La coalició exigeix al president que deixe d’enfrontar autonomies pels models de finançament, propose d’una vegada alguna cosa justa i acabe amb el bloqueig de l’Estatut i el dret civil valencià

Madrid, 26 de febrer de 2018

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha manifestat aquest matí que “Mariano Rajoy té una oportunitat d’or per revertir la discriminació que patim els valencians i tractar de teixir complicitats que puguen desbloquejar els aspectes que ens preocupen, com és la manca de funcionaris en les administracions per les retallades de Montoro, l’inadequat i injust finançament de la nostra autonomia que se situa a la cua per càpita d’Espanya i la voluntat unànime de fer viable el dret civil propi”.

La coalició demana que “el PP deixe de ser el partit del no i una formació antivalenciana i comence a tractar-nos com ens mereixem l’11% de la població d’aquest Estat i el 10% del PIB, mentre que la inversió real s’aproxima al 3,5%“. Segons Mulet “Rajoy ha de deixar de marejar la perdiu amb models com el de la dispersió que defensen autonomies menys poblades perquè ja portem anys d’infrafinançament i saquejos del seu partit, que han fet efecte en la nostra economia i persones sense que el Govern compense el deute impropi que hem suportat procedent d’un infrafinançament que ens ha empobrit i dificulta la viabilitat econòmica futura del País Valencià“.

El portaveu al Senat de la coalició ha recordat a Rajoy que l’absència absoluta de suports cap al PP “neix en campanyes de maltractament, d’odi i de prohibicions cap a tot el que no estiga en freqüència amb l’ideari d’aquesta formació conservadora, que encara no ha entès que s’ha de governar per al benestar de les persones i administrar els recursos de forma justa i no fer-ho per a determinats interessos molt concrets o trepitjant els jutjats de forma constant com a conseqüència de l’activitat delictiva (presumpta), finançament irregular o altres delictes“.

A més de la necessitat de regenerar-se de forma inevitable, “el PP ha de començar a demanar perdó i tractar adequadament les diferents sensibilitats i territoris d’aquest país i trencar d’una vegada amb la dinàmica d’enfrontar, judicialitzar i rebutjar qualsevol cosa per legítima que siga que no estiga afinada amb el seu ideari“, ha conclòs el senador territorial valencià.

Carles Mulet: “Rajoy tiene una ocasión perfecta para acabar con la discriminación hacia los valencianos”

La coalición exige al presidente que deje de enfrentar autonomías con modelos de financiación, proponga de una vez algo justo y acabe con el bloqueo de l’Estatut y el derecho civil valenciano 

Madrid, 26 de febrero de 2018

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha manifestado esta mañana que “Mariano Rajoy tiene una oportunidad de oro para revertir la discriminación que sufrimos los valencianos y tratar de tejer complicidades que puedan desbloquear los aspectos que nos preocupan, como es la falta de funcionarios en las administraciones por los recortes de Montoro, la inadecuada e injusta financiación de nuestra autonomía que se sitúa en la cola por cápita de España y la voluntad unánime de hacer viable el derecho civil propio”.

La coalición pide que “el PP deje de ser el partido del no y una formación antivalenciana y empiece a tratarnos como nos merecemos el 11% de la población de este Estado y el 10% del PIB, mientras que la inversión real se aproxima al 3,5%”. Según Mulet “Rajoy debe dejar de marear la perdiz con modelos como el de la dispersión que defienden autonomías menos pobladas porque ya llevamos años de una infrafinanciación y saqueos de su partido, que han hecho mella en nuestra economía y personas sin que el Gobierno compense la deuda impropia que hemos soportado procedente de una infrafinanciación que nos ha empobrecido y dificulta la viabilidad económica futura del País Valenciano”.

El portavoz en el Senado de la coalición ha recordado a Rajoy que la ausencia absoluta de apoyos hacia el PP “nace en campañas de maltrato, de odio y de prohibiciones hacia todo lo que no esté en frecuencia con el ideario de esta formación conservadora, que todavía no ha entendido que se debe gobernar para el bienestar de las personas y administrar los recursos de forma justa y no hacerlo para determinados intereses muy concretos o pisando los juzgados de forma constante como consecuencia de la actividad delictiva (presunta), financiación irregular u otros delitos”.

Además de la necesidad de regenerarse de forma inevitable, “el PP debe empezar a pedir perdón y tratar adecuadamente a las distintas sensibilidades y territorios de este país y romper de una vez con la dinámica de enfrentar, judicializar y rechazar cualquier cosa por legítima que sea que no esté afinada con su ideario”, ha concluido el senador territorial valenciano.