El Govern admet a Compromís que la factura per la vigilància de les obres paralitzades de reordenació de la infraestructura hidràulica de l’Horta i xarxa de sanejament de l’àrea de València ascendeix a més d’un milió d’euros des de 2012

Madrid, 29 juliol 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha denunciat la “indecència“, “mala gestió i planificació” que suposa tindre tantes obres en matèria hídrica paralitzades en la seua construcció o, directament, innecessàries en el territori valencià.

El Govern en respostes a Compromís ha admès aquesta setmana que el cost de vigilància i conservació de les obres de reordenació de la infraestructura hidràulica de l’Horta i xarxa de sanejament de l’àrea metropolitana de València, paralitzades des de 2012, ascendeix a 180.000 euros anuals, la qual que suposa 1,08 milions d’euros en aquest període i per a unes obres executades en la seua major part. “Una xifra escandalosa de despesa que seria perfectament evitable d’haver-se conclòs les mateixes, però que ha topat amb el mur de l’escassa inversió estatal en aquesta autonomia dels últims anys, la cancel·lació de projectes i els incompliments dels seus compromisos en la matèria” , ha lamentat el senador.

En el cas concret d’aquesta actuació a València, les obres es van iniciar el 15 de març de 2010 després de diverses pròrrogues, amb data 9 de juliol de 2012 es va signar l’acta de suspensió temporal de les obres, encara vigent a dia de hui. L’import de l’obra certificada a data actual, indica el Govern, ascendeix a 27.421.462,72 euros, el que representa un 77% del pressupost del Projecte, sense que s’haja desbloquejat en aquests anys. La societat Acuamed ha anunciat que pretén reactivar-la enguany.

El senador valencianista ha lamentat que aquest territori “que ha estat en nombroses ocasions castigat per l’acció de l’aigua, no siga pres en compte com es mereix i que, estiguen en l’aire encara actuacions prioritàries en depuradores, desnitrificadores, de modernització de xarxes, per millorar la qualitat de l’horta i l’Albufera, de distribució d’aigua, disminució de riscos d’inundació i defensa d’avingudes i de gestió d’aigües residuals, mentre altres actuacions tan discutibles i innecessàries com són les dessaladores de Castelló segueixen amenaçant els municipis on estan radicades“, ha assenyalat.

Navarrete ha reclamat hui al nou Govern “una major sensibilitat amb les demandes del territori afectat, que s’escolte als ajuntaments afectats pel nul manteniment de rius i barrancs i tornen les inversions i licitacions” davant un preocupant horitzó de manca de pluges i recursos hídrics, canvi climàtic i reducció de ràtio d’inversions sobre el total estatal de fins a un -43%, segons dades de la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana.

28072018 Reps Albufera V,VI,VII,VIII 28072018 Preg Albufera VIII 28072018 Preg Albufera VII 28072018 Preg Albufera VI 28072018 Preg Albufera V 28072018 Preg Albufera IV 28072018 Preg Albufera III 28072018 Preg Albufera II 28072018 Preg Albufera I

Jordi Navarrete: “es indecente mantener paralizadas tantas obras en materia hídrica en el País Valenciano”

El Gobierno admite a Compromís que la factura por la vigilancia de las obras paralizadas de reordenación de la infraestructura hidráulica de la Huerta y red de saneamiento del área de València asciende a más de un millón de euros desde 2012

Madrid, 29 de julio de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha denunciado la “indecencia”, “mala gestión y planificación” que supone tener tantas obras en materia hídrica paralizadas en su construcción o, directamente, innecesarias en el territorio valenciano.

El Gobierno en respuestas a Compromís ha admitido esta semana que el coste de vigilancia y conservación de las obras de reordenación de la infraestructura hidráulica de la Huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia, paralizadas desde 2012, asciende a 180.000 euros anuales, lo que supone 1,08 millones de euros en este período y para unas obras ejecutadas en su mayor parte. “Una cifra escandalosa de gasto que sería perfectamente evitable de haberse concluido las mismas, pero que ha topado con el muro de la escasa inversión estatal en esta autonomía de los últimos años, la cancelación de proyectos y los incumplimientos de sus compromisos en la materia”, ha lamentado el senador.

En el caso concreto de esta actuación en València, las obras se iniciaron el 15 de marzo de 2010 tras diversas prórrogas, con fecha 9 de julio de 2012 se firmó el Acta de Suspensión temporal de las obras, todavía vigente a día de hoy. El importe de la obra certificada a fecha de hoy, indica el Gobierno, asciende a 27.421.462,72 euros, lo que represente un 77% del presupuesto del Proyecto, sin que se haya desbloqueado en estos años. La sociedad Acuamed ha anunciado que pretende reactivarlos dentro de este año.

El senador valencianista ha lamentado que este territorio “que ha sido en numerosas ocasiones castigado por la acción del agua, no sea tomado en cuenta como se merece y que, estén en el aire todavía actuaciones prioritarias en depuradoras, desnitrificadoras, de modernización de redes, para mejorar la calidad de la huerta y Albufera, de distribución de agua, disminución de riesgos de inundación y defensa de avenidas y de gestión de aguas residuales, mientras otras actuaciones tan discutibles e innecesarias como son las desaladoras de Castelló siguen amenazando a los municipios donde están radicadas”, ha señalado.

Navarrete ha reclamado hoy al nuevo Gobierno “una mayor sensibilidad con las demandas del territorio afectado, que se escuche a los ayuntamientos afectados por el nulo mantenimiento de ríos y barrancos y vuelvan las inversiones y licitaciones” ante un preocupante horizonte de falta de lluvias y recursos hídricos, cambio climático y reducción de ratio de inversiones sobre total estatal de hasta un -43%, según datos de la Cámara de  Contratistas de la Comunidad Valenciana.