Compromís reclama al Govern fons per frenar el fracàs escolar i augmentar la qualitat de l’educació

Els senadors valencians assenyalen amb el dit al problema del finançament autonòmic i reclamen fons per a programes específics per afrontar els reptes de les ràtios, transformació de l’FP i programes específics d’atenció

Madrid, 26 de setembre de 2017

El senador Jordi Navarrete (Compromís) ha presentat diferents esmenes a les mocions que, a partir de hui es debatran al Senat tant de PP com de PSOE, en matèria d’educació i que se circumscriuen en la necessitat de dotar de més fons a les autonomies per emprendre canvis profunds per lluitar contra el fracàs escolar. Així Navarrete ha retret en primer lloc al PP la marginació pressupostària a la qual sotmet als valencians “que ocupem l’últim lloc pel que fa a finançament efectiu per habitant, el que perjudica la qualitat dels nostres serveis en tindre 200 euros menys per càpita que la mitjana“.

Per al senador “això implica que la nostra autonomia a la qual van deixar endeutada fins a les celles mentre robaven a tort i a dret, ha de realizar, en un context molt desfavorable, un sobreesforç en beques, cosa que el Govern del Canvi en el qual participa Compromís està exercitant en destinar recursos econòmics i humans a reduir el fracàs escolar” com a contraposició a una moció del PP que parla d’aquesta prioritat “però sense posar sobre la taula diners per a això, el que posa de manifest el que els importa realment aquest problema“, assenyala Navarrete.

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) s’aplica a tercer i quart al País Valencià com a garantia de la seua efectivitat. Navarrete ha reclamat “que s’equipare el PMAR a quart d’ESO a la resta d’Espanya i fons perquè les autonomies puguen posar en marxa o millorar el finançament del programa d’aula compartida destinat a l’atenció a la diversitat, uns programes que han de tenir com a objectiu l’alumnat en risc d’exclusió social, que presenta conductes disruptives, dificultats d’adaptació a l’entorn escolar i tendència a l’absentisme“.

D’altra ha indicat que “sense fons no es pot abordar la necessària reducció de ràtios d’alumnes per aula, dotar de més autonomia als centres educatius per organitzar els seus continguts, augmentar la participació de les famílies i municipis o abordar la transformació integral que necessita l’FP o la millora de la comprensió lectora“.

Compromís ha presentat esmenes a les mocions popular i socialista per aconseguir un 5% del PIB de sòl comú de finançament en dos anys, derogar el RD Llei de Mesures Urgents de Racionalització de la Despesa Pública en l’àmbit educatiu, que ha patit la brutalitat dels retallades del PP en un sector estratègic per al nostre futur com és l’educació i la formació.

Compromís reclama al Gobierno fondos para frenar el fracaso escolar y aumentar la calidad de la educación

Los senadores valencianos señalan con el dedo al problema de la financiación autonómica y reclaman fondos para programas específicos para afrontar los retos de ratios, transformación de la FP y programas específicos de atención

Madrid, 26 de septiembre de 2017

El senador Jordi Navarrete (Compromís) ha presentado distintas enmiendas a las mociones que a partir de hoy se debatirán en el Senado tanto de PP como de PSOE en materia de educación y que se circunscriben en la necesidad de dotar de más fondos a las autonomías para acometer cambios profundos para luchar contra el fracaso escolar. Así Navarrete ha reprochado en primer lugar al PP la marginación presupuestaria a la que somete a los valencianos “que ocupamos el último lugar en cuanto a financiación efectiva por habitante, lo que perjudica la calidad de nuestros servicios al tener 200 euros menos por cápita que la media”.

Para el senador “esto implica que nuestra autonomía a la que dejaron endeudada hasta las cejas mientras robaban a diestro y siniestro, tiene que realizar en un contexto muy desfavorable un sobreesfuerzo en becas, algo que el Gobierno del Cambio en el que participa Compromís está ejercitando al destinar recursos económicos y humanos a reducir el fracaso escolar” como contraposición a una moción del PP que habla de esta prioridad “pero sin poner sobre la mesa dinero para ello, lo que pone de manifiesto lo que les importa realmente este problema”, señala Navarrete.

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) se aplica en tercero y cuarto en el País Valenciano como garantía de su efectividad. Navarrete ha reclamado “que se equipare el PMAR en cuarto de ESO en el resto de España y fondos para que las autonomías puedan poner en marcha o mejorar la financiación del programa de aula compartida destinado a la atención a la diversidad, unos programas que deben de tener como objetivo el alumnado en riesgo de exclusión social, que presenta conductas disruptivas, dificultades de adaptación al entorno escolar y tendencia al absentismo”. Por otra ha indicado que “sin fondos no se puede abordar la necesaria reducción de ratios de alumnos por aula, dotar de más autonomía a los centros educativos para organizar sus contenidos, aumentar la participación de las familias y municipios o abordar la transformación integral que necesita la FP o la mejora de la comprensión lectora”.

Compromís ha presentado enmiendas a las mociones popular y socialista para lograr un 5% del PIB de suelo común de financiación en dos años, derogar el RD Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo, que ha sufrido la brutalidad de los recortes del PP en un sector estratégico para nuestro futuro como es la educación y la formación.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *