Compromís aconsegueix incloure mesures per al foment de la música en directe i a promocionar i professionalitzar el sector

Jordi Navarrete ha recordat al PP que “els problemes del 99,8% dels músics no són la revenda d’entrades, sinó la falta de promoció, projecció, laborals i la precarietat”

Madrid, 25 d’abril de 2018

Compromís ha aconseguit introduir al Senat tres esmenes a la moció del PP que reclamava lluitar contra la revenda d’entrades de concerts i esdeveniments de gran demanda. El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha afirmat que “bé està la proposta del PP però ens preocupa una cosa que va més enllà del 0,0001% de músics que es veuen afectats per la revenda i són els milers de grups emergents, conjunts i creadors sobre els quals no s’està posant el focus de l’atenció“.

El castellonenc s’ha felicitat pel fet que el PP haja accedit a incloure mesures com incentivar el consum de música en directe i la projecció i difusió dels artistes emergents, posant a la seua disposició els mitjans de comunicació públics, com a mecanismes de difusió i coneixement de les noves creacions, concerts i propostes.

D’altra banda Compromís ha defensat la necessitat de propiciar, mitjançant polítiques públiques, sinergies amb el sector educatiu “per tal de crear nous públics consumidors de música en directe entre els joves“. Aprofitar les noves tecnologies digitals per fer accessible la música però fent-la compatible amb la música en directe.

RECOLZAR LA SEUA PROFESSIONALITZACIÓ

L’última de les esmenes proposa al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que, en col·laboració amb les comunitats autònomes, els diferents agents del sector que conformen la cadena de valor i resta de ministeris implicats, ajuden a la professionalitzaciódels músics. “Per a això seria necessari adaptar la legislació laboral del sector a la singularitat del sector, propiciant que els artistes troben un marc més estable i clar, ja que l’actual fomenta la precarietat i complica la seua professionalització i cotització“, ha defensat.

Compromís logra incluir medidas para el fomento de la música en directo y a promocionar y profesionalizar el sector

Jordi Navarrete ha recordado al PP que “los problemas del 99,8% de los músicos no son la reventa de entradas, sino la falta de promoción, proyección, laborales y la precariedad”

Madrid, 25 de abril de 2018

Compromís ha logrado introducir en el Senado tres enmiendas a la moción del PP que reclamaba luchar contra la reventa de entradas de conciertos y eventos de gran demanda. El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha afirmado que “bien está la propuesta del PP pero nos preocupa algo que va más allá del 0,0001% de músicos que se ven afectados por la reventa y son los miles de grupos emergentes, conjuntos y creadores sobre los que no se está poniendo el foco de la atención”.

El castellonense se ha felicitado por el hecho que el PP haya accedido a incluir medidas como incentivar el consumo de música en directo y la proyección y difusión de los artistas emergentes, poniendo a su disposición los medios de comunicación públicos, como mecanismos de difusión y conocimiento de las nuevas creaciones, conciertos y propuestas.

Por otro lado Compromís ha defendido la necesidad de propiciar, mediante políticas públicas, sinergias con el sector educativo “con el fin de crear nuevos públicos consumidores de música en directo entre los jóvenes”. Aprovechar las nuevas tecnologías digitales para hacer accesible la música pero haciéndola compatible con la música en directo.

APOYAR SU PROFESIONALIZACIÓN

La última de las enmiendas propone al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, en colaboración con las comunidades autónomas, los distintos agentes del sector que conforman la cadena de valor y resto de ministerios implicados, ayuden a la profesionalización de los músicos. “Para ello sería necesario adaptar la legislación laboral del sector a la singularidad del sector, propiciando que los artistas encuentren un marco más estable y claro, ya que el actual fomenta la precariedad y complica su profesionalización y cotización”, ha defendido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *