Amb data 18 de novembre de 2022 es va emetre INFORME DE COMPATIBILITAT AMB L’ESTRATÈGIA
MARINA SOBRE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL MOLL DE
CONTENIDORS DE L’AMPLIACIÓ NORD DEL PORT DE VALÈNCIA (VALÈNCIA)
per part de la LA DIRECTORA GENERAL DE LA COSTA I LA MAR, Sra. Sra. Ana María
Oñoro Valencià.


En la pàgina 68 del citat informe que s’ha entregat a l’Autoritat Portuària de València
(APV) s’indica textualment:

“Referent a això, en nom d’una millor coordinació i donada l’absència de documentació en
l’expedient obrant en esta Direcció General tal com es va exposar en l’escrit de 15 de
març de 2022, se sol·licita a eixa Autoritat Portuària la remissió, en un únic enviament en format
digital, d’una còpia completa del “seguiment de les platges” situades tant al nord com al sud i de les
“conclusions sobre l’afecció a la dinàmica litoral” de l’ampliació del port.”


És per este motiu que se sol·licita còpia de la documentació en format digital que haja sigut
remesa en contestació al citat requeriment a la Direcció General de la Costa i la Mar
(secretària d’Estat de Medi Ambient) del MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC.