Compromís celebra els centenars de carrers i plaques franquistes democratitzades gràcies a la campanya de la coalició

La formació valenciana ha georeferenciat en un mapa els resultats de la campanya i respostes dels ajuntaments. Setmanalment segueixen arribant comunicacions de nous canvis

Madrid, 4 de març de 2018

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha celebrat l’èxit que ha suposat la campanya empresa des de la coalició per a esborrar la presència de nomenclatura franquista de nombrosos carrers i places de tota la geografia de l’Estat. La campanya, que encara està en marxa, ha aconseguit que les autoritats s’arremanguen a l’hora d’eliminar d’una vegada, després de més de 40 anys de democràcia i incompliment de la llei, centenars d’espais dedicats a la glòria del Caudillo, Primo de Rivera, Francisco Franco, herois, màrtirs, sanguinaris militars i rèmores dels que es van revoltar, el que va portar a una Guerra, repressió i llarga dictadura.

El senador valencià ha recordat que “l’enviament de cartes en el qual preguntàvem per les actuacions realitzades per complir amb la legislació vigent en matèria de memòria històrica ha funcionat i és d’agrair. En la majoria dels casos, veiem com els alcaldes han reconegut la deixadesa que ha existit i la voluntat de canviar aquests noms franquistes en propers plens o fer-ho de forma immediata pel nom anterior a la Dictadura o aquell popular amb el qual són coneguts aquests espais. Un altre percentatge d’autoritats, molt menor, treu pit manifestant que no ho canviaran i altres ajuntaments ni tan sols han contestat als requeriments realitzats des del Senat, cosa a la qual estan obligats“.

Compromís al Senat ha georeferenciat aquests casos en un mapa consultable des de la pròpia pàgina web en què es mostren pels colors del semàfor els municipis que no volen complir la llei, els que estan en això i els que ho han fet ja. Alguns municipis havien canviat ja el nom d’aquests carrers però no ho havien comunicat a l’Institut Nacional d’Estadística, motiu pel qual seguien apareixent en les bases de dades.

La nostra acció política ha aconseguit que es retirés nomenclatura que incomplia la llei en municipis governats per PP, PSOE o independents. És trist que fins que no ha estat Compromís qui ha emprès aquesta campanya de denúncies, no s’haja mogut un sol dit. Estem contents del resultat d’esborrar aquestes rèmores però hi ha molta feina per fer, tant via carta com a la Fiscalia“, ha conclòs Mulet.

Compromís celebra los cientos de calles y plazas franquistas democratizadas gracias a la campaña de la coalición

La formación valenciana ha georreferenciado en un mapa los resultados de la campaña y respuestas de los ayuntamientos. Semanalmente siguen llegando comunicaciones de nuevos cambios 

Madrid, 4 de marzo de 2018

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha celebrado el éxito que ha supuesto la campaña emprendida desde la coalición para borrar la presencia de nomenclatura franquista de numerosas calles y plazas de toda la geografía del Estado. La campaña, que todavía está en marcha, ha conseguido que las autoridades se arremanguen a la hora de eliminar de una vez, tras más de 40 años de democracia e incumplimiento de la ley, cientos de espacios dedicados a la gloria del Caudillo, Primo de Rivera, Francisco Franco, héroes, mártires, sanguinarios militares y rémoras de quienes se sublevaron, lo que llevó a una Guerra, represión y larga dictadura.

El senador valenciano ha recordado que “el envío de cartas en el que preguntábamos por las actuaciones realizadas para cumplir con la legislación vigente en materia de memoria histórica ha funcionado y es de agradecer. En la mayoría de los casos, vemos como los alcaldes han reconocido la dejadez que ha existido y la voluntad de cambiar estos nombres franquistas en próximos plenos o hacerlo de forma inmediata por el nombre anterior a la Dictadura o aquel popular con el que son conocidos estos espacios. Otro porcentaje de autoridades, mucho menor, saca pecho manifestando que no lo van a cambiar y otros ayuntamientos ni siquiera han contestado a los requerimientos realizados desde el Senado, algo a lo que están obligados”.

Compromís en el Senado ha georreferenciado estos casos en un mapa consultable desde la propia página web en el que se muestran por los colores del semáforo los municipios que no quieren cumplir la ley, los que están en ello y quienes lo han hecho ya. Algunos municipios habían cambiado ya el nombre de estas calles pero no lo habían comunicado al Instituto Nacional de Estadística, motivo por el cual seguían apareciendo en las bases de datos.

Nuestra acción política ha conseguido que se retirara nomenclatura que incumplía la ley en municipios gobernados por PP, PSOE o independientes. Es triste que hasta que no ha sido Compromís quien ha emprendido esta campaña de denuncias, no se haya movido un solo dedo. Estamos contentos del resultado de borrar estas rémoras pero hay mucho trabajo por hacer, ya sea vía carta como en la Fiscalía”, ha concluido Mulet.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *