El senador de Compromís, Carles Mulet, retreu que en les respostes “sempre apel·len a estudis de costos i anàlisi però seguisquen sense invertir en prevenció”

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha lamentat que el Govern eludisca i estiga dilatant l’execució d’obres imminents en matèria de riscos d’inundacions. “De nord a sud de la nostra autonomia hi ha desenes d’actuacions demandades per particulars afectats i consistoris que han estat cancel·lades, diners públics gastats en estudis que hauran estat gastats inútilment al no executar-se els treballs que els van motivar. Ens sembla alarmant que des de l’administració, sent conscients de les necessitats d’actuar davant d’un risc, s’estiguen dilatant les solucions, exposant a la ciutadania i béns a riscos notables en períodes de fortes pluges com els viscuts recentment”, ha indicat el senador.

Segons Mulet, fa un any que es va aprovar el Reial Decret 18/2016, de 15 de gener, pel qual s’aprovaven els plans de gestió del risc d’inundació de les demarcacions hidrogràfiques del Guadalquivir, Segura, Xúquer i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebre, Ceuta i Melilla. En aquest document s’incloïa l’aprovació dels Plans de gestió del risc d’inundació amb les seves mesures específiques. “Però ha passat un any, s’han donat situacions de contingència, amb persones atrapades, morts a les recents pluges, zones urbanes que van viure perill d’inundació i autoritats de molts municipis valencians que no descansen tranquils conscients de la situació de vulnerabilitat dels seues termes municipals a cada temporal de fortes pluges, que acostumen a acarnissar-se amb el poble valencià”, ha afegit Mulet.

Les respostes a les nostres preguntes per la cancel·lació d’obres d’Acuamed, actuacions a la rambla d’Alcalà de Xivert, al riu Sec de Castelló, el riu Vaca a la Safor, el riu Canyoles, Túria o Albaida, el Xaló a la Marina Alta, embassaments i projectes de laminació i molts altres es troben sempre amb una resposta de ‘copiar i enganxar’ en què “es parla de futuribles”, d’estudis que depenen de disponibilitats pressupostàries de l’Administració i de l’elaboració de la metodologia per a la realització d’aquests “estudis i anàlisis cost-benefici”.

Mentre la Confederació està oblidant el seu paper de manteniment i conservació de lleres, que l’estan assumint en la pràctica els mateixos ajuntaments amb càrrec al seu pressupost “el que ens sembla inacceptable”, pel que el senador ha urgit el Govern i la ministra de medi Ambient “a intensificar les actuacions al País Valencià i allà on hi continue havent-hi un perill potencial per a la població”.

Compromís: “El Ministerio está exponiendo a la ciudadanía por los pocos avances en materia de riesgos de inundación”
 
El senador de Compromís, Carles Mulet, reprocha que en las respuestas “siempre apelen a estudios de costes y análisis pero sigan sin invertir en prevención”

Madrid, 28 de enero de 2017
El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha lamentado que el Gobierno eluda y esté dilatando la ejecución de obras inminentes en materia de riesgos de inundaciones. “De norte a sur de nuestra autonomía hay decenas de actuaciones demandadas por particulares afectados y consistorios que han sido canceladas, dinero público gastado en estudios que habrá sido gastado inútilmente al no ejecutarse los trabajos que los motivaron. Nos parece alarmante que desde la administración, siendo conscientes de las necesidades de actuar ante un riesgo, se estén dilatando las soluciones, exponiendo a la ciudadanía y bienes a riesgos notables en períodos de fuertes lluvias como los vividos recientemente”, ha indicado el senador.

Según Mulet hace un año que se aprobó el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprobaban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. En este documento se incluía la aprobación de los Planes de gestión del riesgo de inundación con sus medidas específicas. “Pero ha pasado un año, se han dado situaciones de mucho peligro, con personas atrapadas, fallecidos en las recientes lluvias, zonas urbanas que vivieron peligro de inundación y autoridades de muchos municipios valencianos que no descansan tranquilos conscientes de la situación de vulnerabilidad de sus términos municipales a cada temporal de fuertes lluvias, que acostumbran a cebarse con el pueblo valenciano”, ha agregado Mulet.

Las respuestas a nuestras preguntas por la cancelación de obras de Acuamed, en la rambla de Alcalà de Xivert, en el río Seco de Castelló, el río Vaca en la Safor, el río Canyoles, Túria o Albaida, el Xaló en la Marina Alta, embalses y proyectos de laminación y muchos otros se encuentran siempre con una respuesta de ‘copiar y pegar’ en el que “se habla de futuribles”, de estudios que dependen de disponibilidades presupuestarias de la Administración y de la elaboración de la metodología para la realización de estos “estudios y análisis coste-beneficio”.

Mientras la Confederación está olvidando su papel de mantenimiento y conservación de cauces, que la están asumiendo en la práctica los propios ayuntamientos con cargo a su presupuesto “lo que nos parece inaceptable”, por lo que el senador ha urgido al Gobierno y a la ministra de Medio Ambiente “a intensificar las actuaciones en el País Valenciano y donde siga existiendo un peligro potencial para la población”.