Compromís reclama a Rajoy i Ciutadans que aclarisquen quina serà la seua postura davant el magatzem Castor

El senador Jordi Navarrete recorda que el futur govern i els que, en teoría, serien els seus socis han de fer públiques les seues intencions

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha exigit tant a PP com a Ciutadans que “facen públic el seu posicionament davant un projecte de tal envergadura com és el Castor, que va causar tremolors i inquietud en la població del Maestrat i Montsià i que ha d’aclarir imminentment el seu futur“.

Navarrete ha recordat que serà durant aquest segon semestre de l’any quan l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) lliurarà l’estudi sol·licitat per ENAGAS, que permetrà disposar d’una base al Govern sobre la qual poder prendre una decisió sobre el futur del magatzem Castor. “Per aquest motiu veiem inajornable que es parle del projecte Castor, ja que la gent te dret a saber si entre les properes polítiques de liberals i conservadors es va a materialitzar el tancament o si posaran al servei del país una infraestructura inestable que pot crear terratrèmols, més inquietud i disgustos a la població“, ha dit.

A Compromís no li extranyarien més moviments estranys amb aquest projecte que ja va ser abonat al seu promotor i concessionari de forma exprés pel PP després de la renúncia a la concessió del seu anterior titular. “Tot i la complexa situació i dels dos inequívocs informes tant de l’Institut Geològic Miner i el del Geogràfic que van vincular terratrèmols amb la planta, veiem com l’Estat ha demorat el seu desmantellament a l’espera d’informes privats, deslegitimant als nostres científics i supeditant la tranquil·litat de la gent a altres interessos, quan amb els terratrèmols no ha de jugar-se, tan sols cal veure els recents efectes a Itàlia“.

Compromís al Senat té clar que amb la hibernació ha arribat la tranquil·litat i s’han acabat els tremolors, motiu suficient per donar una solució definitiva a Castor, que ha de passar pel desmantellament del dipòsit submarí, la planta terrestre i el reaprofitament dels materials que siga possible. “Treballarem, preguntarem i insistirem des del Senat fins que això siga un fet“, ha conclòs.


 Compromís reclama a Rajoy y Ciudadanos que aclaren cúal va a ser su postura ante el almacén Castor

El senador Jordi Navarrete recuerda que el futuro gobierno y los que en teoria serían sus socios deben hacer públicas sus intenciones

València, 24 de agosto de 2016

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha exigido tanto a PP como a Ciudadanos que “hagan público su posicionamiento ante un proyecto de tal envergadura como es el Castor, que causó temblores e inquietud en la población del Maestrat y Montsià y cuyo futuro se debe clarificar inminentemente”.

Navarrete ha recordado que será durante este segundo semestre del año cuando el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) entregará el estudio solicitado por ENAGAS que permitirá disponer de una base al Gobierno sobre la que poder tomar una decisión acerca del futuro del almacén Castor. “Por este motivo vemos inaplazable que se hable del proyecto Castor, ya que los ciudadanos de a pie tienen derecho a saber si entre las próximas políticas de liberales y conservadores se va a materializar el cierre o si van a poner al servicio del país una infraestructura inestable que puede crear terremotos, más inquietud y disgustos a la población”, ha dicho.

A Compromís no le extrañarían más movimientos extraños con este proyecto que ya fue abonado a su promotor y concesionario de forma exprés por el PP tras la renuncia a la concesión de su anterior titular. “A pesar de la compleja situación y de los dos inequívocos informes tanto del Instituto Geológico Minero y el del Geográfico que vincularon terremotos con la planta, vemos como el Estado ha demorado su desmantelamiento a la espera de informes privados, deslegitimando a nuestros científicos y supeditando la tranquilidad de la gente a otros intereses, cuando con los terremotos no debe jugarse, tan solo hay que ver sus recientes efectos en Italia”.

Compromís en el Senado tiene claro que con la hibernación ha llegado la tranquilidad y se han acabado los temblores, motivo suficiente para dar una solución definitiva que debe pasar por el desmantelamiento del depósito submarino, planta terrestre y el reaprovechamiento de los materiales que sea posible. “Trabajaremos, preguntaremos e insistiremos desde el Senado hasta que esto sea un hecho”, ha concluido.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *