètica, en línia amb l’objectiu ja manifestat pel Govern de reduir la conflictivitat constitucional entre l’Estat i les comunitats autònomes“.

Per a Mulet “no només és necessari reduir la conflictivitat de l’Estat amb la voluntat emanada dels parlaments autonòmics, sinó que s’ha d’afavorir, avalar i col·laborar per introduir en avanços de gestió, millores socials i noves formes de govern que beneficien els ciutadans. Mantenim que si el Govern estatal no té voluntat de protegir el dret a l’habitatge, almenys que deixe actuar els governs que sí la tenen, com el valencià amb una llei exemplar amb les persones“.

Recuperar el Dret Civil valencià

El senador ha insistit a més en la idoneïtat que el nou Govern siga propici a escoltar a les Corts Valencianes i professionals i permetre desenvolupar, conservar i adaptar el dret propi com ho ha fet al llarg de la història.

El Govern ha de restablir la competència sobre el dret privat per als valencians i equiparar-nos a la resta de pobles espanyols no castellans (navarresos, catalans, bascos, balears i aragonesos) i acabar amb la injusta discriminació que van suposar les sentències d’inconstitucionalitat de la Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià i la Llei d’Unions de Fet i les que puguen vindre“, ha indicat Mulet.

El representant territorial ha recordat que “al Govern del Botànic i fins i tot hi ha el pràctic consens en aquesta matèria” i que els vots de Compromís “van en la línia d’un govern de progrés, més sensible amb les realitats històriques, que aposte per la col·laboració i la recuperació del nostre dret, ja que la posició del Govern central ha seguit enrocada en la deslleialtat, el que ha generat greuges i problemes com amb lesa capitulacions matrimonials, sol·licitar custòdies compartides i altres exercicis per aquesta persecució a la carta en el nostre cas“, ha conclòs.

14092018 recursos inconstitucionalitat resposta

Compromís reclama al Gobierno que desista en los recursos de inconstitucionalidad contra normas valencianas y derecho propio

La coalición pide al Gobierno sensibilidad con las competencias y derecho civil valenciano de la autonomía

Madrid, 15 de septiembre de 2018

Los senadores de Compromís, Carles Mulet Jordi Navarrete, han reclamado al Gobierno que desista en los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana y la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas).

Ayer mismo el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo sobre el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de universalización de la asistencia sanitaria catalana tras la recuperación de este derecho por la vía de un Real Decreto-Ley, lo que ha hecho desaparecer la conflictividad de esta norma catalana.

En una respuesta del Gobierno a una pregunta del portavoz de Compromís y senador territorial, Carles Mulet, el Gobierno le informa de que la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 80/2018, de 5 de julio, ha resuelto el Recurso de Inconstitucionalidad número 5425-2017 interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, levantando la suspensión de la ley de la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y que “no se descarta que tras el debido análisis jurídico y técnico pudiera alcanzarse un acuerdo sobre el Recurso a la Ley para paliar y reducir la Pobreza Energética, en línea con el objetivo ya manifestado por el Gobierno de reducir la conflictividad constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.

Para Mulet “no solo es necesario reducir la conflictividad del Estado con la voluntad emanada de los parlamentos autonómicos, sino que debe favorecerse, avalarse y colaborar para introducir avances de gestión, mejoras sociales y nuevas formas de gobierno que beneficien a los ciudadanos. Mantenemos que si el Gobierno estatal no tiene voluntad de proteger el derecho a la vivienda, al menos que deje actuar a los gobiernos que sí la tienen, como el valenciano con una ley ejemplar con las personas”.

Recuperar el Derecho Civil valenciano

El senador ha insistido además en la idoneidad que el nuevo Gobierno sea propicio a escuchar a les Corts Valencianes y profesionales y permitirle desarrollar, conservar y adaptar el derecho propio como lo ha hecho a lo largo de la historia.

El Gobierno debe restablecer la competencia sobre el derecho privado para los valencianos y equipararnos al resto de pueblos españoles no castellanos (navarros, catalanes, vascos, baleares y aragoneses) y acabar con la injusta discriminación que supusieron las sentencias de inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y la Ley de Uniones de Hecho y las que puedan venir”, ha indicado Mulet.

El representante territorial ha recordado que “en el Gobierno del Botànic e incluso existe el práctico consenso en esta materia” y que los votos de Compromís “van en la línea de un gobierno de progreso, más sensible con las realidades históricas, que apueste por la colaboración y la recuperación de nuestro derecho, ya que la posición del Gobierno central ha seguido enrocada en la deslealtad, lo que ha generado agravios y problemas como tenir que realizar capitulaciones matrimoniales, solicitar custodias compartidas y otros ejercicios por esta persecución a la carta en nuestro caso”, ha concluido.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *