Compromís manté al Senat centenars d’esmenes als PGE2018 que busquen inversions a les comarques de València

La coalició demana al PP i PSOE que “per coherència” donen suport al Senat a les esmenes que pal·lien anys de maltractament al País Valencià

Madrid, 9 de juny de 2018

El senador i portaveu de Compromís a la Comissió de Pressupostos del Senat, Jordi Navarrete, ha reclamat hui als senadors valencians del PP i PSOE, que donen suport a les esmenes als PGE que la coalició si manté, davant la proposta de comptes “nefasta, maltractadora de les nostres comarques i que crea any rere any una bretxa entre ciutadans en situar al País Valencià de forma reiterada a la cua del finançament“, ha indicat el representant valencià.

Així Navarrete ha recordat que Compromís no ha dubtat “ni un sol segon” en decidir que no retirava ni el veto general als PGE ni els centenars d’esmenes. Entre aquestes figuren la de garantir el control de la regressió de la costa de València en comarques com l’Horta Sud o la Ribera Baixa, la protecció i regeneració d’enclavaments naturals de l’Albufera, al parc fluvial del Túria, la millora i drenatge de la conca del Vaca, l’adequació i manteniment de zones humides, a la promoció de l’agricultura ecològica o al suport a la investigació en l’IVIA.

Destaquen entre les propostes la partida que es demana crear per subvencionar el transport urbà i metropolità de València, a dia de hui sense cap tipus de finançament per part de l’Estat, “quelcom cridaner sent que grans urbs com Madrid o Barcelona sí que compten amb importants ajudes“, afegeix. Altres propostes en material d’infraestructures passen per la petició de partides per al Tren de la Costa, soterrament de vies, millora de la xarxa de rodalies, enllaços a la N-332, connexions, enllaços amb carreteres i inversions a port i aeroport.

A més, a la secció corresponent al Ministeri de Foment, es contempla en les esmenes presentades a la millora de la xarxa de rodalies de València, la connexió del port de València amb el tercer carril així com l’ampliació del túnel de Serreria.

En matèria de patrimoni i cultura les esmenes demanen inversions en el Museu Sant Pius V, a la Fundació Palau de les Arts o la dotació econòmica de l’IVAM i aportacions al Consorci València 2007.

Compromís mantiene en el Senado cientos de enmiendas a los PGE2018 que buscan  inversiones en las comarcas de València

La coalición pide al PP y PSOE que “por coherencia” apoyen en el Senado las enmiendas que palian años de maltrato al País Valenciano

Madrid, 9 de junio de 2018

El senador y portavoz de Compromís en la Comisión de Presupuestos del Senado, Jordi Navarrete, ha reclamado hoy a los senadores valencianos del PP y PSOE, que apoyen las enmiendas a los PGE que la coalición sí mantiene, ante la propuesta de cuentas “nefasta, maltratadora de nuestras comarcas y que crea año tras año una brecha entre ciudadanos al situar al País Valenciano de forma reiterada a la cola de la financiación”, ha indicado el representante valenciano.

Así Navarrete ha recordado que Compromís no ha dudado “ni un solo segundo” al decidir que no retiraba ni el veto general a los PGE ni los cientos de enmiendas. Entre éstas figuran la de garantizar el control de la regresión de la costa de València en comarcas como l’Horta Sud o la Ribera Baixa, la protección y regeneración de enclaves naturales de l’Albufera, al parque fluvial del Turia, la mejora y drenaje de la cuenca del Vaca, la adecuación y mantenimiento de zonas húmedas, a la promoción de la agricultura ecológica o al apoyo a la investigación en el IVIA.

Destaca entre las propuestas la partida que se pide crear para subvencionar el transporte urbano y metropolitano de València, a día de hoy sin ningún tipo de financiación por parte del Estado, “algo llamativo siendo que grandes urbes como Madrid o Barcelona sí cuentan con importantes ayudas”, añade. Otras propuestas en material de infraestructuras pasan por la petición de partidas para el Tren de la Costa, soterramiento de vías, mejora de la red de cercanías, enlaces a la N-332, conexiones, enlaces con carreteras e inversiones en Puerto y aeropuerto.

Además, en la sección correspondiente al Ministerio de Fomento, se contempla en las enmiendas presentadas la mejora de la red de cercanías de València, la conexión del puerto de València con el tercer carril así como la ampliación del túnel de Serrería.

En materia de patrimonio y cultura las enmiendas piden inversiones en el Museo San Pío V, a la Fundació Palau de les Arts o la dotación económica del IVAM y aportaciones al Consorcio València 2007.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *