Mulet ha recordat com “PP i PSOE s’han dedicat a desmantellar el tren convencional i a paralitzar el Tren de la Costa

Madrid, 10 de maig de 2023

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha reclamat hui al Senat “la transferència de la xarxa de Rodalia a la Generalitat Valenciana i de les inversions necessàries per a la seua modernització”, com a única forma possible de gestionar de manera eficient i efectiva la xarxa de rodalia valenciana i adaptar-la a les necessitats dels usuaris.

Compromís ha denunciat a través de Mulet el “maltractament” continuat del Govern amb territoris com el valencià “on ni fa ni deixa fer, en qüestions de costes, confederacions hidrogràfiques, infraestructures com els Ports de l’Estat, on actuen com a vertaders enemics, o amb els trens”. Així el senador ha recordat com “enfront del model de l’AVE, la tercera ciutat de l’Estat segueix sense tenir connexió digna directa amb la quarta i cinquena, amb freqüències millorables amb la segona i amb un dèficit de connexions entre València i Alacant. Per a PP i PSOE tot ha de començar i acabar a Madrid”.

Mulet va reclamar en les esmenes de Compromís a la moció d’ERC la inclusió de la transferència de competències en Rodalia al País Valencià “tal com hem reiterat en els últims anys amb iniciatives aprovades a Les Corts o al Senat, sense que els últims governs centrals hagen fet res per complir amb les mesures, en modernitzar la xarxa o en l’acompliment amb els diferents plans de rodalia que cada quatre o cinc anys van presentant i incomplint”, ha afegit.

“Han desmantellat”

Però la inacció del Govern és evident en aquesta matèria, segons Mulet, que ha recordat com “han treballat per desmantellar-lo, carregant-se el tren convencional, la línia Utiel-Conca-Madrid mentint com uns pocavergonyes i sense incorporar encara a Camporrobles  en la C3 (com van negociar amb Compromís per a facilitar l’aprovació dels PGE2023), paralitzant des de fa anys el Tren de la Costa i precarizant la puntualitat i fiabilitat d’un tren que cada vegada tarda més en arribar, precisament quan més hauríem d’implicar-nos en la descarbonització del transport i tampoc han invertit en seguretat per a evitar atropellaments en els passos a nivell”.

Per tot això el senador ha donat suport a la reprovació de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez i ha exigit el pagament del deute acumulat per la infrainversió en la infraestructura i vehicles, així com un adequat finançament del servei. “La Rodalia és un desastre total i portem massa anys de reunions. Ara m’arriben ja a ocultar fins i tot les dades del col·lapse, incomplint la Constitució i vulnerant els drets dels parlamentaris, ocultant-nos escandaloses xifres com les que fa tres anys, van deixar 7.793 trens cancel·lats al País Valencià en un sol any i 11.348 amb retards injustificables”, ha conclòs.

Compromís exige en el Senado la transferencia de Cercanías y suma su voto a la reprobación de la ministra de Transportes ‘por la mala gestión’

Mulet ha recordado como “PP y PSOE se han dedicado a desmantelar el tren convencional y a paralizar el Tren de la Costa

Madrid, 10 de mayo de 2023

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha reclamado hoy en el Senado “la transferencia de la red de Cercanías a la Generalitat Valenciana y de las inversiones necesarias para su modernización”, como única forma posible de gestionar de forma eficiente y efectiva la red de cercanías valenciana y adaptarla a las necesidades de los usuarios.

Compromís ha denunciado a través de Mulet el “maltrato” continuado del Gobierno con territorios como el valenciano “donde ni hace ni deja hacer en cuestiones de costas, confederaciones hidrográficas, infraestructuras como los Puertos del Estado, donde actúan como verdaderos enemigos, o con los trenes”. Así el senador ha recordado como “frente al modelo del AVE, la tercera ciudad del Estado sigue sin tener conexión digna directa con la cuarta y quinta, con frecuencias mejorables con la segunda y con un déficit de conexiones entre València y Alacant. Para PP y PSOE todo debe empezar y acabar en Madrid”.

Mulet reclamó en las enmiendas de Compromís a la moción de ERC la inclusión de la transferencia de competencias en Cercanías al País Valenciano “tal y como hemos reiterado en los últimos años con iniciativas aprobadas en Les Corts o en el Senado, sin que los últimos gobiernos centrales hayan hecho nada por cumplir con las medidas, con modernizar la red o cumplido con los distintos planes de cercanías que cada cuatro o cinco años van presentando e incumpliendo”, ha agregado.

“Han desmantelado”

Pero la inacción del Gobierno es evidente en esta materia, según Mulet, que ha recordado como “han trabajado por desmantelarlo, cargándose el tren convencional, la línea Utiel-Cuenca-Madrid mintiendo como unos sinvergüenzas y sin incorporar todavía a Camporrobles en la C3 (como negociaron con Compromís para facilitar la aprobación de los PGE2023), paralizando desde hace años el Tren de la Costa y precarizando la puntualidad y fiabilidad de un tren que cada vez tarda más en llegar, precisamente cuando más deberíamos implicarnos en la descarbonización del transporte y tampoco han invertido en seguridad para evitar atropellos en los pasos a nivel”.

Por todo ello el senador ha apoyado la reprobación de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez y ha exigido el pago de la deuda acumulada por la infrainversión en la infraestructura y vehículos, así como una adecuada financiación del servicio. “Las Cercanías son un desastre total y llevamos demasiados años de reuniones. Ahora me llegan ya a ocultar incluso los datos del colapso, incumpliendo la Constitución y vulnerando los derechos de los parlamentarios, ocultándonos escandalosas cifras como las de hace tres años, con 7.793 trenes cancelados en el País Valenciano en un solo año y 11.348 con retrasos injustificables”, ha concluido.