Compromís vol restringir l’ús de glifosats en àrees urbanes, seguint les recomanacions dels responsables de Salut Pública

El senador territorial Carles Mulet anuncia que presentarà una proposta per legislar sobre este tipus de pesticides que és un “probable cancerigen per als humans”

Compromís promourà tan prompte arranque la propera legislatura la regulació de l’ús de glifosats com a pesticida en l’entorn urbà. Es tracta d’un dels pesticides més utilizats mundialment. L’Organització Mundial de la Salut l’ha classificat com a “possible cancerigen” i la directora general de Salut Pública valenciana, Ana M. Garcia, ha emés als ajuntaments un escrit sobre Recomanacions als ajuntaments sobre la utilització de glifosats.

Aquest herbicida sistèmic no selectiu s’ha extés molt en els últims anys en usos com jardineria, en la gestió de parcs, camins, carreteres, rotondes i cunetes amb males herbes. Les diferents fórmules comercials afecten la salut humana, els aqüífers i els medis aquàtics. “Una llàstima que s’utilitzen quan existeixen altres alternatives com la jardineria ecològica, mitjans mecànics o materials tèxtils que serveixen per controlar la vegetació espontània, sense riscos sobre la salut humana i el medi”, ha assenyalat Mulet.

El permís per a l’ús del glifosat a la UE s’hauria d’haver revisat l’any 2012. La Comissió Europea, però, va aprovar una directiva amb la qual s’aplaça aquesta revisió, que beneficiava grans corporacions amb interessos en el sector agrotòxic com Monsanto, fins a l’any 2015. I, aquest 2015, s’ha posposat de nou fins a mitjans 2016, passada la campanya de tractaments de primavera. “El Parlament Europeu, segons han explicat les autoritats sanitàries valencianes, van recomanar a la Comissió que no s’autoritzara el seu ús en, o prop, de parcs públics, infantils i jardins públics. Volem que el que s’està recomanant als ajuntaments i als seus treballadors municipals estiga regulat més enllà de les recomanacions, especialment una vegada desmostrats els seus efectes i per protegir la salut dels més vulnerables”, ha afegit.

Mulet ha manifestat que en els últims anys proliferen els usos de químics per fer funcions que tota la vida s’han fet seguint tècniques més tradicionals i sanes. “Un sobre abús pot estar afectant la nostra salut i la del planeta, a tenor dels estudis que anem coneixent i de la mortaldat que estan experimentant algunes espècies, pel que hem d’aplicar el sentit comú en tot allò que fem des de les institucions”, ha conclòs.

 

Compromís quiere restringir el uso de glifosato en áreas urbanas, siguiendo las recomendaciones de los responsables de Salud Pública

El senador territorial Carles Mulet anuncia que presentará una propuesta para legislar sobre este tipo de pesticidas que son un “probable cancerígeno para los humanos”

Castelló, 30 de mayo de 2016

Compromís promoverá tan pronto arranque la próxima legislatura, la regulación del uso de glifosato como pesticida en el entorno urbano. Se trata de uno de los pesticidas más utilizados mundialmente. La Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como “posible cancerígeno” y la directora general de Salud Pública valenciana, Ana M. García, ha emitido los ayuntamientos un escrito sobre Recomendaciones a los ayuntamientos sobre la utilización de glifosato.

 

Este herbicida sistémico no selectivo se ha extendido mucho en los últimos años en usos como jardinería, en la gestión de parques, caminos, carreteras, rotondas y cunetas con malas hierbas. Las diferentes fórmulas comerciales afectan a la salud humana, los acuíferos y los medios acuáticos. “Una lástima que se utilicen cuando existen otras alternativas como la jardinería ecológica, medios mecánicos o materiales textiles que sirven para controlar la vegetación espontánea, sin riesgos sobre la salud humana y el medio“, ha señalado Mulet.

 

El permiso para el uso del glifosato en la UE se debería haber revisado en el año 2012. La Comisión Europea, sin embargo, aprobó una directiva con la que se aplazó esta revisión, que beneficiaba grandes corporaciones con intereses en el sector agrotóxico como Monsanto, hasta el año 2015. Reciente se ha pospuesto de nuevo hasta mediados 2016, pasada la campaña de tratamientos de primavera. “El Parlamento Europeo, según explicaron las autoridades sanitarias valencianas, recomendaron a la Comisión que no se autorizara su uso en, o cerca, de parques públicos, infantiles y jardines. Queremos que lo que se está recomendando a los ayuntamientos y a sus trabajadores municipales sea regulado más allá de las recomendaciones, especialmente una vez desmostrados sus efectos y para proteger la salud de los más vulnerables“, ha añadido.

 

Mulet ha manifestado que en los últimos años proliferan los usos de químicos para hacer funciones que toda la vida se han hecho siguiendo técnicas más tradicionales y sanas. “Un sobreabuso puede estar afectando nuestra salud y la del planeta, a tenor de los estudios que vamos conociendo y de la mortandad que están experimentando algunas especies, por lo que tenemos que aplicar el sentido común en todo lo que hacemos desde las instituciones“, ha concluido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *