Compromís reclamarà que els PGE2018 rehabiliten les estacions del Maestrat i la Plana per poder rebre rodalies

Carles Mulet recorda l’estat de deteriorament de l’estació de l’estació de la Ribera de Cabanes i la necessitat de fer operatius baixadors com el d’Alcossebre i Santa Magdalena i dotar-les de màquines expenedores perquè els seus veïns puguen utilitzar els trens

Madrid, 24 de maig de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha anunciat que la coalició ha presentat esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat al Senat perquè “quan abans i de forma urgent” s’adapten les estacions del Maestrat i la Plana “i que puguen beneficiar-se de les arribada de trens de rodalies“, quelcom reivindicat per la coalició històricament.

El senador ha recordat l’estat d'”abandonament i ruïna” en què es troben alguns d’aquests baixadors i estacions “que s’han d’adaptar a les noves realitats i afavorir que els potencials usuaris puguen utilitzar els trens“. “D’altra manera“, ha indicat el representant territorial valencià “seria un enorme error tàctic posar en funcionament un servei els usuaris potencials més directes no poden utilitzar, el que passarà lamentablement a partir del pròxim mes amb la gent de la Ribera o d’Alcossebre , que no compten amb estacions que complisquen amb la normativa, ni amb expenedors de bitllets ni de personal i, en el pitjor dels casos, que amenacen ruïna tot i tindre valors arquitectònics notables, com en el cas de Cabanes“.

Mulet ha lamentat que el Govern espanyol “haja aprovat incloure en les obligacions de servei públic uns trens dels que no es beneficiaran tots els potencials usuaris. No es tracta de tenir uns trens que comuniquen Vinaròs amb Castelló i ja està, sinó que puguen ser útils a la gent dels pobles i la seua posada en servei siga un èxit“.

El senador ha lamentat que el PP no invertira res durant 2017 a les comarques de Castelló, d’acord amb diverses respostes a preguntes parlamentàries i tot i les deficiències existents en les estacions de Moncofa i altres de la Plana.

Millora en les estacions de les tres províncies

D’altra banda en les esmenes la coalició reclamarà l’adaptació de les estacions que encara no compleixen amb el Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social en material d’accessibilitat i partides per executar les esperades obres a Catarroja, Silla, Benifaió-Almussafes, Carcaixent, Tavernes de la Valldigna, El Puig de Santa Maria, Xiva i Torrellano.

Compromís reclamará que los PGE2018 rehabiliten las estaciones del Maestrat y la Plana para poder recibir cercanías

Carles Mulet recuerda el estado de deterioro de la estación de la estación de la Ribera de Cabanes y la necesidad de hacer operativos apeaderos como el de Alcossebre y Santa Magdalena y dotarlas de máquinas expendedoras para que sus vecinos puedan utilizar los trenes

Madrid, 24 de mayo de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha anunciado que la coalición ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en el Senado para que “cuanto antes y de forma urgente” se adapten las estaciones del Maestrat y la Plana “y que puedan beneficiarse de las llegada de trenes de cercanías”, algo reivindicado por la coalición históricamente.

El senador ha recordado el estado de “abandono y ruina” en el que se encuentran algunos de estos apeaderos y estaciones “que deben adaptarse a las nuevas realidades y favorecer que los potenciales usuarios puedan utilizar los trenes”. “De otra manera”, ha indicado el representante territorial valenciano “sería un enorme error táctico poner en funcionamiento un servicio cuyos usuarios potenciales más directos no pueden utilizar, lo que ocurrirá lamentablemente a partir del próximo mes con la gente de la Ribera o de Alcossebre, que no cuentan con estaciones que cumplan con la normativa, ni con expendedores de billetes ni de personal y, en el peor de los casos, que amenazan ruina a pesar de tener valores arquitectónicos notables, como en el caso de Cabanes”.

Mulet ha lamentado que el Gobierno central “haya aprobado incluir en las obligaciones de servicio público unos trenes de los que no se beneficiarán todos los potenciales usuarios. No se trata de tener unos trenes que comuniquen Vinaròs con Castelló y ya está, sino de que puedan ser útiles a la gente de los pueblos y su puesta en servicio sea un éxito”.

El senador ha lamentado que el PP no invirtiera nada durante 2017 en las comarcas de Castelló, a tenor de varias respuestas a preguntas parlamentarias y a pesar de las deficiencias existentes en las estaciones de Moncofa y otras de la Plana.

Mejora en las estaciones de las tres provincias

Por otro lado en las enmiendas la coalición reclamará la adaptación de las estaciones que todavía no cumplen con el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión social en material de accesibilidad y partidas para ejecutar las esperadas obras en Catarroja, Silla, Benifaió-Almussafes, Carcaixent, Tavernes de la Valldigna, El Puig de Santa María, Chiva y Torrellano.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *