El PP esmena la moció de Compromís en la comissió de Medi Ambient i demana “continuar estudis i projectes” mentre Jordi Navarrete els mostra fotografies de l’abandonament a les lleres de les tres províncies i els demana acabar amb el risc existent

Madrid, 20 de setembre de 2017

El Partit Popular en solitari ha rebutjat hui recuperar com a prioritats del Govern i pressupostar en els comptes públics de l’any que les actuacions que al seu dia van ser tramitades al riu Vaca i Rambla d’Alcalà de Xivert i que van comptar amb informes ambientals positius. El senador Jordi Navarrete ha titllat de “vergonya” que càrrecs electes valencians hagen rebutjat inversions tan necessàries i justes per al nostre territori.

Integrants de la comissió com el senador territorial Antonio Clemente, que coneixen àmpliament el risc i sentir de la gent de la Safor o del Maestrat respecte al perill i incomoditat que generen aquests rius i rambles en territori valencià, o com la senadora castellonenca Salomé Pradas o l’alacantina Asunción Sánchez han votat en contra del seu territori i de recuperar unes actuacions que es van tramitar i es van qualificar d’urgents. Així ens les juga el PP, condemnant-nos a un injust infrafinançament i a perpetuar els perills que condicionen la nostra seguretat any rere any“, ha retret Navarrete.

L’alcalde de Benifairó de la Valldigna, Josep Antoni Alberola ha titllat d'”indignant” el maltractament que estem rebent respecte a les inversions per a la neteja de les lleres dels rius, i en concret en el riu Vaca. “La temporada de pluges a aquesta zona porta tempestes molt virulentes, que, en les condicions que està ara al riu, pot causar molts danys a les infraestructures existents. Nosaltres farem responsables als dirigents de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer d’aquells desastres que es puguen originar a causa de no realitzar el manteniment mínim. Pel que fa als senadors valencians del PP que han votat en contra ens preguntem a quí representen de la mateixa manera que l’agrupació local del PP, que hauran d’explicar quines gestions han fet amb els seus senadors, si és que n’han fet“.

Per la seua banda Victor Mansanet, alcalde de Simat, ha retret l’actitud del PP, “que no valora el perill per a béns i persones que suposa l’actual estat de degradació d’un riu que no només forma part del nostre patrimoni natural, sinó del nostre patrimoni cultural ja que una part d’ell és zona d’afecció d’un monestir del segle XIII, patrimoni de la Generalitat i de patrimoni urbà com dos parcs públics i una depuradora“. El primer edil ha assenyalat sentir “vergonya” del vot dels representants del PP que amb el seu vot han impedit que se solucione un problema que afecta prop de 25.000 persones i del menyspreu de la CHX i del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient amb la ciutadania de la Valldigna.

El senador Jordi Navarrete ha denunciat que la Confederació està oblidant el seu paper de manteniment i conservació de lleres, que ho estan assumint en la pràctica els mateixos ajuntaments amb càrrec al seu pressupost, “el que ens sembla inacceptable, pel que instem al Govern I a la ministra de Medi Ambient a intensificar les actuacions al País Valencià especialment on seguisquen existint perills potencials per a la població ia recuperar aquests projectes entre les prioritats del Govern quan abans millor“.

La moció de Compromís, valorada en 55 milions, instava a recuperar els projectes cancel·lats d’Acuamed en 2007 i ja presentats pel Ministeri en matèria hídrica en el territori valencià, que es trobaven en un avançat estat de tramitació i que no van arribar a materialitzar-se.

El PSOE ha secundat la moció de Compromís. La coalició valenciana tornarà a presentar esmenes als PGE de 2018 en cas de no incloure aquestes inversions.

Cargos y alcaldes de la Safor muestran su repulsa por el voto en contra del PP a recuperar actuaciones en el río Vaca

El PP enmienda la moción de Compromís en la comisión de Medio Ambiente y pide “continuar estudios y proyectos” mientras Jordi Navarrete les muestra fotografías del abandono en los cauces de las tres provincias y les pide acabar con el riesgo existente

Madrid, 20 de septiembre de 2017

El Partido Popular en solitario ha rechazado hoy recuperar como prioridades del Gobierno y presupuestar en las cuentas públicas del próximo año las actuaciones que en su día fueron tramitadas en el río Vaca y Rambla de Alcalà de Xivert y que contaron con informes ambientales positivos. El senador Jordi Navarrete ha tildado de “vergüenza” que cargos electos valencianos hayan rechazado inversiones tan necesarias y justas para nuestro territorio.

Integrantes de la comisión como el senador territorial Antonio Clemente, que conocen sobradamente el riesgo y sentir de las gentes de la Safor o del Maestrat respecto al peligro e incomodidad que generan estos ríos y ramblas en territorio valenciano, o como la senadora castellonense Salomé Pradas o la alicantina Asunción Sánchez han votado en contra de su territorio y de recuperar unas actuaciones que se tramitaron y se calificaron de urgentes. Así nos las juega el PP, condenándonos a una injusta infrafinanciación y a perpetuar los peligros que condicionan nuestra seguridad año tras año”, ha reprochado Navarrete.

El alcalde de Benifairó de la Valldigna, Josep Antonio Alberola ha tildado de “indignante” el maltrato que estamos recibiendo respecto a las inversiones para la limpieza de los cauces de los ríos, y en concreto en el río Vaca. “La temporada de lluvias en esta zona lleva tormentas muy virulentas, que, en las condiciones que está ahora el río, puede causar muchos daños a las infraestructuras existentes. Nosotros haremos responsables a los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar de aquellos desastres que se puedan originar debido a no realizar el mantenimiento mínimo. Respecto a los senadores valencianos del PP que han votado en contra nos preguntamos a quién representan al igual que la agrupación local del PP, que tendrán que explicar qué gestiones han hecho con sus senadores, si es que han hecho“.

Por su lado Victor Mansanet, alcalde de Simat, ha reprochado la actitud del PP, “que no valora el peligro para bienes y personas que supone el actual estado de degradación de un río que no sólo forma parte de nuestro patrimonio natural, sino de nuestro patrimonio cultural ya que una parte de él es zona de afección de un monasterio del siglo XIII, patrimonio de la Generalitat y de patrimonio urbano como dos parques públicos y una depuradora”. El primer edil ha señalado sentir “vergüenza” del voto de los representantes del PP que con su voto han impedido que se solucione un problema que afecta a cerca de 25.000 personas y del desprecio de la CHJ y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con la ciudadanía de la Valldigna.

El senador Jordi Navarrete ha denunciado que la Confederación está olvidando su papel de mantenimiento y conservación de cauces, que lo están asumiendo en la práctica los propios ayuntamientos con cargo a su presupuesto, “lo que nos parece inaceptable, por lo que instamos al Gobierno y a la ministra de Medio Ambiente a intensificar las actuaciones en el País Valenciano especialmente y donde sigan existiendo peligros potenciales para la población y a recuperar estos proyectos entre las prioridades del Gobierno cuanto antes”.

La moción de Compromís, valorada en 55 millones, instaba a recuperar los proyectos cancelados de Acuamed en 2007 y ya presentados por el Ministerio en materia hídrica en el territorio valenciano, que se encontraban en un avanzado estado de tramitación y que no llegaron a materializarse.

El PSOE ha secundado la moción de Compromís. La coalición valenciana volverá a presentar enmiendas a los PGE de 2018 en caso de no incluir estas inversiones.