Compromís es queda sol defensant que el Port de Castelló siga l’únic autoritzat per l’entrada de cítrics de fora de la UE

No prospera la proposta perquè la resta de grups pacten un text de mínims de defensa dels cítrics que per a Compromís “són propostes buides i sense solucions per al sector”

Les propostes presentades per Compromís avui en el debat sobre una moció en defensa dels cítrics, han quedat rebutjades pel pacte entre PP, PSOE, Podemos, PNV i ERC d’una moció transaccional que no recollia cap proposta concreta dels senadors valencians i es queda per al senador Carles Mulet en una proposta buida, de bones intencions, però sense cap aplicació pràctica ni mesura vinculant. “Estem farts de bones paraules, i volem solucions definitives”, ha dit el senador Carles Mulet.

Segons Mulet, “el tractat de la EU amb sis països sud-africans òbviament té parts positives, però no poden ser a costa del valencians de nou. Si el Govern d’Espanya no van saber negociar en el seu dia, o van tractar al camp valencià com moneda de canvi, que s’arregle i no es pegue cabotada. Cal recordar que la Comissió Europea estableix que s’han de ratificar els acords pels 28 estats membres, pel que és ara quan Espanya hauria d’haver rebutjat un acord tòxic. I no s’ha ratificat”.

Compromís ha recordat que els EUA obliguen a les nostres clementines a entrar per un únic port (el de Filadèlfia) i que la UE deixa entrar per qualsevol i que les inspeccions són un colador. “Al llarg de 2015 es van detectar a la Unió Europea 45 enviaments de cítrics procedents de Sud-àfrica amb presència d’agents nocius, 16 dels quals eren de vectors que provoquen aquestes malalties”, ha explicat.

Per això s’havia demanat ubicar a Castelló un únic port d’entrada autoritzat per als cítrics procedents de Sud-àfrica per la seua proximitat als punts de reexportació als mercats comunitaris. “Defensem això”, ha dit Mulet “perquè el Port de Castelló està preparat per rebre i inspeccionar enviaments, al comptar amb molta experiència a través d’empreses implantades en ell, i per ser el port des d’on parteixen gairebé totes les clementines, o clemenules, que s’exporten als EUA i, per tant, amb una experiència contrastada d’inspecció i control”.

Per a Compromís, el Port de Castelló és l’idoni per estar pròxim a les empreses que han de manipular i reexportar aquests cítrics als mercats comunitaris (i d’aquesta manera s’evitaria una deslocalització dels punts de reexpedició a altres zones de la UE). Es troba prop de la principal producció de l’Estat i, per proximitat, molt interessant per als productors del sud de Catalunya, molt vinculats als del nord valencià.

A més, es reclamava implantar al Port de Castelló una dotació d’inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i malalties de quarantena (com el citrus black spot o taca negra dels cítrics) i que inspeccionaren detingudament cada enviament procedent de Sud-àfrica.
El senador Carles Mulet ha explicat que ja vam advertir a la Comissió d’Agricultura del Senat l’amenaça que suposava la xylella fastidiosa. “Ens va dir que els protocols eren els correctes. “Ara, ja s’han detectat bacteris a les Illes Balears. Molt preocupant. Per això exigim un control seriós i rigorós en un moment de recuperació econòmica on no es pot deixar a l’aire cap extrem”.

Propostes com la no ratificació del tractat, l’aplicació de contingents d’importació regressiu (per tancar la porta als cítrics de fora quan hi haja producció local) o establir PortCastelló com únic port autoritzat d’entrada de cítrics de tercers països, s’han rebutjat al pactar els altres grups parlamentaris un proposta buida de contingut. “De nou ens menyspreen. Els valencians produïm el 65% dels cítrics valencians, per això a la resta de senadors d’altres territoris no els pica i, malauradament, els  senadors del PP, PSOE Ciudadanos i Podemos del PV també ens han donat l’esquena en les nostres reivindicacions”, ha lamentat el senador.


Compromís se queda solo defendiendo que el Puerto de Castelló sea el único autorizado para la entrada de cítricos de fuera de la UE

No prospera la propuesta porque el resto de grupos pactan un texto de mínimos de defensa de los cítricos que para Compromís “son propuestas vacías y sin soluciones para el sector”

Madrid, 21 de diciembre de 2016

Las propuestas presentadas por Compromís hoy en el debate sobre una moción en defensa de los cítricos, han quedado rechazadas por el pacto entre PP, PSOE, Podemos, PNV y ERC de una moción transaccional que no recogía ninguna propuesta concreta de los senadores valencianos y se queda, para el senador Carles Mulet, en una propuesta vacía, de buenas intenciones, pero sin ninguna aplicación práctica ni medida vinculante. “Estamos hartos de buenas palabras, y queremos soluciones definitivas”, ha dicho el senador Carles Mulet.

Según Mulet, “el tratado de la UE con seis países sudafricanos obviamente tiene partes positivas, pero no pueden ser a costa de los valencianos de nuevo. Si el Gobierno de España no supo negociar en su día, o trataron el campo valenciano como moneda de cambio, que lo arreglen y no se den su asentimiento. Hay que recordar que la Comisión Europea establece que se deben ratificar los acuerdos por los 28 estados miembros, por lo que es ahora cuando España debería haber rechazado un acuerdo tóxico. Y no se ha ratificado”.

Compromís recordó que los EEUU obligan a nuestras clementinas a entrar por un único puerto (el de Filadelfia) y que la UE deja entrar cítricos al continente por cualquier sitio y que las inspecciones son un colador. “A lo largo de 2015 se detectaron en la Unión Europea 45 envíos de cítricos procedentes de Sudáfrica con presencia de agentes nocivos, 16 de los cuales eran de vectores que provocan estas enfermedades”, explicó.

Por eso se había pedido ubicar en Castelló un único puerto de entrada autorizado para los cítricos procedentes de Sudáfrica por su proximidad a los puntos de reexportación en los mercados comunitarios. “Defendemos esto”, dijo Mulet “para que el Puerto de Castellón está preparado para recibir e inspeccionar envíos, al contar con mucha experiencia a través de empresas implantadas en él, y por ser el puerto desde donde parten casi todas las clementinas o clemenules, que exportan a EEUU y, por tanto, con una experiencia contrastada de inspección y control”.

Para Compromís, el Puerto de Castelló es el idóneo para estar próximo a las empresas que han de manipular y reexportar estos cítricos en los mercados comunitarios (y de esta manera se evitaría una deslocalización de los puntos de reenvío a otras zonas de la UE). Se encuentra cerca de la principal producción del Estado y, por proximidad, muy interesante para los productores del sur de Cataluña, muy vinculados a los del norte valenciano.

Además, se reclamaba implantar en el Puerto de Castellón una dotación de inspectores fitosanitarios especializados en plagas y enfermedades de cuarentena (como el citrus black spot o mancha negra de los cítricos) y que inspeccionen detenidamente cada envío procedente de Sudáfrica.

El senador Carles Mulet ha explicado que ya advertimos en la anterior legislatura en la Comisión de Agricultura del Senado la amenaza que suponía la xylella fastidiosa. “Nos dijeron que los protocolos eran los correctos. Ahora, ya se han detectado bacterias en las Islas Baleares. Muy preocupante. Por ello exigimos un control serio y riguroso en un momento de recuperación económica donde no se puede dejar al aire ningún extremo”.

Propuestas como la no ratificación del tratado, la aplicación de contingentes de importación regresivo (para cerrar la puerta a los cítricos de fuera cuando haya producción local) o establecer PortCastelló como único puerto autorizado de entrada de cítricos de terceros países, se han rechazado, al pactar los demás grupos parlamentarios un propuesta vacía de contenido. “De nuevo nos desprecian. Los valencianos producimos el 65% de los cítricos valencianos, por eso el resto de senadores de otros territorios no les pica y, desgraciadamente, los senadores del PP, PSOE Ciudadanos y Podemos del PV también nos han dado la espalda a nuestras reivindicaciones”, lamentó el senador.

Arxivat en: Premsa

Comentaris

  1. Retroenllaç: El PP proposa un port valencià per a les importacions de cítrics quan va rebutjar fa dos anys la proposta de Compromís – Compromís Senat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *