Navarrete recorda que PP va votar en contra i el PSOE es va abstenir quan es va presentar la moció el Senat.

Madrid, a 16 de maig de 2018. El portaveu de Compromís en la Comissió de Medi ambient del Senat, i senador per Castelló, Jordi Navarrete, ha reiterat avui l’exigència que l’Estat assumisca el cànon de construcció de les dessaladores de Cabanes-Orpesa i Moncofa-Xilxes, derogar i renegociar els convenis existents i elaborar estudis per a possibles nous usos.

Navarrate ha recordat que tant PP, PSOE com a Ciutadados poden demostrar ara de nou el seu compromís amb aquests municipis després d’anys de complicitat “de nou som els únics que presentem esmenes als PGE de l’Estat exigint aquestes mesures, les podran votar primer en el Congrés i després en el Senat. Però ja ens van donar l’esquena fa mesos davant la nostra moció debatuda en el Senat que exigia justament demanar al Govern aquests punts, el PSOE va preferir abstenir-se i el PP votar en contra, sense aportar solucions”

El senador castellonenc ha reiterat que la solució no passa per pegats que intenten minimitzar l’impacte sobre els ajuntaments “ s’ha de garantir que aquestes inversions no van a ser un llast, ni gran, ni mitjà com proposen altres partits. En el seu moment de manera temerària el PSOE a Madrid i en alguns ajuntaments, i el PP en tots aquests ajuntaments, entusiastament es van llançar a aprovar aquests infraestructures  destinades per als projectes d’especulació urbanística. La bombolla urbanística va esclatar, però no s’ha volgut modificar els convenis a la realitat actual. Mentre veiem ara com a PP i PSOE es llancen responsabilitats quan els dos són igualment corresponsables del problema. Ara, es tracta en primer terme, cercar solucions, i aquestes les estem proposant Compromís des del minut zero” 

Navarrete ha reiterat que independentment del debat dels PGE, el dia després és necessari asseure’s de debò, administració central i ajuntaments i cercar una solució per a tots idèntica “ no té sentit que ACUAMED, es dedique ara al regateig per separat amb cada ajuntament dels afectats, especialment Cabanes, Orpesa, Xilxes o Moncofa, a veure qui mossega l’ham i qui no: aquests projectes del PP-PSOE superen la realitat local i han de tenir un eixida per a totes les respectives comarques, i per tant, llevar el jou sobre els ajuntaments directament implicats” 

 

Compromís reitera en el debate de PGE que el Estado asuma las desaladoras de Moncofa y Cabanes-Orpesa.

 

Navarrete recuerda que PP votó en contra y el PSOE se abstuvo cuando se presentó la moción el Senado

 

Madrid, a 16 de mayo de 2018. El portavoz de Compromís en la Comisión de Medio Ambiente, y senador por Castelló, Jordi Navarrete, ha reiterado hoy la exigencia de que el Estado asuma el canon de construcción de las desoladoras de Cabanes-Orpesa y Moncofa-Xilxes, derogar y renegociar los convenios existentes y elaborar estudios para posibles nuevos usos.

Navarrate ha recordado que tanto PP, PSOE como Ciudadanos pueden demostrar ahora de nuevo su compromiso con estos municipios después de años de complicidad “de nuevo somos los únicos que presentamos enmiendas a los PGE del Estado exigiendo estas medidas, las podrán votar primero en el Congreso y después en el Senado. Pero ya nos dieron la espalda hace meses ante nuestra moción debatida en el Senado que exigía justamente pedir al Gobierno estos puntos, el PSOE prefirió abstenerse y el PP votar en contra, sin aportar soluciones”

El senador castellonense ha reiterado que la solución no pasa por parches que intenten minimizar el impacto sobre los ayuntamientos “ se ha de garantizar que estas inversiones no van a ser un lastre, ni grande, ni mediano como proponen otros partidos. En su día de manera temeraria el PSOE en Madrid y en algunos ayuntamientos, y el PP en todos estos ayuntamientos, entusiastamente se lanzaron a aprobar estas infraestructuras  destinadas para los proyectos de especulación urbanística. La burbuja urbanística estalló, pero no se ha querido modificar los convenios a la realidad actual. Mientras vemos ahora como PP y PSOE se arrojan responsabilidades cuando los dos son igualmente corresponsables del problema. Ahora, se trata en primer término, buscar soluciones, y estas las estamos proponiendo Compromís desde el minuto cero

Navarrete ha reiterado que independientemente del debate de  los PGE, el día después hace falta sentarse en serio, administración central y ayuntamientos y buscar una solución para todos idéntica “ no tiene sentido que ACUAMED, se dedique ahora al regateo por separado con cada ayuntamiento de los afectados, en especial Cabanes, Orpesa, Xilxes o Moncofa, a ver quién muerde el anzuelo y quien no: estos proyectos del PP-PSOE superan la realidad local y han de tener un salida para todas las respectivas comarcas, y por lo tanto, quitar el yugo sobre los ayuntamientos directamente implicados”