Xeraco, Tavernes i altres poblacions del Maestrat segueixen en una situació vulnerable per la desaparició de les inversions anunciades i per l’anul·lació de projectes d’Acuamed

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, han presentat una moció en la Comissió de Medi Ambient del Senat, en la que reclamen l’execució de la canalització del riu Vaca, a les comarques de València i de la Rambla d’Alcalà, al nord de Castelló. El Ministeri de Medi Ambient manté aparcats aquests projectes des del 2007 en el cas de la canalització de la Rambla d’Alcalà i Acuamed ha cancel·lat la tramitació i procediment del projecte de laminació del riu Vaca, que afecta diversos municipis de la Safor.

Jordi Navarrete, membre de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic ha explicat que “ja hem presentat diverses preguntes referides a aquestes actuacions que s’han esfumat dels pressupostos per a disgust d’alcaldes dels municipis afectats i els seus veïns. Una vegada més, els valencians som els perjudicats de les nefastes polítiques de l’Estat, de la seua falta de sensibilitat i infrafinançament, que perjudica la nostra qualitat de vida i drets“.

El País Valencià té llargs episodis de sequera però també altres en què, de manera violenta, es donen importants avingudes associades a períodes de precipitacions torrencials en les quals es produeixen violentes aportacions dels barrancs de la conca, com el que estem vivint aquesta setmana.

El Ministeri bé de forma directa, com en el cas de la canalització de la rambla d’Alcalà, que afecta aquest terme municipal, al de Santa Magdalena, Peníscola i Benicarló, o via Acuamed en el cas del riu Vaca, ha cancel·lat de un cop de ploma obres qualificades com a urgents, per a les que hi havia anunciada consignació pressupostària i terminis i una intensa tramitació associada a les actuacions. Però veiem com ens enganyen i maltracten un cop més, com si forem ciutadans de segona“, assenyala.

La Rambla d’Alcalà afecta a les seues crescudes les infraestructures de la Foia (via fèrria València-Barcelona i la N-340), a més de part de la població, hipoteca l’urbanisme i seguretat en el nucli de Santa Magdalena i en la seua desembocadura a Benicarló on, a més, impedeix la circulació en diferents carreteres, aïllant la comunicació entre municipis com aquest i Peníscola.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer va publicar el 4 de setembre de 2008 al BOE la informació pública del Projecte Informatiu d’Obres de Laminació i Millora del Drenatge de la Conca del riu Vaca (València) i del seu Estudi d’Impacte Ambiental, que tenia com a objectiu principal pal·liar els efectes de les inundacions en els nuclis urbans de Tavernes, Simat i Benifairó de la Valldigna.

Al març de 2007 Juan José Moragues, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va anunciar que en un parell d’anys la canalització de la Rambla d’Alcalà estaria executada i seria “un èxit absolut”. Les obres havien de suposar una actuació mediambiental en la qual no s’anava a formigonar el traçat de la rambla per fer alguna cosa més amable i que no creés una cicatriu al territori. Després de l’exposició al públic, es va exposar la Declaració d’Impacte Ambiental. Els treballs havien de construir dics de defensa a la zona urbana de Santa Magdalena i talussos naturalitzats a força de geocel·les amb hidrosembres en 3,5 quilòmetres a Benicarló per protegir-los d’avingudes extraordinàries. En aquesta localitat també s’anaven a crear dos ponts a la carretera Benicarló-Peníscola i en la Ratlla del Terme a l’alçada del Centre Comercial Costa Azahar. Dels 16,5 milions previstos 10,5 s’anaven a invertir a Benicarló i els altres sis des d’aquesta localitat fins Alcalà de Xivert. La durada de les obres havia de ser de 12 mesos.

Quan arriben els episodis de fortes pluges a la nostra terra ens adonem del que necessàries que són aquestes obres i de la vergonya dels constants incompliments. Per això hem presentat diverses preguntes encoratjant a activar aquestes obres, recuperar els projectes i incloure’ls en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2017“, ha afegit Navarrete. Compromís ha sol·licitat una reunió amb responsables del Ministeri i alcaldes de les poblacions afectades.

Compromís reclama la canalización del río Vaca en la Safor-Valldigna y la Rambla de Alcalà en el Maestrat

Xeraco, Tavernes y otras poblaciones del Maestrat siguen en una situación vulnerable por la desaparición de las inversiones anunciadas y por la anulación de proyectos de Acuamed

València, 19 de diciembre de 2016

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han presentado una moción en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en la que reclamen la ejecución de la canalización del río Vaca en la provincia de València y de la Rambla de Alcalà, en el norte de Castelló. El Ministerio de Medio Ambiente mantiene aparcados estos proyectos desde el 2007 en el caso de la canalización de la Rambla de Alcalà y Acuamed ha cancelado la tramitación y procedimiento del proyecto de laminación del río Vaca, que afecta a varios municipios de la Safor.

Jordi Navarrete, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático ha explicado que “ya hemos presentado varias preguntas referidas a estas actuaciones que se han esfumado de los presupuestos para disgusto de alcaldes de los municipios afectados y sus vecinos. Una vez más los valencianos somos los perjudicados de las nefastas políticas del Estado, de su falta de sensibilidad e infrafinanciación, que perjudica nuestra calidad de vida y derechos”.

El País Valenciano tiene largos episodios de sequía pero también otros en los que, de forma violenta, se dan importantes avenidas asociadas a periodos de precipitaciones torrenciales en las que se producen violentas aportaciones de los barrancos de la cuenca, como el que estamos viviendo esta semana.

El Ministerio bien de forma directa, como en el caso de la canalización de la rambla de Alcalà, que afecta a este término municipal, al de Santa Magdalena, Peñíscola y Benicarló, o vía Acuamed en el caso del río Vaca, ha cancelado de un plumazo obras calificadas como urgentes, para las que había anunciada consignación presupuestaria y plazos y una intensa tramitación asociada a las actuaciones. Pero vemos como nos engañan y maltratan una vez más, como si fuéramos ciudadanos de segunda”, señala.

La Rambla de Alcalà afecta en sus crecidas las infraestructuras de la Foia (vía férrea València-Barcelona y la N-340), además de parte de la población, hipoteca el urbanismo y seguridad en el núcleo de Santa Magdalena y en su desembocadura en Benicarló donde, además, impide la circulación en distintas carreteras, aislando la comunicación entre municipios como éste y Peñíscola.

La Confederación Hidrográfica del Júcar publicó el 4 de septiembre de 2008 en el BOE la información pública del Proyecto Informativo de Obras de Laminación y Mejora del Drenaje de la Cuenca del río Vaca (Valencia) y de su Estudio de Impacto Ambiental, que tenía como objetivo principal paliar los efectos de las inundaciones en los cascos urbanos de Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna.

En marzo de 2007 Juan José Moragues, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar anunció que en un par de años la canalización de la Rambla de Alcalà estaría ejecutada y sería “un éxito absoluto”. Las obras debían suponer una actuación medioambiental en la que no se iba a hormigonar el trazado de la rambla para hacer algo más amable y que no creara una cicatriz en el territorio. Tras la exposición al público, se expuso la Declaración de Impacto Ambiental. Los trabajos tenían que construir diques de defensa en la zona urbana de Santa Magdalena y taludes naturalizados a base de geoceldas con hidrosiembras en 3,5 kilómetros en Benicarló para protegerles de avenidas extraordinarias. En esta localidad también se iban a crear dos puentes en la carretera Benicarló-Peñíscola y en la Ratlla del Terme a la altura del Centro Comercial Costa Azahar. De los 16,5 millones previstos 10,5 se invertirán en Benicarló y los otros seis desde esta localidad hasta Alcalà de Xivert. La duración de las obras iba a ser de 12 meses.

Cuando llegan los episodios de fuertes lluvias a nuestra tierra nos damos cuenta de lo necesarias que son estas obras y de la vergüenza de los constantes incumplimientos. Por eso hemos presentado varias preguntas alentando a activar estas obras, recuperar los proyectos e incluirlos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017”, ha agregado Navarrete. Compromís ha solicitado una reunión con responsables del Ministerio y alcaldes de las poblaciones afectadas.