Mulet assenyala que tot i tractar-se de la tercera ciutat de l’Estat, se l’ha estat ignorant i menyspreant
El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha assenyalat hui que la ministra en funcions de Foment, Ana Pastor, hauria d’haver acudit a València, abans que a inaugurar la remodelació del moll de Costa del Port, a demanar disculpes pel maltractament infligit pel seu departament a tot el País Valencià i especialment a la capital, a València, “on tot i tractar-se de la tercera ciutat de l’estat, s’ha l’ha estat ignorant i menyspreant“.

Segons Mulet “fugim del discurs que de Madrid no inverteix ací en detriment d’altres zones, simplement diem que estem aportant a la caixa comuna infinitat d’impostos, diners que aportem per tenir uns serveis mínims dignes, i el PP s’ha dedicat a no retornar ni una mínima part al nostre territori. I això no és solidaritat entre territoris, és deslleialtat en la gestió correcta dels diners públics“.

Per al senador territorial “Foment ha estat faltant al respecte als valencians i no només enguany. Mentre al País i a la capital manava el mateix partit que mana en funcions a Madrid, aquest ha estat per a ells, del primer a l’últim, un territori per saquejar i maltractar, i no per tenir cura. A nivell de país, Pastor és la responsable del caos de la línia C6, amb les obres del tercer carril, el desmantellament dels Rodalies, la falta d’inversions en els trens de la costa, a l’ampliació de la xarxa de rodalies de nord a sud del territori valencià, en la millora de les estacions amb dèficits seriosos d’accessibilitat i seguretat, de la xapussa de l’alta velocitat i també de la velocitat alta, de la paràlisi i incertesa sobre el corredor mediterrani, de l’oblit constant de compromisos adquirits…“.

Però, especialment, Mulet ha remarcat que en el cas de la ciutat de València, que acumula el tercer nucli de població de l’Estat, és on més patent ha quedat demostrat l’oblit. “Mentre qualsevol ciutat ha tingut inversions considerables, València contínua en la llista d’espera amb actuacions, per què precisament el port necessita inversions serioses. Com el túnel de Serreria, bloquejat en la prolongació sud que donaria accessos a la connexió amb França i el passeig de l’Albereda amb la façana marítima, que hauria d’estar ja en funcionament i dels que res més es va saber des 2014. En general tots els accessos ferroviaris subterranis, el parc central i el túnel passant, el corredor mediterrani i la connexió ràpida amb Europa per a persones i mercaderies …. la llista de greuges del govern central amb València és enorme, només fixant-nos en els incompliments ferroviaris de Foment, la situació ja és indignant“.

Mulet ha recordat que des de setembre passat Pastor ha evitat donar respostes ni comparèixer al Senat per explicar el maltractament cap a la ciutat de València. “Davant la incertesa del nou escenari polític i de qui governe, esperem aparten a Pastor ben lluny de qualsevol responsabilitat ministerial. Reconeixem que potser seria injust atribuir a una sola persona aquesta situació, ja que d’ella van ser còmplices tot el seu departament i els responsables polítics del PP a totes les institucions, començant per la senadora Rita Barberá que va votar a la cambra alta en contra de les esmenes als pressupostos generals de 2016 que va presentar Compromís, (i que el PP va votar a favor en l’ajuntament de València), passant per la resta de representants d’aquest partit a les Corts Generals, que van oblidar el seu deure amb el territori i es van convertir en simples peons del PP espanyol“, ha conclòs.

 


Compromís afirma que la ministra Pastor ha menospreciado a todo el País y en especial a la Ciudad de València

Mulet señala que a pesar de tratarse de la tercera ciudad del Estado, se ha la ha estado ninguneando y menospreciando

València, 12 de juliol de 2016

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha señalado hoy que la ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, tendría que haber acudido a València, antes que a inaugurar la remodelación del muelle de Costa del Puerto, a pedir disculpas por el maltrato infligido por su departamento a todo el País Valencià i en especial a la capital, a València, “donde a pesar de tratarse de la tercera ciudad del Estado, se ha la ha estado ninguneando y menospreciando”.

 

Según Mulet “huimos del discurso de que de Madrid no invierte aquí en detrimento de otras zonas, simplemente decimos que estamos aportando a la caja común infinidad de impuestos, dinero que aportamos para tener unos servicios mínimos dignos, y el PP se ha dedicado a no retornar ni una mínima parte a nuestro territorio. Y eso no es solidaridad entre territorios, es deslealtad en la gestión correcta del dinero público.”

 

Para el senador territorial “Fomento ha estado faltando al respeto a los valencianos y no solamente este año. Mientras en el País y en la capital mandaba el mismo partido que manda en funciones en Madrid, éste ha sido para ellos, del primero al último, un territorio para saquear y maltratar, y no para cuidar. A nivel de país, Pastor es la responsable del caos de la línea C6, con las obras del tercer carril, el desmantelamiento de los Cercanías, la falta de inversiones en los trenes de la costa, en la ampliación de la red de cercanías de norte a sur del territorio valenciano, en la mejora de las estaciones con déficits serios de accesibilidad y seguridad, de la chapuza de la alta velocidad y también de la velocidad alta, de la parálisis e incertidumbre sobre el corredor mediterráneo, del olvido constante de compromisos adquiridos…”

 

Pero en especial, Mulet ha remarcado que en el caso de la ciudad de València, que acumula el tercer núcleo de población del Estado, es donde más patente ha quedado demostrado el olvido. “Mientras cualquier ciudad ha tenido inversiones considerables, València continua en la lista de espera con actuaciones, porqué precisamente el puerto necesita inversiones serias. Como el túnel de Serreria, bloqueado en la prolongación sur que daría accesos a la conexión con Francia y el paseo de la Alameda con la fachada marítima, que tendría que estar ya en funcionamiento y de los que nada más se supo desde 2014. En general todos los accesos ferroviarios subterráneos, el parque central y el túnel pasante, el corredor mediterráneo y la conexión rápida con Europa para personas y mercancías…. La lista de agravios del gobierno central con València es enorme, sólo fijándonos en los incumplimientos ferroviarios de Fomento, la situación ya es indignante”.

 

Mulet ha recordado que desde septiembre pasado Pastor ha evitado dar respuestas ni comparecer en el Senado para explicar el maltrato hacia la ciudad de Valencia, “ante la incertidumbre del nuevo escenario político y de quien gobierne, esperemos aparten a Pastor bien lejos de cualquier responsabilidad ministerial. Reconocemos que tal vez sería injusto atribuir a una sola persona esta situación, ya que de ella fueron cómplices todo su departamento y los responsables políticos del PP en todas la instituciones, empezando por la senadora Rita Barberá que votó en la Cámara Alta en contra de las enmiendas a los presupuestos generales de 2016 que presentó Compromís, (y que el PP votó a favor en el ayuntamiento de Valencia), pasando por el resto de representantes de este partido en las Cortes Generales, que olvidaron su deber con el territorio y se convirtieron en simples peones del PP español”, ha concluido.