Compromís pregunta per les mesures per prevenir les superiors taxes de suïcidi en la Guàrdia Civil que en la població general

La coalició recull la crida d’alerta que suposa el llibre ¿Tot per la Pàtria?, presentat en el recent congrés de l’AUGC, i presenta desenes de preguntes per conscienciar, augmentar la transparència i conscienciació

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, han presentat desenes de preguntes referides a la necessitat de reduir encara més les conductes suïcides a la Guàrdia Civil. Tots dos senadors van estar presents el passat dimecres a l’auditori Marcelino Camacho de CCOO a Madrid, on es va presentar el llibre ¿Tot per la Pàtria?, Cultura, clima laboral i conducta suïcida de la Guàrdia Civil, de l’editorial Sotavento Editores Consultores SL i la Associació Unificada de la Guàrdia Civil, en què s’estudien les conductes suïcides dins del cos. “Aquestes terribles xifres, properes al suïcidi cada 26 dies, són controlades a nivell intern i silenciades“, assenyalen els senadors després de l’anàlisi del treball.

Si bé els diferents plans de prevenció han millorat les xifres, “encara segueixen sent superiors les taxes de suïcidi en la Guàrdia Civil que en la població general i altres cossos policials internacionals o espanyols“. L’anàlisi dels morts per suïcidi perfilen un Guàrdia Civil home, de 37 anys d’edat de mitjana, el 47% casat, 20% divorciat, que el 90% havia utilitzat per a això l’arma reglamentària, un 80% no havia tingut sancions disciplinàries, el 23% havia estat de baixa per motius psicològics i un 10% es trobava en aquesta situació quan va morir. “També s’apunta a variables laborals com l’estrès laboral, la cultura organitzacional i la militarització, aïllament social, arbitrarietats, el clima laboral, les polítiques de conciliació, les conductes laborals (retribucions i torns), les armes de foc i els símptomes de burnout (estar cremat) o assetjament a la feina“, símptomes que per algun motiu segueixen estant disparats i potser no prou analitzats.

Per a Mulet i Navarrete “si bé Compromís aposta per un altre model policial, veiem com hi ha un fort i creixent interès entre els agents de la Guàrdia Civil per modernitzar el cos, equiparar-se en drets als altres treballadors i acabar amb les peculiaritats d’aquest cos militar que acaben sent perjudicials per als efectius, la llibertat i la seguretat, pel que no podem més que interessar-nos per aquest greu problema, vetllar per la seua salut i reclamar els seus drets“.


Compromís pregunta por las medidas para prevenir las superiores tasas de suicidio en la Guardia Civil que en la población general

La coalición recoge la llamada de alerta que supone el libro ¿Todo por la Patria?, presentado en el reciente congreso de la AUGC, y presenta decenas de preguntas para concienciar, aumentar la transparencia y concienciación

Madrid, 29 de octubre de 2016
Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han presentado decenas de preguntas referidas a la necesidad de reducir todavía más las conductas suicidas en la Guardia Civil. Ambos senadores estuvieron presentes el pasado miércoles en el auditorio Marcelino Camacho de CCOO en Madrid, donde se presentó el libro ¿Todo por la Patria?, Cultura, clima laboral y conducta suicida de la Guardia Civil, de la editorial Sotavento Editores Consultores SL y la Asociación Unificada de la guardia Civil en el que se estudian las conductas suicidas dentro del cuerpo. “A nivel interno estas terribles cifras, cercanas al suicidio cada 26 días, son controladas y silenciadas”, señalan los senadores tras el análisis del trabajo.

Si bien los distintos planes de prevención han mejorado las cifras, todavía “siguen siendo superiores las tasas de suicidio en la Guardia Civil que en la población general y otros cuerpos policiales internacionales o españoles”. El análisis de los fallecidos por suicidio perfilan un Guardia Civil hombre, de 37 años de edad de media, 47% casado, 20% divorciado, que el 90% había utilizado para ello el arma reglamentaria, un 80% no había tenido sanciones disciplinarias, el 23% había estado de baja por motivos psicológicos y un 10% se encontraba en esa situación cuando falleció. “También se apunta a variables laborales como el estrés laboral, la cultura organizacional y la militarización, aislamiento social, arbitrariedades, el clima laboral, las políticas de conciliación, las conductas laborales (retribuciones y turnicidad), las armas de fuego y los síntomas de burnout (estar quemado) o acoso en el trabajo”, síntomas que por algún motivo siguen estando disparados y tal vez no suficientemente analizados.

Para Mulet y Navarrete “si bien Compromís apuesta por otro modelo policial, vemos como hay un fuerte y creciente interés entre los agentes de la Guardia Civil por modernizar el cuerpo, equipararse en derechos a los demás trabajadores y acabar con las peculiaridades de este cuerpo militar que acaban siendo perjudiciales para los efectivos, la libertad y la seguridad, por lo que no podemos más que interesarnos por este grave problema, velar por su salud y reclamar sus derechos”.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *