Després de la recent i històrica reforma del Reglament del Congrés dels Diputats aprovada el 21 de setembre de 2023 per a la integració total de les llengües oficials a l’Estat espanyol, cal completar la integració d’aquestes llengües oficials en la cambra alta, el Senat. L’objectiu de la reforma del Reglament del Senat que es proposa és aconseguir el normal i ple acompliment dels representants públics en la cambra de representació territorial (art. 69 CE) juntament amb la promoció de la riquesa derivada de la pluralitat lingüística, així com el dret de la ciutadania a ser atesa en la llengua oficial que trie.

Així, cal impulsar les reformes reglamentàries al Senat a fi d’ampliar definitivament el dret dels representants públics dels ciutadans i ciutadanes a realitzar la seua labor parlamentària en totes les llengües de l’Estat.