`Compromís-Podem: És el  Moment` mostra el suport als sindicats en la seua lluita pel conveni del sector tauleller.

Castelló a 14 de desembre de 2015.

 

La candidata suplent al Senat per la coalició  Compromís-Podem: És el  Moment` Emi Tirado, junt al senador territorial de Compromís, Carles Mulet, han tingut este matí una reunió amb representants dels sindicats UGT-PV i CCOO-PV, representats per Vicent Ortells, secretari General de Construcció i Serveis de CCOO-PV, Vicente Chiva, secretari general de la Federació de Metall, Construcció i Afins (MCA) de UGT-PV, José Almela  secretari d’Acció Sindical de MCA-UGT, i Albert Fernández, Secretari d’Acció Sindical de CCOO a les comarques de Castelló.

En eixa reunió els representants dels treballadors han explicat la situació de bloqueig que està patint el conveni del taulell des de fa un any, any en el qual s’està aplicant la ultractivitat.  Este conveni afecta a un dels principals sectors econòmics de les comarques de Castelló, el qual dóna directament treball a unes 15.000 persones, mes tota l’economia del seu clúster i negocis relacionats.  Les darreres reformes laborals del PP han permès dur al límit la situació, es fa necessari superar l’actual estat d’estancament.

Els convenis d’empresa de la darrera reforma laboral del PP permet que estos  eviten els convenis col.lectius dels sectors, i es precaritze encara més la situació salarial i laboral. Això mentre s’està produint a un nivell semblant al de 2008, però havent passat de 25.000 persones empleades a sols 15.000, i amb una recuperació de les exportacions i dels beneficis empresarials ( amb la meitat de plantilla i per tant, amb un important estalvi pel que suposa eixa massa salarial estalviada, la mateixa producció, per tant, es demostrar hi ha marge de sobra per actualitzar els salaris a l’evolució natural, després d’anys d’incompliments d’increments)

Des de Compromís-Podem s’ha mostrat el suport a la lluita sindical, i el compromís ferm per derogar les reformes laborals dels anteriors governs que han permès llevar-li als agents socials la capacitat de negociació, han permès la competència deslleial que suposa els convenis d’empresa, i desregular el sector.

Compromís-Podem coincideix en l’analisi dels sindicats en que si es produeixen retrocessos en el sector del taulell, necessàriament té un efecte dominó en la resta de sectors econòmics de les comarques de Castelló “ el taulell sempre ha estat un dels sectors més fort, i sabem que si es permeten retrocessos en les condicions del conveni en este, darrere vindran en cascada la resta, i això comporta una dinàmica de bola de neu de desmantellament econòmic, a menys capacitat econòmica de les i els treballadors del taulell, menys consum i més retrocés en els altres sectors econòmics de les nostres comarques” ha afirmat Carles Mulet.

Per la seua banda, la candidata Emi Tirado ha defensat la necessitat de derogar les reformes laborals del PP “ més que reformes, són demolicions de drets laborals, cal derogar-les i retornar als sindicats i patronal el poder de la negociació col·lectiva, cal retornar la seguretat al treball, la qualitat, les garanties, cal també anar cap a una diversificació de l’economia i la indústria a les nostres comarques, i per això, el sector del taulell ha de continuar sent un motor i un exemple, però no ho podrà ser sense que els treballadors i treballadores tinguen condicions dignes, que és el que es demana simplement, els augments salarials justos i bàsics, i el poder tindre convenis dignes

Des de Compromís-Podem s’ha incidit en que mesures com les que proposen certs partits polítics, com ara la proposta del contracte únic, és un pas més en l’abisme de l’enderroc dels drets laborals; per això la única garantia de recuperació de drets laborals, és votar el proper diumenge a la confluència dels partits progressistes.

 

Compromís-Podemos: Es el Moment` muestra el apoyo a los sindicatos en su lucha por el convenio del sector cerámico.

 

Castelló a 14 de diciembre de 2015.

La candidata suplente en el Senado por la coalición Compromís-Podemos: Es el Moment` Emi Tirado, junto al senador territorial de Compromís, Carles Mulet, han tenido esta mañana una reunión con representantes de los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV, representados por Vicent Ortells, secretario General de Construcción y Servicios de CCOO-PV, Vicente Chiva, secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-PV, José Almela secretario de Acción Sindical de MCA-UGT, y Albert Fernández, Secretario de Acción Sindical de CCOO a las comarcas de Castelló.

En esa reunión los representantes de los trabajadores han explicado la situación de bloqueo que está sufriendo el convenio del azulejo desde hace un año, año en el cual se está aplicando la ultractividad. Este convenio afecta a uno de los principales sectores económicos de las comarcas de Castelló, el cual da directamente trabajo a unas 15.000 personas, mas toda la economía de su clúster y negocios relacionados. Las últimas reformas laborales del PP han permitido llevar al límite la situación, se hace necesario superar el actual estado de estancamiento.
Los convenios de empresa de la última reforma laboral del PP permiten que estos eviten los convenios colectivos de los sectores, y se precarice todavía más la situación salarial y laboral. Esto mientras se está produciendo a un nivel equiparable al 2008, pero habiendo pasado de 25.000 personas empleadas a sólo 15.000, y con una recuperación de las exportaciones y de los beneficios empresariales ( con la mitad de plantilla y una producción comparable al 2008, hay un importante ahorro que da margen de sobra para actualizar los salarios a la evolución natural, después de años de incumplimientos de incrementos).

Desde Compromís-Podemos se ha mostrado el apoyo a la lucha sindical, y el compromiso firme para derogar las reformas laborales de los anteriores gobiernos que han permitido quitarle a los agentes sociales la capacidad de negociación, han permitido la competencia desleal que supone los convenios de empresa, y desregular el sector.
Compromís-Podemos coincide en el analisis de los sindicatos en que si se producen retrocesos en el sector del azulejo, necesariamente tiene un efecto dominó en el resto de sectores económicos de las comarcas de Castelló “ el azulejo siempre ha sido uno de los sectores más fuerte, y sabemos que si se permiten retrocesos en las condiciones del convenio en este, detrás vendrán en cascada el resto, y esto comporta una dinámica de bola de nieve de desmantelamiento económico, a menos capacidad económica de las y los trabajadores del azulejo, menos consumo y más retroceso en los otros sectores económicos de nuestras comarcas” ha afirmado Carles Mulet.
Por su parte, la candidata Emi Tirado ha defendido la necesidad de derogar las reformas laborales del PP “ más que reformas, son demoliciones de derechos laborales, hay que derogarlas y devolver a los sindicatos y patronal el poder de la negociación colectiva, hay que devolver la seguridad al trabajo, la calidad, las garantías, hace falta también ir hacia una diversificación de la economía y la industria a nuestras comarcas, y por eso, el sector del azulejo tiene que continuar siendo un motor y un ejemplo, pero no lo podrá ser sin que los trabajadores y trabajadoras tengan condiciones dignas, que es el que se pide simplemente, los aumentos salariales justos y básicos, y el poder tener convenios dignos”

Desde Compromís-Podemos se ha incidido en que medidas como las que proponen ciertos partidos políticos, como por ejemplo la propuesta del contrato único, es un paso más en el abismo del escombro de los derechos laborales; por eso la única garantía de recuperación de derechos laborales, es votar el próximo domingo a la confluencia de los partidos progresistas.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *