El PP tan sols presenta al Senat una esmena amb repercussió valenciana i ignora la ‘Declaració per un tracte just’

La passada setmana el PP va secundar la petició de les Corts Valencianes en què es demana visibilitzar l’Agenda Valenciana per un finançament just, unes inversions dignes i el reconeixement dels dèficits acumulats.

Madrid, 11 de juny de 2018

El senador territorial i portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha censurat aquesta tarda que les esmenes presentades pel PP als seus propis comptes tan sols hagen inclòs una esmena perquè Alacant puga seguir beneficiant-se dels beneficis fiscals per a properes edicions de la Volvo Ocean Race “i hagen ignorat els nombrosos dèficits que concentren els pressupostos generals de l’Estat de Mariano Rajoy, que ens han situat els valencians a la cua de l’Estat pel que fa a inversions en els últims anys“. La coalició valenciana ha defensat a través d’Mulet que “si el PP va a modificar els comptes, tornem-los al Congrés i corregim-los a fons, llevant el xantatge territorial, l’empremta neoliberal i centrant-los en les persones“.

Compromís, ja va presentar esmenes per a recuperar els beneficis fiscals per a la volta al món i de la qual es van desentendre tant PP com Cs, en deixar de considerar com d’interès aquesta prova, maniobra que va ser considerada com “molt vil” i “inconsistent“. La resta d’esmenes van clarament adreçades a modificar lleis del sector elèctric i de recàrrega de vehicles elèctrics, a impulsar els projectes del Corredor Mediterrani a Andalusia i beneficis al camí de la Creu de Caravaca, a l’aniversari del Parc de Doñana, a l’Automobile Barcelona 2019, de la Ratlla per Ayamonte, a Màlaga Cultura Innovadora 2025, a la Llei de l’IVA i altres impostos especials, al centenari del Parc dels Pics d’Europa o al transport en zones despoblades.

El PP ha deixat perdre una setmana addicional que ens va imposar des de la Taula del Senat perquè poguessin presentar esmenes que repartisquen justícia inversora amb tots els ciutadans i no a mantenir uns comptes insostenibles, herència de les negociacions i dinàmiques després d’anys de PP i corrupció“, ha indicat Mulet. “No ens semblen lleials aquestes esmenes amb l’Agenda Valenciana el menyspreu cap al corredor, les nostres enormes necessitats d’infraestructures, deute heretat de la seua nefasta gestió, l’absència de fons per al transport metropolità i tants altres etcèteres“, ha conclòs el senador territorial i portaveu de Compromís al Senat.

Mulet ha defensat el veto als pressupostos del PP que “el PSOE i la nova ministra d’Hisenda tenen ara el paperot de començar el seu mandat defensant uns pressupostos del partit de la Gürtel recolzats pel PP” i ha recordat a Maria Jesús Montero que “no tenen un xec en blanc de Compromís, per la qual cosa no podem votar a favor d’una cosa que era dolent, és dolent i serà dolent i per això hem presentat gairebé 900 esmenes“.

Compromís ha denunciat la pràctica de partits “mercenaris” de vendre el seu vot a canvi d’inversions “perquè invertisquen en els seus territoris per sobre de la mitjana d’altres durant anys, una perversió del que ha de ser la política“. Segons ha sostingut Mulet “aquests PGE marginen greument els valencians de manera reiterada i repetida des de fa anys, ja siga amb el PP o amb el PSOE” i ha retret que “portem tants anys reclamant un sistema just que invertisca en infraestructures adequades per el creixement enfront del austericidi, l’augment en Defensa i Casa Reial“, pel que ha advocat per retornar els comptes al Congrés i corregir a fons els PGE2018. La coalició ha presentat prop de 900 esmenes a aquests injustos pressupostos de l’Estat.

El PP tan solo presenta en el Senado una enmienda con repercusión valenciana e ignora la ‘Declaración por un trato justo’

La pasada semana el PP secundó la petición de les Corts Valencianes en la que se pide visibilizar la Agenda Valenciana por una financiación justa, unas inversiones dignas y el reconocimiento de los déficits acumulados.

Madrid, 11 de junio de 2018

El senador territorial y portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha censurado esta tarde que las enmiendas presentadas por el PP a sus propias cuentas tan sólo hayan incluido una enmienda para que Alacant pueda seguir beneficiándose de los beneficios fiscales para próximas ediciones de la Volvo Ocean Race “y hayan ignorado los numerosos déficits que concentran los Presupuestos Generales del Estado de Mariano Rajoy, que nos han situado a los valencianos a la cola del Estado en cuanto a inversiones en los últimos años”. La coalición valenciana ha defendido a través de Mulet que “si el PP va a modificar las cuentas, devolvámoslas al Congreso y corrijámoslos a fondo, quitando el chantaje territorial, la impronta neoliberal y centrándolos en las personas”.

Compromís, ya presentó enmiendas para recuperar los beneficios fiscales para la vuelta al mundo y de la que se desentendieron tanto PP como Cs, al dejar de considerar como de interés esta prueba, maniobra que fue considerada como “muy vil” e “inconsistente”. El resto de enmiendas van claramente dirigidas a modificar leyes del sector eléctrico y de recarga de vehículos eléctricos, a impulsar los proyectos del Corredor Mediterráneo en Andalucía y beneficios al camino de la Cruz de Caravaca, al aniversario del Parque de Doñana, al Automobile Barcelona 2019, de la Raya por Ayamonte, a Málaga Cultura Innovadora 2025, a la Ley del IVA y otros impuestos especiales, al centenario del Parque de los Picos de Europa o al transporte en zonas despobladas.

El PP ha dejado perder una semana adicional que nos impuso desde la Mesa del Senado para que pudieran presentar enmiendas que repartan justicia inversora con todos los ciudadanos y no a mantener unas cuentas insostenibles, herencia de las negociaciones y dinámicas tras años de PP y corrupción”, ha indicado Mulet. “No nos parecen leales estas enmiendas con la Agenda Valenciana el desprecio hacia el corredor, nuestras enormes necesidades de infraestructuras, deuda heredada de su nefasta gestión, la ausencia de fondos para el transporte metropolitano y tantos otros etcéteras”, ha concluido el senador territorial y portavoz de Compromís en el Senado.

Mulet ha defendido el veto a los presupuestos del PP que “el PSOE y la nueva ministra de Hacienda tienen ahora el papelón de comenzar su mandato defendiendo unos presupuestos del partido de la Gürtel apoyados por el PP” y recordó a María Jesús Montero que “no tienen un cheque en blanco de Compromís, por lo que no podemos votar a favor de algo que era malo, es malo y será malo y por ello hemos presentado casi 900 enmiendas”.

Compromís ha denunciado la práctica de partidos “mercenarios” de vender su voto a cambio de inversiones “para que inviertan en sus territorios por encima de la media de otros durante años, una perversión de lo que ha de ser la política”. Según ha sostenido Mulet “estos PGE marginan gravemente a los valencianos de forma reiterada y repetida des de hace años, ya sea con el PP o con el PSOE” y ha reprochado que “llevemos tantos años reclamando un sistema justo que invierta en infraestructuras adecuadas para el crecimiento frente al austericidio, el aumento en Defensa y Casa Real”, por lo que ha abogado por devolver las cuentas al Congreso y corregir a fondo los PGE2018. La coalición ha presentado cerca de 900 enmiendas a estos injustos presupuestos del Estado.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *