Recentment aquestes tres formacions ja van rebutjar una esmena en els PGE per garantir l’organització de les mateixes i una moció de Compromís

Madrid, 28 de juliol de 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha manifestat el suport de la coalició a la reivindicació de les organitzacions agràries de celebrar un procés estatal de ‘eleccions en el camp’ per renovar la representativitat en el sector, com ha passat ja en algunes autonomies com Catalunya, Madrid, Extremadura, Castella i Lleó. A nivell estatal les eleccions estan paralitzades des de 1978.

Navarrete ha recordat avui a les organitzacions agràries que la coalició ha secundat “des del primer dia” aquesta reivindicació i assumit com a pròpia “per justa i per acabar amb el veto a l’entrada de noves organitzacions, modernes i avalades per unes urnes als fòrums oficials de l’Estat“.

Els senadors de Compromís tenen clara la reivindicació i per això ja van presentar una esmena als PGE per valor de 300.000 euros per garantir l’organització de les eleccions al camp espanyol, tot i que els vots de PP, PSOE i Ciutadans van rebutjar aquest extrem i van preferir seguir perpetuant una “interlocució per a uns privilegiats“, per damunt de realitzar la consulta democràtica que marca la llei.

Així Navarrete ha brindat a organitzacions com la Unió de Llauradors “el decidit suport de la Coalició al Senat, amb Carles Mulet a la Comissió d’Agricultura i jo mateix en la de Transició Ecològica“, però ha recordat que “per PP i PSOE aquestes, lamentablement, no són una prioritat, ja que prefereixen tenir la paradeta controlada enfront de la renovació de la representació agrària. En 40 anys han passat moltes coses al nostre país, però això no ha tingut un reflex en la interlocució al camp i així ens va a l’agricultura mediterrània“, ha afegit el castellonenc.

Compromís insistirà al Senat sobre la necessitat de desenvolupar el Reglament de la Llei d’Eleccions al Camp, davant els greus problemes de representativitat, rendibilitat del sector i reconèixer social i mediambientalment l’activitat agrària com a productora d’aliments, com a element d’equilibri territorial, de preservació del paisatge i la biodiversitat i com a conservadora del medi rural i patrimoni natural, de manera que tornarà a presentar al Senat una moció en la línia de la rebutjada a l’octubre de 2017 “i instarem al nou Govern a veure si recapacita i dóna un viratge sobre les polítiques retrògrades i poc democràtiques de les que ha estat fent gala el PP fins el moment o prefereix seguir la seua estela, perquè ja els va bé“.

Compromís volverá a reclamar elecciones en el campo pero recuerda a las organizaciones agrarias la negativa de PP, PSOE y C’s

Recientemente estas tres formaciones ya rechazaron una enmienda en los PGE para garantizar la organización de las mismas y una moción de Compromís

Madrid, 28 de julio de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha manifestado el apoyo de la coalición a la reivindicación de las organizaciones agrarias de celebrar un proceso estatal de ‘elecciones en el campo’ para renovar la representatividad en el sector, como ha ocurrido ya en algunas autonomías como Cataluña, Madrid, Extremadura, Castilla y León. A nivel estatal las elecciones están paralizadas desde 1978.

Navarrete ha recordado hoy a las organizaciones agrarias que la coalición ha secundado “desde el primer día” esta reivindicación y asumido como propia “por justa y para acabar con el veto a la entrada de nuevas organizaciones, modernas y avaladas por unas urnas a los foros oficiales del Estado”.

Los senadores de Compromís tienen clara la reivindicación y por eso presentaron una enmienda a los PGE por valor de 300.000 euros para garantizar la organización de las elecciones en el campo español, aunque los votos de PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron este extremo y prefirieron seguir perpetuando una “interlocución para unos privilegiados”, por encima de realizar la consulta democrática que marca la ley.

Así Navarrete ha brindado a organizaciones como la Unió de Llauradors “el decidido apoyo de la Coalición en el Senado, con Carles Mulet en la Comisión de Agricultura y yo mismo en la de Transición Ecológica”, pero ha recordado que “para PP y PSOE éstas, lamentablemente, no son una prioridad, ya que prefieren tener la paradeta controlada frente a la renovación de la representación agraria. En 40 años han pasado muchas cosas en nuestro país, pero esto no ha tenido un reflejo en la interlocución en el campo y así nos va a la agricultura mediterránea”, ha agregado el castellonense.

Compromís insistirá en el Senado sobre la necesidad de desarrollar el Reglamento de la Ley de Elecciones en el Campo, ante los graves problemas de representatividad, rentabilidad del sector y reconocer social y medioambientalmente la actividad agraria como productora de alimentos, como elemento de equilibrio territorial, de preservación del paisaje y la biodiversidad y como conservadora del medio rural y patrimonio natural, por lo que volverá a presentar en el Senado una moción en la línea de la rechazada en octubre de 2017 “e instaremos al nuevo Gobierno a ver si recapacita y da un viraje sobre las políticas retrógradas y poco democráticas de las que ha estado haciendo gala el PP hasta el momento o prefiere seguir su estela porque ya les va bien”.