Jordi Navarrete recorda que l’Estat va anunciar la seua intenció d’atorgar múltiplex addicionals a les CA que volguerein seguir emetent senyals d’autonomies pròximes i que “és tècnicament possible

Madrid, juny 26 de 2018

Compromís ha reclamat hui a la Comissió General de les Comunitats Autònomes que es garantisquen i prevegen les solucions tècniques i legals necessàries perquè les comunitats que vulguen activar processos de reciprocitat o emetre en els seus territoris canals d’altres autonomies amb vincles històrics o lingüístics, puguen fer-ho.

S’exigeix ​​així un canvi d’actitud i de voluntat de l’executiu de Pedro Sánchez, ja que la seua ministra d’Economia i Empresa va anunciar recentment que “no tenia previst atorgar un segon múltiplex a la Generalitat Valenciana“, quan altres autonomies sí que disposen d’ell.

Navarrete ha recordat que cada dia que passa augmenten les limitacions tècniques per planificar múltiplex addicionals i fer possible l’arribada de televisions de comunitats autònomes properes i amb vincles a les quals no s’ha pogut donar resposta en tots els casos amb l’actual regulació de la TDT. D’altra banda ha denunciat els atacs del PP a suposats anhels catalanistes després d’aquesta petició.

Parlem que TV3, el Canal33, IB3 i À punt es compartisquen en aquests territoris, Canal Sur a Ceuta i Melilla, AragónTV es puga veure a Catalunya i València, ETB a Navarra o Telemadrid en ambdues Castelles. Fins i tot el PP amb Alberto Fabra no entenia la bel·ligerància de la seua formació cap a les emissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al País Valencià, alhora que va anunciar el seu suport a la moció plenària de l’Ajuntament de Castelló per reclamar el retorn de les emissions“, ha assenyalat.

Navarrete ha recordat al PP i al PSOE, que han votat en contra de la proposta de la coalició, que “tenim ja ràdios i televisions autonòmiques, en funcionament i acords de reciprocitat. Ens falta el múltiplex i no poden Vostès culpar-se mútuament, toca centrar-nos en l’espai radioelèctric i els múltiplex, només cal la voluntat política perquè tècnicament és possible” i els ha exigit “menys demagògia i més coherència“.

Navarrete ha mostrat la seua sorpresa per les paraules del representant socialista José Montillaa la Comissió “que ha rebutjat els extrems de la nostra moció per incidir en l’espectre i parlar de múltiplex i ha apostat per una moció de bones intencions i una altra que demana el respecte cap a les llengües minoritàries i la necessitat de facilitar la reciprocitat i coordinació, proposta que també hem secundat” tot i que, ha recordat “el PSOE ha tornat a alinear-se amb el PP en aquesta matèria. Sembla que quan és Govern s’oblida del que diu al País Valencià. Ja van votar en contra de les esmenes que plantegem als Pressupostos Generals per preveure un múltiplex per al nostre territori i hui ací novament s’alineen amb el PP, cosa que conservarem en la memòria molts dels que ens agraden les televisions i continguts d’altres territoris i ens agrada veure’ls amb normalitat i sense complicacions tècniques“, ha afegit.

PP y PSOE vetan en el Senado la propuesta de Compromís para asegurar la reciprocidad de emisiones de CCAA

Jordi Navarrete recuerda que el Estado anunció su intención de otorgar múltiplex adicionales a las CCAA que quisieran seguir emitiendo señales de autonomías próximas y que “es técnicamente posible

Madrid, 26 de junio de 2018

Compromís ha reclamado hoy en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se garanticen y prevean las soluciones técnicas y legales necesarias para que las comunidades que quieran activar procesos de reciprocidad o emitir en sus territorios canales de otras autonomías con vínculos históricos o lingüísticos, puedan hacerlo.

Se exige así un cambio de actitud y de voluntad del ejecutivo de Pedro Sánchez cuya ministra de Economía y Empresa anunció recientemente que “no tenía previsto otorgar un segundo múltiplex a la Generalitat Valenciana”, cuando otras autonomías sí disponen de él.

Navarrete ha recordado que cada día que pasa aumentan las limitaciones técnicas para planificar múltiplex adicionales y hacer posible la llegada de televisiones de comunidades autónomas cercanas y con vínculos a las que no se ha podido dar respuesta en todos los casos con la actual regulación de la TDT. Por otro lado ha denunciado los ataques del PP a supuestos anhelos catalanistas tras esta petición.

Hablamos de que TV3, el canal33, IB3 y Àpunt se compartan en estos territorios, Canal Sur en Ceuta y Melilla, AragónTV pueda verse en Cataluña y València, ETB en Navarra o Telemadrid en ambas castillas. Incluso el PP con Alberto Fabra no entendía la beligerancia de su formación hacia las emisiones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el País Valenciano, a la vez que anunció su apoyo a la moción plenaria del Ayuntamiento de Castelló para reclamar el retorno de las emisiones”, ha señalado.

Navarrete ha recordado al PP y al PSOE, que han votado en contra de la propuesta de la coalición, que “tenemos ya radios y televisiones autonómicas, en funcionamiento y acuerdos de reciprocidad. Nos falta el múltiplex y no pueden Ustedes culparse mutuamente, toca centrarnos en el espacio radioeléctrico y los múltiplex, solo es necesaria la voluntad política porque técnicamente es posible” y les ha exigido “menos demagogia y más coherencia”.

Navarrete ha mostrado su sorpresa por las palabras del representante socialista José Montillaen la Comisión “que ha rechazado los extremos de nuestra moción por incidir en el espectro y hablar de múltiplex y ha apostado por una moción de buenas intenciones y otra que pide el respeto hacia las lenguas minoritarias y la necesidad que facilitar la reciprocidad y coordinación, propuesta que también hemos secundado” aunque, ha recordado “el PSOE ha vuelto a alinearse con el PP en esta materia. Parece que cuando es Gobierno se olvida de lo que dice en el País Valenciano. Ya votaron en contra de las enmiendas que planteamos a los Presupuestos Generales para prever un múltiplex para nuestro territorio y hoy aquí nuevamente se alinean con el PP, algo que conservaremos en la memoria muchos de los que nos gustan las televisiones y contenidos de otros territorios y nos agrada verlos con normalidad y sin complicaciones técnicas”, ha agregado.