Compromís demana al nou Govern Central  una solució urgent per a les dessaladores de Mutxamel, Torrevella, Cabanes i Moncofa, i la desnitrificadora de l’Eliana.

Mulet recorda que es tracta d’una herència enverinada de l’executiu de Zapatero.

Madrid ,a 10 de juny de 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha recordat avui que la coalició manté en la cambra alta una sèrie d’esmenes als pressupostos generals de l’Estat de 2018 en els quals s’exigeix una sèrie de mesures per a cercar una solució al problema de les dessaladores en el País Valencià “ aquests projectes faraònics, a mig gas en les comarques d’Alacant, destinats per a l’especulació pura i dura en les de Castelló, van nàixer amb el Govern de Zapatero, que va deixar aquest caramel enverinat, mentre els governs de Rajoy es van dedicar a deixar passar el temps sense prendre cap mesura per a solucionar el desastre. Ara el nou ministeri de Transició Ecològica ha d’actuar amb urgència, ja que la situació és dramàtica”

Alacant: Compromís demana una inversió per a reactivar la dessaladora de Mutxament, paralitzada des que s’acabara la seua construcció, també s’ha requerit una nova reparació de la bassa de Sant Diego a Villena, que actualment no pot retenir aigua en bona part de la seua capacitat, i d’altra banda, també s’inclou una esmena que demana ampliar la potència suficient perquè la dessaladora de Torrevella dessale en la plenitud de la seua capacitat, i no testimonialment com fa ara “ estem parlant d’una zona amb greus necessitats hídriques, amb actuacions a mig fer, o de les quals no es trau rendiment, entenem que es tracta de voluntat polític, més que de diners ; reparant la bassa de Sant Diego, per exemple, s’actua de front contra la sobreexplotació d’aqüífers”

Castelló: Compromís demana igualment que l’Estat anul·le els convenis de les dessaladora de Cabanes i Moncofa amb els ajuntaments de Cabanes, Orpesa, Benicàssim, Moncofa i Xilxes, i assumisca el cànon de construcció, i la gestió directa de les mateixes “ aquests projectes van nàixer per a fer possible grans projectes urbanístics en aquestes dues àrees, projectes ara anul·lats o descartats, no existeix cap demanda considerable, i són inassumibles per als actuals ajuntaments; les obres estan acabades, i Europa reclama recuperar part de la inversió feta. Ha de ser el ministeri, amb capacitat econòmica suficient, qui cerque usos alternatius i més amplis, i no ofegar a estos xicotets ajuntaments. La predecessora de Teresa Ribero, Cristina Narbona, va ser qui es va plegar a les pressions dels grans grups de la construcció com Marina d’Or fent unes dessaladores a la seua mesura, i per açò esperem que la nova ministra siga part activa en la solució d’aquest empastre”

València: Un altra proposta també demana engegar la desnitrificadora de l’Eliana a València, acabada en 2011 però que ha anat postergant reiteradament la seua posada en funcionament.

Mulet ha recordat que el PP va votar en el Congrés en contra d’aquestes peticions, i que reiteradament el govern de Rajoy o el PP en les dues cambres legislatives de l’Estat han evitat compromisos o han votat en contra de les propostes de Compromís respectivament.

 

 

Compromís pide al nuevo Gobierno una solución urgente para las desaladoras de Mutxamel, Torrevieja, Cabanes y Moncofa, y la desnitrificadora de l’Eliana.

 

Mulet recuerda que se trata de una herencia envenenada del ejecutivo de Zapatero.

Madrid ,a 10 de junio de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet,  ha recordado hoy que la coalición mantiene en la cámara alta una serie de enmiendas a los presupuestos generales del Estado de 2018 en los cuales se exige una serie de medidas para buscar una solución al problema de las desaladoras en el País Valencià “ estos proyectos faraónicos, a medio gas en las comarcas de Alacant, destinados para la especulación pura y dura en las de Castelló, nacieron con el Gobierno de Zapatero, que dejó este caramelo envenenado, mientras los gobiernos de Rajoy se dedicaron a dejar pasar el tiempo sin tomar ninguna medida para solucionar el desastre. Ahora el nuevo ministerio de Transición Ecológica ha de actuar con urgencia, ya que la situación es dramática”

 

Alicante: Compromís pide una inversión para reactivar la desaladora de Mutxament, paralizada desde que se acabara su construcción, también se ha requerido una nueva reparación de la balsa de San Diego en Villena, que actualmente no puede retener agua en buena parte de su capacidad, y por otra parte, también se incluye una enmienda que pide ampliar la potencia suficiente para que la desaladora de Torrevieja desale en la plenitud de su capacidad, y no testimonialmente como hace ahora “ estamos hablando de una zona con graves necesidades hídricas, con actuaciones a medio hacer, o de las cuales no se saca rendimiento, entendemos que se trata de voluntad político, más que de dinero ; reparando la balsa de San Diego, por ejemplo, se actúa de frente contra la sobreexplotación de acuíferos”

 

Castelló: Compromís pide igualmente que el Estado anule los convenios de las desaladora de Cabanes y Moncofa con los ayuntamientos de Cabanes, Orpesa, Benicàssim, Moncofa y Xilxes, y asuma el canon de construcción, y la gestión directa de las mismas “ estos proyectos nacieron para hacer posible grandes proyectos urbanísticos en estas dos áreas, proyectos ahora anulados o descartados, no existe ninguna demanda considerable, y son inasumibles para los actuales ayuntamientos; las obras están terminadas, y Europa reclama recuperar parte de la inversión hecha. Ha de ser el ministerio, con capacidad económica suficiente, quien busque usos alternativos y más amplios, y no ahogar a estos pequeños ayuntamientos. La predecesora de Teresa Ribero, Cristina Narbona, fue quien se plegó a las presiones de los grandes grupos de la construcción como Marina d’Or haciendo unas desaladoras a su medida, y por ello esperamos que la nueva ministra sea parte activa en la solución de este desaguisado”

Valencia: Otra propuesta también pide poner en marcha la desnitrificadora de l’Eliana en València, terminada en 2011 pero que ha ido postergando reiteradamente su puesta en funcionamiento.

Mulet ha recordado que el PP votó en el Congreso en contra de estas peticiones, y que reiteradamente el gobierno de Rajoy o el PP en las dos cámaras legislativas del Estado han evitado compromisos o han votado en contra de las propuestas de Compromís respectivamente.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *