El Govern central no pot escudar-se en la responsabilitat d’ajuntaments, titulars de finques i comunitats autònomes quan el control davant l’arribada de plagues li correspon a ell

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha lamentat que el Govern ignore les preguntes de la coalició referides a les mesures que pensa prendre per acabar amb la plaga del mosquit tigre, que afecta la població i s’està expandint cada any més per les zones urbanes de la península amb les consegüents molèsties. “Els efectes de mosquit tigre i la seua imparable expansió sembla no anar acompanyada de mesures per a la seua eradicació i control”, ha assenyalat Navarrete que ha recordat que “l’Aedes albopictus és vector de malalties com el dengue o la febre groga i pot transmetre aquestes malalties tropicals, de manera que parlem d’un insecte nociu, la picada és molesta i pot arribar a ser perillós”.

El mosquit tigre viu de forma permanent a la península des de 2004, on sembla avançar sense control i sense que les mesures que s’estan implantant de conscienciació pareguen suficients. “La veritat és que Espanya i la UE estan esdevenint un colador de plagues per la manca de control, com venim denunciant des de Compromís, el que pot posar en escac la nostra economia com en els casos de plagues al sector cítric o la previsible arribada de la xylella fastidiosa i aquests mosquits i el Govern central no pot escombrar cap a fora argumentant que la responsabilitat és exclusiva de propietaris de finques, ajuntaments o de les comunitats autònomes”, ha abundat el senador castellonenc membre de la comissió de Medi Ambient.

mosca mediterrani pregunta

mosca mediterrani resposta

Compromís critica que el Gobierno se desentienda en la lucha contra el mosquito tigre y deje en manos de otros su erradicación

El Gobierno central no puede escudarse en la responsabilidad de ayuntamientos, titulares de fincas y comunidades autónomas cuando el control ante la llegada de plagas le corresponde a él

Madrid 28 de marzo de 2017

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha lamentado que el Gobierno ignore las preguntas de la coalición referidas a las medidas que piensa tomar para acabar con la plaga del mosquito tigre, que afecta a la población y se está expandiendo cada año más por las zonas urbanas de la península con las consiguientes molestias. “Los efectos de mosquito tigre y su imparable expansión parece no ir acompañada de medidas para su erradicación y control”, ha señalado Navarrete que ha recordado que “el Aedes albopictus es vector de enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla y puede transmitir estas enfermedades tropicales, por lo que hablamos de un insecto nocivo, cuya picadura es molesta y puede llegar a ser peligroso”.

El mosquito tigre vive de forma permanente en la península desde 2004, donde parece avanzar sin control y sin que las medidas que se están implantando de concienciación parezcan suficientes. “Lo cierto es que España y la UE están convirtiéndose en un coladero de plagas por la falta de control, como venimos denunciando desde Compromís, lo que puede poner en jaque nuestra economía como en los casos de plagas al sector cítrico o la previsible llegada de la xylella fastidiosa y estos mosquitos y el Gobierno central no puede barrer hacia fuera argumentando que la responsabilidad es exclusiva de propietarios de fincas, ayuntamientos o de las comunidades autónomas”, ha abundado el senador castellonense miembro de la comisión de Medio Ambiente.