Senador per Castelló

[email protected]

Facebook

Twitter

 

 • Comissions
 • PORTAVEU COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
 • PORTAVEU COMISSIÓ DE PRESSUPOSTOS
 • PORTAVEU COMISSIÓ DE JUSTÍCIA
 • VICEPORTAVEU COMISSIÓ D’ENTITATS LOCALS
 • ADSCRIT. COMISSIÓ CONSTITUCIONAL
 • ADSCRIT. COMISSIÓ DE AFERS EXTERIORS
 • ADSCRIT. COMISSIÓ DE CULTURA
 • ADSCRIT. COMISSIÓ DE DEFENSA
 • ADSCRIT. COMISSIÓ D’ECONOMIA, INDUSTRIA I COMPETITIVITAT
 • ADSCRIT. COMISSIÓ D’EDUCACIÓN I ESPORT
 • ADSCRIT. COMISSIÓ D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
 • ADSCRIT. COMISSIÓ D’ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL
 • ADSCRIT. COMISSIÓ DE FOMENT
 • ADSCRIT. COMISSIÓ D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
 • ADSCRIT. COMISSIÓ D’IGUALTAT
 • ADSCRIT. COMISSIÓ D’INTERIOR
 • ADSCRIT. COMISSIÓ DE SANITAT I SERVEIS SOCIALS
 • ADSCRIT. COMISSIÓ D’AFERS IBEROAMERICANS
 • Ponències legislatives

Dades personals
Lloc de naixement: Barcelona. Data: 6 de desembre de 1972. Casat. Dues filles.
Professió
Guarda Jurat Medi Ambiental PPIFGV (Operari del Pla prevenció incendis forestals Generalitat Valenciana).
Treballs anteriors: Brigades de tractaments Sillvicolas, Tècnic muntatge de robots i PLCs del moble.

Delegat sindical a VAERSA (8 anys). Membre de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) del CEIP Manuel Foguet de Vinaròs (11 anys). Membre de l’Associació Cultural Ball de Dimonis de Vinaròs. Membre de la Coalició Compromís.

Estudis d’EGB, FP-II Electrònica i Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial.