Compromís demanarà que els PGE 2018 contemplen més actuacions per prevenir desbordaments de lleres

La coalició reclama a l’MAPAMA acabar amb les canyes de la conca del Vaca a 2018 i estendre el pla d’eradicació a la resta de barrancs i rius valencians en futurs pressupostos

Madrid, 15 d’abril de 2018

La coalició Compromís defensarà incloure en els PGE partides per a actuacions a les conques de barrancs i rius valencians, molt degradats pels anys de falta de manteniment i conservació des del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA).

El representant de la coalició la Comissió de Medi Ambient, Jordi Navarrete, ha assenyalat que “com a prioritat insistirem en la necessitat que l’administració central invertisca d’una vegada a la conca del riu Vaca i la millora de la seguretat, ja que en una reunió a la seu del Ministeri fa un any se’ns va anunciar a senadors i alcaldes de la conca del Vaca, que s’anaven a invertir de forma ‘imminent’ 100.000 insuficients euros per a la neteja del riu en el marc del Reial Decret de mesures pels temporals, cosa que encara no ha succeït a dia de hui“.

En aquest sentit Compromís reclamarà incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat les actuacions pendents d’executar-se en el Vaca i traçar un pla a estendre a les lleres valencians per eliminar la canya dels rius i reforestarlos amb flora autòctona, en la línia de les converses mantingudes amb els alcaldes i representants de la Safor i la Valldigna. Mulet ha recordat l’estat de rius i barrancs i la perillositat que comporten i com l’administració central ha dimitit, de facto, de les seues obligacions davant de problemes evidents que al seu dia van motivar la redacció d’obres de canalització que eren urgents i estaven a punt de materialitzar-se.

Per als senadors de Compromís “no hi ha justificació per tant retard, ja que planteja fins i tot la col·laboració de molts municipis en el manteniment posterior de la canya i suposaria un alleujament per als alcaldes que tenen aquest problema en els seus municipis. El MAPAMA i les confederacions implicades han d’actuar d’una vegada, ja que el PP ha votat massa vegades en contra del territori valencià, de la moció que vam plantejar per recuperar la canalització de la Rambla d’Alcalà al Maestrat o al riu Vaca, per citar alguns exemples i de les mocions als últims Pressupostos Generals presentades per Compromís i rebutjades per PP-Cs“.

Compromís recorda que són els ajuntaments els que realitzen funcions d’autoprotecció i manteniment de lleres que li són impròpies en aquesta material i que corresponen al MAPAMA qui, al seu torn, els cobra per fer la feina que ells no fan. Aquesta situació d’abandonament de funcions és una tònica de nord a sud de l’autonomia ja que el MAPAMA no actua per millorar els rius si no és mitjançant convenis amb altres administracions que financen els treballs. Aquesta apatia es redueix fins a l’extrem d’ignorar completament l’estat de brutícia, presència de canyes i vegetació en extenses zones de l’autonomia que poden posar en perill infraestructures i vides humanes pel imprevisibles que són els efectes de les riuades al País Valencià, “el que coneixen sobradament al Ministeri“, ha conclòs.

Compromís pedirá que los PGE 2018 contemplen más actuaciones para prevenir desbordamientos de cauces

La coalición reclama al MAPAMA acabar con las cañas de la cuenca del Vaca en 2018 y extender el plan de erradicación al resto de barrancos y ríos valencianos en futuros presupuestos

Madrid, 15 de abril de 2018

La coalición Compromís defenderá incluir en los PGE partidas para actuaciones en las cuencas de barrancos y ríos valencianos, muy degradados por los años de falta de mantenimiento y conservación desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

El representante de la coalición la Comisión de Medio Ambiente, Jordi Navarrete, ha señalado que “como prioridad insistiremos en la necesidad de que la administración central invierta de una vez en la cuenca del río Vaca y la mejora de la seguridad, ya que en una reunión en la sede del Ministerio hace un año se nos anunció a senadores y alcaldes de la cuenca del Vaca, que se iban a invertir de forma ‘inminente’ 100.000 insuficientes euros para la limpieza del río en el marco del Real Decreto de medidas por los temporales, algo que todavía no ha sucedido a día de hoy”.

En este sentido Compromís reclamará incluir en los Presupuestos Generales del Estado las actuaciones pendientes de ejecutarse en el Vaca y trazar un plan a extender en los cauces valencianos para eliminar la caña de los ríos y reforestarlos con flora autóctona, en la línea de las conversaciones mantenidas con los alcaldes y representantes de la Safor y la Valldigna. Mulet ha recordado el estado de ríos y barrancos y la peligrosidad que entrañan y cómo la administración central ha dimitido, de facto,de sus obligaciones ante problemas evidentes que en su día motivaron la redacción de obras de canalización que eran urgentes y estaban a punto de materializarse.

Para los senadores de Compromís “no existe justificación para tanto retraso, ya que plantea incluso la colaboración de muchos municipios en el mantenimiento posterior de la caña y supondría un alivio para los alcaldes que tienen este problema en sus municipios. El MAPAMA y las confederaciones implicadas deben actuar de una vez, pues el PP ha votado ya demasiadas veces en contra del territorio valenciano, de la moción que planteamos para recuperar la canalización de la Rambla de Alcalà en el Maestrat o en el río Vaca, por citar algunos ejemplos y de las mociones a los últimos presupuestos generales presentadas por Compromís y rechazadas por PP-Cs”.

Compromís recuerda que son los ayuntamientos quienes realizan funciones de autoprotección y mantenimiento de cauces que le son impropias en esta material y que corresponden al MAPAMA quien, a su vez, les cobra por hacer el trabajo que ellos no hacen. Esta situación de abandono de funciones es una tónica de norte a sur de la autonomía ya que el MAPAMA no actúa para mejorar los ríos si no es mediante convenios con otras administraciones que financien los trabajos. Esta apatía se reduce hasta el extremo de ignorar por completo el estado de suciedad, presencia de cañas y vegetación en extensas zonas de la autonomía que pueden poner en peligro infraestructuras y vidas humanas por lo imprevisibles que son los efectos de las riadas en el País Valenciano, “algo que conocen sobradamente en el Ministerio”, ha concluido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *