Castelló, a 25 de maig de 2018. Un cop han aplegat els Pressupostos General de l’Estat 2018 al Senat, el portaveu de la coalició en Cambra Alta, Carles Mulet, junt la regidora de Cultura de Castelló, Verònica Ruiz, han anunciat la presentació d’una esmena per exigir a l’Estat el retorn de la titularitat de la residència de suboficials del carrer Alcalde Tàrrega, a la ciutat de Castelló, acompanyada d’una consignació pressupostària per rehabilitar l’edifici.

Tal i com s’ha explicat des de Compromís, aquest immoble es va cedir a l’Estat per part de la ciutat en 1944 per construir habitatges per a oficials i suboficials. Ara, aquest edifici du sense ús des de fa dècades, i es continua degradant.

Mulet ha afirmat que serà interessant vore què voten els senadores del PP i en especial el ara senador Alberto Fabra, que quan era alcalde de la ciutat, o fins i tot abans de ser-ho, allà per 2004 per exemple, exigien al Ministeri de Defensa la seua cessió a l’ajuntament “ ho van demanar constantment  mentre no governava el PP en Madrid, i també mentre sí, tant els alcaldes Gimeno, Fabra com Bataller ho han exigit, però després els seus representants en àmbits supramunicipals han guardat silenci”.

Compromís exigirà una partida mínima de 1 milió d’euros per fer possible la tramitació de cessió definitiva de l’ús i titularitat de l’espai, i la rehabilitació integral.

La regidora Verònica Ruiz ha recordat que aquesta petició ha estat sempre un clam  de la ciutat “ és una vergonya tindre en un lloc dins de la ciutat un espai com aquest en l’oblit i permeten es degrade; és sòl de tots els castellonencs i castellonenques, les obres es van fer amb diners públics, i cal aprofitar-lo i donar-li un ús: es va plantejar un centre sanitari, un centre cultural batejat com “Hàbitat Artístic”. Ara cal entre tots i totes aconseguir que es desafecte l’espai i es retorne a la ciutat, per donar-li un ús social, és sòl del poble i ha de ser del poble. Pot ser un espai cultural de barri, un centre sanitari, un centre social, però el que no pot ser és un edifici abandonat

Per la seua banda Mulet ha criticat que des de Defensa es pretenga subhastar l’espai per traure-li rendiment “ va ser una cessió del poble, és patrimoni de la gent de Castelló, i Defensa no pot intentar traure ara un rendiment a costa de la ciutat. S’ha de valorar seriosament el valor arquitectònic que pot tindre aquesta per intentar recuperar-lo  i rehabilitar-lo adaptant-lo a les noves necessitats

Compromís ha afirmat que encara que el PP vote en contra d’aquesta esmena via PP, no desistirà i iniciarà altres vies polítiques i parlamentàries per exigir la cessió.

 

Compromís pide desde el Senado la cesión definitiva de la residencia de suboficiales en Castelló

Castelló, a 25 de mayo de 2018. Una vez llegados los Presupuestos General del Estado 2018 al Senado, el portavoz de la coalición en Cámara Alta, Carles Mulet, junto a la concejal  de Cultura de Castelló, Verònica Ruiz, han anunciado la presentación de una enmienda para exigir a el Estado el regreso de la titularidad de la residencia de suboficiales de la calle Alcalde Tàrrega, a la ciudad de Castelló, acompañada de una consignación presupuestaria para rehabilitar el edificio.
Tal y cómo se ha explicado desde Compromís, este inmueble se cedió al Estado por parte de la ciudad en 1944 para construir viviendas para oficiales y suboficiales. Ahora, este edificio lleva sin uso desde hace décadas, y se continúa degradando.

Mulet ha afirmado que será interesante ver qué vota los senadores del PP y en especial el ahora senador Alberto Fabra, que cuando era alcalde de la ciudad, o incluso antes de serlo, allá por 2004 por ejemplo, exigían al Ministerio de Defensa su cesión al ayuntamiento “ lo pidieron constantemente mientras no gobernaba el PP en Madrid, y también mientras sí, tanto los alcaldes Gimeno, Fabra cómo Bataller lo han exigido, pero después sus representantes en ámbitos supramunicipales han guardador silencio”.

Compromís exigirá una partida mínima de 1 millón de euros para hacer posible la tramitación de cesión definitiva del uso y titularidad del espacio, y la rehabilitación integral.

La concejal Verònica Ruiz ha recordado que esta petición ha sido siempre un clamor de la ciudad “ es una vergüenza tener en un lugar dentro de la ciudad un espacio como este en el olvido y permiten se degrade; es suelo de todos los y las castellonenses, las obras se hicieron con dinero público, y hay que aprovecharlo y darle un uso: se planteó un centro sanitario, un centro cultural bautizado como “Hábitat Artístico”. Ahora hace falta entre todos y todas conseguir que se desafecte el espacio y se devuelva  a  la ciudad, para darle un uso social, es suelo del pueblo y tiene que ser del pueblo. Puede ser un espacio cultural de barrio, un centro sanitario, un centro social, pero lo que no puede ser es un edificio abandonado

Por su parte Mulet ha criticado que desde Defensa se pretenda subastar el espacio para sacarle rendimiento “ fue una cesión del pueblo, es patrimonio de la gente de Castelló, y Defiende no puede intentar sacar ahora un rendimiento a expensas de la ciudad. Se tiene que valorar seriamente el valor arquitectónico que puede tener esta para intentar recuperarlo y rehabilitarlo adaptándolo a las nuevas necesidades”

Compromís ha afirmado que aunque el PP voto en contra de esta enmienda vía PP, no desistirá e iniciará otras vías políticas y parlamentarias para exigir la cesión.