REFORMASENATxCOMPROMÍS AL SENAT

INTRODUCCIÓ:

La Constitució de 1978 defineix el Senat com una cambra de representació territorial, però al llarg dels últims anys, la involució cap a un centralisme cada dia més radical, tant per part del PSOE com del PP, l’han convertit en una cambra  de segona lectura, ineficaç, innecesària, un autèntic “cementeri d’elefants” que hem de suprimir o reconvertir en un organisme que represente a tots els pobles i nacions que constitueixen l’Estat espanyol.

Per a una força com COMPROMÍS, que treballa per defensar els interessos del poble valencià, el Senat és una institució ben discutible, però és ben cert que “la política que no faces tu, la faran en contra teua”. És el que ens ha passat als valencians i valencianes al llarg dels darrers anys. El Senat espanyol existeix, ens agrade o no, i si no hi enviem els nostres representants, el seu lloc serà ocupat per gent que no voldrà  sentir ni parlar del nostre poble com a subjecte polític col.lectiu, i menys encara estarà disposada a atendre les seues necessitats reals. Si no reflexionem sobre el paper del Senat i hi tenim una alternativa, continuarem pagant amb els nostres impostos una cambra que actua contra els interessos del nostre poble.

Al programa amb què ens presentàrem a les Eleccions Generals del 20D, dèiem:

“En el marc d’un procés constituent, proposta de creació d’un nou òrgan d’autèntica representació territorial, que haurà de ser aprovada per tota la ciutadania, amb l’eliminació del Senat en la seua forma actual d’ineficaç i innecessària cambra de segona lectura.”

Ha arribat el moment en què COMPROMÍS desenvolupe la seua alternativa al Senat.

QUIN SENAT O CAMBRA TERRITORIAL?

La cambra de representació territorial tindria un máxim de 133 membres, la meitat de l’actual Senat (266), distribuïts proporcionalment als habitants de cada comunitat autònoma, triats per elecció directa amb sufragi universal, en el marc de les eleccions autonòmiques i considerant la comunitat autònoma com a circumscripció electoral en lloc de la província.

Amb la distribució següent :

Andalusia 17

Aragó   5

Astúries   5

Illes Balears   5

Canàries   7

Cantàbria   4

Castella la Manxa       7

Castella Lleó   7

Catalunya 16

Extremadura   5

Galícia   8

La Rioja   3

Madrid 14

Navarra   4

Euskadi 7

Regió de Múrcia 5

País Valencià           12

Ceuta 1

Melilla 1

TOTAL 133

QUÈ FER AL SENAT:

COMPROMÍS hauria d’extraure utilitat al Senat a favor dels interessos generals, i això mitjançant quatre línies d’actuació

1ª.- El Senat com a lloc per tractar, amb perspectiva de futur, els temes que afecten territorialment tot l’Estat: aigua, energies i recursos minerals, costes, qualitat de l’aire i preservació del medi ambient. Cal evitar enfrontaments tramposos entre els territoris que sols beneficien el centralisme, com va passar amb la guerra dels transvassaments. Muntanyes, rius, platges, són sovint espais compartits per diverses comunitats que s’han d’harmonitzar per a fer-ne bon ús i garantir-ne un bon llegat per a les generacions futures.

2ona.- El Senat com a controlador perquè els diners de la Unió Europea adreçats al desenvolupament territorial i a la cohesió es gasten com toca, sense favoritismes a cap territori ni corrupteles que beneficien els amics del poder. L’agricultura i la indústria valencianes han de rebre els fons que els calen, passe el que passe.

3ª.- El Senat com a elaborador de línies directrius de la política internacional de l’Estat, per tal que aquest es propose com a objectius seus aquells territoris que interessen a la nostra gent, pels lligams econòmics que hi tenim o per la presència de comunitats valencianes. El cas dels països del Nord d’Àfrica, i especialment del Marroc i Algèria, és ben evident, però també cal parlar de l’Arc Mediterrani europeu.

4rta.- El Senat com a cambra de representació de la pluralitat cultural, lingüística i sociopolítica de l’Estat. Cal projectar una imatge, fora i dins, de diversitat i d’igualtat entre les cultures que hi conviuen, i treballar per acabar amb el nacional-castellanisme de les institucions representatives.

EL PROGRAMA:

Un dels objectius de COMPROMÍS és l’assoliment de la sobirania popular dels valencians i les valencianes, i en aquest camí hem de treballar com dèiem al Programa del 20 D per la Descentralització definitiva de l’Estat 

És prioritari el reconeixement constitucional de la plurinacionalitat de l’Estat, a més del reconeixement del fet que les nacionalitats són subjectes polítics sobirans que tenen dret a triar lliurement el seu futur. 

Totes les llengües de l’Estat han de ser cooficials i podran ser emprades a les Corts Espanyoles. Inversions per a la promoció interior i exterior de les llengües cooficials. La presidència del Govern tindrà com a competència pròpia el foment de totes les llengües de l’Estat. 

Les diferents llengües de persones sordes reconegudes a l’Estat espanyol també gaudiran d’oficialitat plena. 

Cal suprimir la divisió provincial i eliminar les Diputacions Provincials, transferint les seues  competències a la Generalitat i a les administracions locals. 

Modificació de l’article 145 de la Constitució, per eliminar la prohibició de federació de comunitats autònomes i l’autorització de les Corts Generals per fer acords de col·laboració entre elles quan tinguen interessos comuns. 

Desenvolupament d’allò previst a l’article 150.2 de la Constitució per assumir totes les competències possibles (rodalies, ports, aeroports, costes, institucions penitenciàries, etc.) 

Modificació de l’article 149.1.8 de la Constitució per garantir la possibilitat de que totes les  comunitats autònomes, sense distinció, puguen legislar en matèria de Dret civil propi en les mateixes condicions. 

Introducció del trilingüisme a tot el territori estatal. En el cas dels territoris amb llengua pròpia, s’ensenyarà, a més d’aquesta, el castellà i una estrangera (preferentment anglés) i als territoris de parla castellana, a més del castellà, s’ensenyarà una estrangera i una de les altres de l’Estat.

Avançarem cap al concert econòmic responsable amb l’Estat.

Tota aquesta part del programa es pot i s’ha de  defensar al Senat, amb un grup parlamentari propi o amb la configuració d’un grup territorial valencià, com hem fet en la breu legislatura que ha finalitzat.