Compromís insta des del Senat el PP a reformular l’Estat per donar cabuda a tots enfront de la política del ‘pal’

El senador territorial, Carles Mulet, interpel·la pel cost de l’acció marítima de Piolín que sembla més pròpia “d’una operació de Torrente

Madrid, setembre 27 de 2017

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat aquest matí al Senat que es reformule l’Estat “per fer-lo més habitable, en el qual totes les sensibilitats se senten còmodes ja que és molt trist, lamentable i preocupant el que estem veient i vivint aquests dies“, en relació amb la intervenció i mobilització d’una ingent quantitat d’agents i mitjans per frenar el referèndum català.

Mulet ha recordat que “diuen actuen perquè no es malversen diners públics però, quants s’han gastat desplaçant forces a Catalunya, desprotegint altres territoris fins i tot amb un vaixell com el de Piolín per assetjar Catalunya mentre ens contesten que no tenen diners per a quatre casernes valencians?” i els ha retret que “utilitzen com a via la força en comptes de la del telèfon i el diàleg, perquè el dia 2 tindran a la societat catalana més polaritzada, més dividida i no hauran acabat amb el malestar sinó tot el contrari. Mesures pròpies de Torrente“, ha agregat.

Per a Compromís “el problema no és Catalunya, és de tot un Estat, d’un model territorial del que s’hauria de parlar llargament ja que hi ha pobles que estem sent maltractats econòmicament de forma contínua, mentre el PP només ofereix pal i repressió i insinua el seu ministre que es podria arreglar amb diners, quan el model de fa 40 anys fa aigua per tots els costats i Catalunya només és el símptoma més evident “.

El senador ha retret als representants del PP si han observat el setge feixista a la reunió de Saragossa, els WhatsApps dels policies o els crits de ‘a per ells’. “¿No se’ls cau la cara de vergonya d’haver portat a aquest extrem a la societat?“, s’ha preguntat.

Inconstitucionalitat del CETA

D’altra banda Carles Mulet, representant a la coalició ha participat aquest matí al costat de Cuca Hernández (de la Plataforma ATTAC i portaveu de la campanya No al TTIP-CETA-Tisa), Idoia Villanueva (Units Podem), Jon Iñárritu (Bildu) i Sara Vilà (a Comú Podem) en la sol·licitud d’un estudi de constitucionalitat sobre el CETA (Acord Comercial entre el Canadà i la Unió Europea).

Per a Mulet “el CETA trenca l’Estat de Dret, redueix abast dels drets fonamentals, crea una justícia paral·lela i limita la participació democràtica“, pel que hem acordat demanar una comissió de seguiment de l’aplicació provisional del CETA, o bé d’experts com a França o com a comissió mixta entre el Senat i Congrés. Per això han instat a la resta de grups polítics a que estiguen a l’altura de les diverses circumstàncies “perquè ens juguem molt en material de salut i seguretat alimentària doncs, com estem denunciant constantment, els controls en fronteres no són prou diligents com ha reconegut la mateixa UE i la sanitat vegetal de l’Estat espanyol està seriosament afectat per la nul·la capacitat de les autoritats de controlar què entra i en quines condicions i s’han negat a destinar més fons per a això“.

Mulet ha considerat el CETA com “l’evidència del segrest de drets amb la connivència de PP i PSOE, quelcom que als valencians ens pot afectar en gran manera, per la qual cosa demanem que siga el Constitucional qui expresse la seua opinió sobre l’afecció als nostres drets, encara que ens imaginem que com no parlem de Catalunya no es convocarà amb urgència, el que pot posar en escac als que no són elits ni grans corporacions” i ha rebutjat “uns acords tramitats amb secretisme i d’esquena als sectors afectats“.

Compromís insta desde el Senado al PP a reformular el Estado para dar cabida a todos frente a la política del ‘palo’

El senador territorial, Carles Mulet, interpela por el coste de la acción marítima de Piolín que parece más propia “de una operación de Torrente

Madrid, 27 de septiembre de 2017

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado esta mañana en el Senado que se reformule el Estado “para hacerlo más habitable, en el que todas las sensibilidades se sientan cómodas ya que es muy triste, lamentable y preocupante lo que estamos viendo y viviendo estos días”, en relación con la intervención y movilización de una ingente cantidad de agentes y medios para frenar el referéndum catalán.

Mulet ha recordado que “dicen actúan para que no se malverse dinero público pero ¿cuántos han gastado desplazando fuerzas a Cataluña, desprotegiendo otros territorios incluso con un barco como el de Piolín para asediar Cataluña mientras nos contestan que no tienen dinero para cuatro cuarteles valencianos?” y les ha reprochado que “utilicen como vía la fuerza en vez de la del teléfono y el diálogo, porque el día 2 tendrán a la sociedad catalana más polarizada, más dividida y no habrán acabado con el malestar sino todo lo contrario. Medidas propias de Torrente”, ha agregado.

Para Compromís “el problema no es Cataluña, es de todo un Estado, de un modelo territorial del que se debería hablar largo y tendido ya que hay pueblos que estamos siendo maltratados económicamente de forma continua, mientras el PP solo ofrece palo y represión e insinúa su ministro que se podría arreglar con dinero, cuando el modelo de hace 40 años hace agua por todos los lados y Cataluña solo es el síntoma más evidente”.

El senador ha reprochado a los representantes del PP si han observado el asedio fascista en la reunión de Zaragoza, los WhatsApps de los policías o los gritos de ‘a por ellos’. “¿No se les cae la cara de vergüenza  de haber llevado a este extremo a la sociedad?”, se ha preguntado.

Inconstitucionalidad del CETA

Por otro lado Carles Mulet, representando a la coalición ha participado esta mañana junto a Cuca Hernández (de la Plataforma ATTAC yportavoz de la campaña No al TTIP-CETA-TiSA), Idoia Villanueva (Unidos Podemos), Jon Iñárritu (Bildu) y Sara Vilà (En Comú Podem)en la solicitud de un estudio de constitucionalidad sobre el CETA (Acuerdo Comercial entre Canadá y la Unión Europea).

Para Mulet “el CETA quebranta el Estado de Derecho, reduce alcance de los derechos fundamentales, crea una justicia paralela y limita la participación democrática”, por lo que hemos acordado pedir una comisión de seguimiento de la aplicación provisional del CETA, o bien de expertos como en Francia o como comisión mixta entre Senado y Congreso. Para ello han instado al resto de grupos politicos a que estén a la altura de las cicunstancias “porque nos jugamos mucho en material de salud y seguridad alimentaria pues, como estamos denunciando constantemente, los controles en fronteras no son lo suficientemente diligentes como ha reconocido la propia UE y la sanidad vegetal del Estado español está seriamente afectado por la nula capacidad de las autoridades de controlar qué entra y en qué condiciones y se han negado a destinar más fondos para ello”.

Mulet ha considerado el CETA como “la evidencia del secuestro de derechos con la connivencia de PP y PSOE, algo que a los valencianos nos puede afectar sobremanera, por lo que pedimos que sea el Constitucional quien exprese su opinion sobre la afección a nuestros derechos, aunque nos imaginamos que como no hablamos de Cataluña no se convocará con urgencia, algo que puede poner en jaque a quienes no son elites ni grandes corporaciones” y ha rechazado “unos acuerdos tramitados con secretismo y de espaldas a los sectores afectados”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *