Compromís demana des del Senat la restauració del jaciment iber del Racó de Rata de Vilafamés

 

El Senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicat avui que entre les esmenes presentades als pressupostos generals de l’Estat per a 2016, figura una de para l’adquisició o expropiació de les parcel·les cadastrals on es localitzen les restes arqueològiques del jaciment iber del Racó de Rata de Vilafamés. Aquesta proposta, sorgida del grup de Triem Vilafamés-Compromís, exigeix una partida de 300.000 euros per a començar amb aquest projecte.

Des de 1990 el jaciment és objecte de recerca, havent-se realitzat diferents campanyes d’excavació i diferents estudis interdisciplinaris, que permeten situar al jaciment com un dels millor conservats en les comarques castellonenques en conservar-se estructures arquitectòniques que superen els 2 metres de desenvolupament vertical.
Amb aquesta actuació es pretén la consecució de les intervencions arqueològiques amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de l’estructura urbana del jaciment, del sistema defensiu, distribució espacial a l’interior dels habitatges, etc, la consolidació i condicionament de les estructures arquitectòniques localitzades durant el procés d’excavació, que així ho requerisquen.
Urgeix, segons Triem Vilafamés-Compromís l’estudi per al tancament de l’àrea de dispersió de les restes arqueològiques amb la finalitat de preservar el jaciment davant possibles intervencions furtives, i la posada en valor del jaciment arqueològic, tant de les àrees ja excavades com de les futures zones d’excavació, sobre la base dels resultats obtinguts de la recerca, amb la finalitat de promoure la difusió dels resultats de la recerca entre la societat.

Que s’aprove o no aquesta esmena als PGE 2016 dependrà del vot del PP en la cambra alta, on també gaudeix de folgada majoria.

 

 

Compromís pide desde el Senado la restauración del yacimiento íbero del Racó de Rata de Vilafamés

 

El Senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicado hoy que entre las enmiendas presentadas a los presupuestos generales del Estado para 2016, figura una de para la adquisición o expropiación de las parcelas catastrales donde se localizan los restos arqueológicos del yacimiento íbero del Racó de Rata de Vilafamés. Esta propuesta, surgida del grupo de Triem Vilafamés-Compromís, exige una partida de 300.000 euros para empezar con este proyecto.

 

Desde 1990 el yacimiento es objeto de investigación, habiéndose realizado diferentes campañas de excavación y diferentes estudios interdisciplinares, que permiten situar al yacimiento como uno de los mejor conservados en las comarcas castellonenses al conservarse estructuras arquitectónicas que superan los 2 metros de desarrollo vertical.

Con esta actuación se pretende la consecución de las intervenciones arqueológicas con el fin de profundizar en el conocimiento de la estructura urbana del yacimiento, del sistema defensivo, distribución espacial en el interior de las viviendas, etc, la consolidación y acondicionamiento de las estructuras arquitectónicas localizadas durante el proceso de excavación, que así lo requieran.

Urge, según Triem Vilafamés-Compromís el estudio para el cerramiento del área de dispersión de los restos arqueológicos con el fin de preservar el yacimiento ante posibles intervenciones furtivas, y la puesta en valor del yacimiento arqueológico, tanto de las áreas ya excavadas como de las futuras zonas de excavación, en base a los resultados obtenidos de la investigación, con el fin de promover la difusión de los resultados de la investigación entre la sociedad.

 

Que se apruebe o no esta enmienda a los PGE 2016 dependerá del voto del PP en la cámara alta, donde también disfruta de holgada mayoría.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *