Compromís acusa la ministra Tejerina de desistiment de funcions després mentir en la ‘crisi de l’arròs’

Els documents facilitats pel representant de Compromís al Parlament Europeu, Jordi Sebastià, certifiquen que Espanya no ha demanat aplicar les clàusules de salvaguarda per protegir el mercat de l’arròs i que ha hagut de ser Itàlia qui ho fera

Madrid, 28 de març de 2018

El portaveu de Compromís al Senat i el senador territorial, Carles Mulet, ha assenyalat hui que la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina i el seu departament no presten la deguda diligència a l’hora de protegir el sector primari espanyol davant l’arribada de productes de països tercers, fruit d’acords o tractats comercials. Un clar exemple és la crisi de l’arròs.

En l’últim Ple de febrer, la ministra va defensar, a preguntes de Compromís sobre les mesures adoptades, el paper actiu d’Espanya a nivell internacional en la defensa dels interessos dels productors de l’Estat davant l’arribada d’arròs procedent de Cambodja i Nyanmar, que han augmentat en un 800% en només un any, el que suposarà greus perjudicis per al sector. “No dubte senyoria que el Govern defensarà com fins ara els interessos arrossers d’Espanya“, ha assenyalat García-Tejerina. En una resposta d’aquesta mateixa setmana el Govern ha llançat excuses peregrines al senador Mulet a l’indicar que “és pràcticament impossible que el Govern espanyol puga presentar una sol·licitud d’investigació prou justificada“.

Ha estat el portaveu de Compromís al Parlament Europeu, Jordi Sebastià, qui ha revelat que el que Tejerina deia que era impossible, el govern italià ho ha realitzat. “Així doncs, o bé Tejerina no compleix les seves funcions, o no s’assabenta o menteix perquè no sap fer bé la seva feina“, ha indicat Sebastià. El que per a Espanya és impossible, per a Itàlia si que és factible, ja que un estat membre que vulga activar la clàusula de salvaguarda pot fer-ho quan detecte que es veuen afectats greument els seus productors, tal com succeeix en la crisi de l’arròs.

Tot això demostra que el Govern ha fet una important desistiment de funcions en desconèixer que al febrer el Govern d’Itàlia havia presentat la petició d’aplicar la clàusula de salvaguarda en defensa dels seus interessos i productors, mentre el Govern espanyol continua buscant excuses“, ha indicat el representant valencià Carles Mulet.

El de l’arròs no és l’únic cas en què es constata una preocupant deixadesa de les autoritats sanitàries i del MAPAMA. Recentment la coalició ha denunciat els greus problemes que estan implicant l’entrada de malalties en els carregaments de cítrics de Sud-àfrica i el seu solapament amb la producció local de les importacions d’aquests països i ha reclamat al PP que “no ratifiquen aquest acord per perniciós“.

Tot i que la professionalitat dels inspectors espanyols està contrastada, la realitat és que els exportadors sud-africans descarreguen en altres ports europeus amb controls més laxos sense que el govern espanyol faça res per exigir controls efectius.

Un exemple del perill de les plagues arribades de tercers països és la Xylella fastidiosa, present ja a les Balears i la comarca de la Marina (Alacant). Tot i les peticions de Compromís de fons addicionals, pressupost i plans per al seu control, “els representants del PP miren cap a un altre costat des 2015. Estan en fora de joc amb aquest tema, sense destinar els diners a compensar els afectats o investigar , com es mereix aquest greu problema“.

Compromís acusa a la ministra Tejerina de dejación de funciones tras mentir en la ‘crisis del arroz’

Los documentos facilitados por el representante de Compromís en el Parlamento Europeo, Jordi Sebastià, certifican que España no ha pedido aplicar las cláusulas de salvaguardia para proteger el mercado del arroz y que ha tenido que ser Italia quien lo haga

Madrid, 28 de marzo de 2018

El portavoz de Compromís en el Senado y el senador territorial, Carles Mulet, ha señalado hoy que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina y su departamento no prestan la debida diligencia a la hora de proteger al sector primario español frente a la llegada de productos de países terceros, fruto de acuerdos o tratados comerciales. Un claro ejemplo es la crisis del arroz.

En el último Pleno de febrero, la ministra defendió, a preguntas de Compromís sobre las medidas adoptadas, el papel activo de España a nivel internacional en la defensa de los intereses de los productores del Estado ante la llegada de arroz procedente de Cambodja y Nyanmar, que han aumentado en un 800% en tan solo un año, lo que supondrá graves perjuicios para el sector. “No dude señoría que el Gobierno defenderá como hasta ahora los intereses arroceros de España”, señaló García-Tejerina. En una respuesta de esta misma semana el Gobierno ha lanzado excusas peregrinas al senador Mulet al indicar que “es prácticamente imposible que el Gobierno español pueda presentar una solicitud de investigación lo suficientemente justificada”.

Ha sido el portavoz de Compromís en el Parlamento Europeo, Jordi Sebastià, quien ha desvelado que lo que Tejerina decía que era imposible, el gobierno italiano lo ha realizado. “Así pues, o bien Tejerina no cumple con sus funciones, o no se entera o miente porque no sabe hacer bien su trabajo”, ha indicado Sebastià. Lo que para España es imposible, para Italia si que es factible, ya que un estado miembro que quiera activar la cláusula de salvaguardia puede hacerlo cuando detecte que se vean afectados gravemente sus productores, tal y como sucede en la crisis del arroz.

Todo ello demuestra que el Gobierno ha hecho una importante dejación de funciones al desconocer que en febrero el Gobierno de Italia había presentado la petición de aplicar la cláusula de salvaguardia en defensa de sus intereses y productores, mientras el Gobierno español continúa buscando excusas”, ha indicado el representante valenciano Carles Mulet.

El del arroz no es el único caso en el que se constata una preocupante dejadez de las autoridades sanitarias y del MAPAMA. Recientemente la coalición ha denunciado los graves problemas que están acarreando la entrada de enfermedades en los cargamentos de cítricos de Sudáfrica y su solapamiento con la producción local de las importaciones de estos países y ha reclamado al PP que “no ratifiquen tal acuerdo por pernicioso”. 

Aunque la profesionalidad de los inspectores españoles está contrastada, la realidad es que los exportadores sudafricanos descargan en otros puertos europeos con controles más laxos sin que el gobierno español haga nada para exigir controles efectivos.

Un ejemplo del peligro de las plagas llegadas de terceros países es la xylella fastidiosa, presente ya en Baleares y la comarca de la Marina (Alacant). A pesar de las peticiones de Compromís de fondos adicionales, presupuesto y planes para su control, “los representantes del PP miran hacia otro lado desde 2015. Están en fuera de juego con este tema, sin destinar el dinero a compensar a los afectados o a investigar, como se merece este grave problema”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *