El senador de Compromís alerta que la modificació unilateral del sistema tributari que ha fet el Consell obstaculitza l’aprovació d’un nou sistema de finançament autonòmic, ja que desautoritza els documents tècnics de consens

4 d’octubre de 2023

El senador de Compromís, Enric Morera, ha afirmat durant la seua intervenció al Senat sobre la igualtat i implantació de polítiques fiscals per al manteniment de polítiques de benestar que “la modificació unilateral del sistema tributari afecta de ple el consens sobre un sistema de finançament autonòmic perquè qüestiona el treball de la Comissió d’Experts que les Corts Valencianes varen avalar per unanimitat l’any 2017”.

Per a Morera, “els càlculs i projeccions estan situats sobre unes hipòtesis que si es revisen a la baixa ens deixen sense arguments. Les rebaixes fiscals que anuncia el govern de PP-VOX suposen menys ingressos, lleven justificació a les demandes i desautoritzen els experts del sistema tributari espanyol així com el de la comissió valenciana que havia estat acceptada com a posició compartida”.

El senador valencianista ha recordat que Mariano Rajoy encarrega un dictamen a una comissió d’experts l’any 2013 per a fixar les bases d’un nou sistema de finançament i fiscalitat que havia d’entrar en vigor en 2014. En concret recorda Morera “Rajoy i Montoro varen fer l’encàrrec d’analitzar com el sistema tributari espanyol afecta el sistema de finançament autonòmic, a la unitat del mercat interior o a la neutralitat econòmica. I per això volia establir un consens sobre la cistella de tributs cedits i fixar uns mínims i màxims que facilitaren el càlcul del finançament de cada comunitat autònoma. Sense base de càlcul es fa impossible establir un sistema nou”.

Per exemple, sobre l’impost de Successions i Donacions “que s’ha suprimit amb una bonificació del 99% a colp de bombo i platet com un gran avanç social quan afecta poc més de 22.000 persones” l’informe indicava que “que la normativa estatal fixara uns límits màxims i mínims, dins dels quals pogueren moure’s les capacitats normatives autonòmiques, i en qualsevol cas models que feren transparent per al contribuent l’administració responsable de la seua fixació. Per tant, és el mateix PP qui entra en contradicció”.

Per a Morera “la transgressió que es va començar a Madrid i que imiten irresponsablement a la Comunitat Valenciana suposa a més una altra esmena. Les recomanacions d’un altre informe aprovat per unanimitat en les Corts Valencianes, el de la Comissió d’Experts en 2017 per impulsar un nou sistema de finançament autonòmic a qui ningú ha consultat sobre la seua oportunitat”.

Així ha citat textualment l’informe dels experts valencians sobre l’impost de Successions i Donacions on afirma que “alguns aspectes d’aquest procés de creixent diferenciació territorial en matèria tributària resulten preocupants perquè suposen un increment considerable i segurament innecessari dels costos de recaptació i compliment de determinats impostos, fan menys transparents les diferències de fiscalitat entre territoris i dificulten el càlcul de la recaptació normativa de les diferents figures i, per consegüent, el de les necessàries transferències d’anivellament”.

Unes transferències d’anivellament que Compromís ha exposat una de les mesures que hauria d’adoptar el nou govern. Morera es pregunta “si eliminem impostos com ens anivellarà l’Estat els ingressos que menyspreem per via impositiva? Per tant, s’ha modificat unilateralment i és el que pretén el Partit Popular, el sistema tributari d’Espanya.”