Jordi Navarrete: “lamentem la radicalització actual d’Alberto Fabra cap IB3 i TV3 i que rebutgen el múltiplex”

El senador de Compromís va defensar al Senat l’establiment d’un segon múltiplex que permeta exercir la reciprocitat tan prompte torne a funcionar la televisió valenciana

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha lamentat la negativa del Partit popular al Senat “que parla de tindre mans esteses i de diàleg entre autonomies però que no facilita en res l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, ratificada per l’Estat espanyol el 9 d’abril de 2001, la qual cosa compromet al Govern d’Espanya a adoptar mesures concretes en favor d’aquestes llengües”, en especial pel que fa a la possibilitat d’emissions de televisions autonòmiques en territoris veïns amb la mateixa llengua, cas d’IB3, TV3 i, abans, Canal 9.

 

Navarrete ha explicat que “vaig eixir estranyat pel gir tan radicalitzat que ha experimentat Alberto Fabra, ja que quan era alcalde de Castelló, influït per l’opinió pública, defensava la llibertat d’emissions de les cadenes catalanes com s’havia estat fent al llarg de dècades i on demanava fins i tot un segon múltiplex al aleshores govern de José Luis Rodríguez Zapatero”. Per Navarrete, Fabra “després d’haver perpetrat el tancament i ERO de RTVV veu fantasmes per tot arreu, països catalans i fal·làcies com que la gent de Compromís estem per la humiliació i el sotmetiment dels valencians a d’altres pobles, quan només estem parlant de la supervivència de les llengües minoritzades, per la col·laboració de la industria audiovisual i per l’intercanvi cultural”, ha afegit.

La moció de Compromís va ser recolzada pel PSOE, PNB, ERC i Mixt (17 vots a favor) i rebutjada pels 28 vots del PP i l’abstenció de Ciutadans. Compromís té grans esperances en els èxits de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i en la recuperació de la futura RTVV que va ser tancada per Alberto Fabra el 2013 i poder així recuperar “una ferramenta que ha de ser capital per al futur del poble valencià i el sector audiovisual”.

Jordi Navarrete: “lamentamos la radicalización actual de Alberto Fabra hacia IB3 y TV3 y que rechacen el mútiplex”

El senador de Compromís defendió en el Senado el establecimiento de un segundo múltiplex que permita ejercer la reciprocidad tan pronto vuelva a funcionar la televisión valenciana

Madrid, 26 de enero de 2017

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha lamentado la negativa del Partido Popular en el Senado “que habla de manos tendidas y de diálogo entre autonomías pero que no facilita en nada la aplicación de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, ratificada por España el 9 de abril de 2001, lo que compromete al Gobierno de España a adoptar medidas concretas en favor de estas lenguas“, en especial en cuanto a la posibilidad de emisiones de televisiones autonómicas en territorios vecinos con la misma lengua, caso de IB3, TV3 y, antes, Canal 9.

 

Navarrete explicó que “salí extrañado por el giro tan radicalizado que ha experimentado Alberto Fabra, ya que cuando era alcalde de Castelló, influido por la opinión pública, defendía la libertad de emisiones de las cadenas catalanas como se había estado haciendo el largo de décadas y pedía incluso un segundo múltiplex al entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero“. Para Navarrete, Fabra “después de haber perpetrado el cierre y ERE de RTVV ve fantasmas por todas partes, países catalanes y falacias como que la gente de Compromís estamos por la humillación y el sometimiento de los valencianos a otros pueblos, cuando sólo estamos hablando de la supervivencia de las lenguas minoritarias, la colaboración de la industria audiovisual y por el intercambio cultural“, ha añadido.

 

La moción de Compromís fue apoyada por el PSOE, PNV, ERC y Mixto (17 votos a favor) y rechazada por 28 votos del PP y la abstención de Ciudadanos. Compromís tiene grandes esperanzas en los logros de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y en la recuperación de la futura RTVV que fue cerrada por Alberto Fabra en 2013 y poder así recuperar “una herramienta que debe ser capital para el futuro del pueblo valenciano y el sector audiovisual“.

 

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *