Carles Mulet proposa involucrar a l’Estat, ajuntaments i CCAA en la conservació i manteniment de la documentació

Madrid, 23 de setembre de 2022 

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha sol·licitat via esmenes al Projecte de Llei de Memòria Democràtica, que previsiblement es debatrà al Senat la primera setmana d’octubre, que el text contemple mesures que satisfacen la petició unànime de moltes institucions com Generalitat i ajuntaments de recuperar els seus documents, fons i arxius que van ser confiscats per la dictadura franquista amb fons d’organismes republicans, partits i sindicats i portats a Salamanca i que no han sigut retornats als seus propietaris.

Per a nosaltres això és un robatori i un espoli perpetrat per un règim il·legal i aquests fons han de ser restituïts. Només al País Valencià hi ha constància que entre 1938 i 1940, almenys, vuit vagons de ferrocarril amb més de 80 tones de documents, llibres i revistes van ser enviats des de Vinaròs, Castelló, València i Alacant cap a l’Arxiu de Salamanca”.

D’aquesta forma, la Generalitat o  desenes d’ajuntaments valencians “patien l’espoli dels seus papers”, entre ells  Alacant, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benicarló, Benicàssim, Benigànim, Benimodo, Benissa, Benirredrà, Bicorb, Bocairent, Borriol, Bugarra, Cabanes, Castelló de la Plana, Cases Baixes, Chiva, Cinctorres, Gavarda, Godella, Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla Tornesa, Polinyà de Xúquer, Rossell, Salem, Sant Joan de Moró, Sollana, Terrateig, Torreblanca, Traiguera, València, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Xàtiva i Xàbia, amés de particulars, entitats polítiques i sindicals, amb l’objectiu d’obtenir informació dels seus enemics.

En les seues esmenes, amb les quals pretén que es complisca l’exigència i requeriment per unanimitat de les Corts realitzada en 2004 demana que s’habiliten mecanismes per a aquesta restitució. Així, el portaveu de Compromís al Senat reclama de l’Administració col·laboració amb les comunitats autònomes i entitats locals en la conservació i manteniment de la documentació en informació de qualsevol tipus que obre en poder de les mateixes que es referisquen a la violència i repressió exercides durant la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista. 

Així mateix, reclama que en el marc del Pla d’Acció de la Memòria Democràtica de l’Estat espanyol, s’emprenguen les actuacions necessàries per a reunir i recuperar els documents i testimoniatges orals d’interès en aquesta matèria i la creació d’un programa, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, d’adquisició o trasllat de documents referits a la memòria democràtica de l’Estat espanyol que obren en arxius públics o privats, estatals o estrangers i la rellevància pública dels quals, dificultat d’accés o perill de desaparició així ho aconsellen. Finalment proposa que es retornen als seus legítims propietaris els fons confiscats pel franquisme que continuen en l’Arxiu General de la Guerra Civil, el qual efectuarà còpia de cada exemplar retornat per a facilitar la seua consulta, així com que es garantisca l’accés del públic interessat als arxius públics o privats amb documentació susceptible de ser rellevant per a la memòria democràtica de l’Estat espanyol, establint a aquest efecte els convenis oportuns amb les entitats que posseeixen els fons per a regular el seu accés als ciutadans, que estaran obligades a facilitar l’accés i consulta. 

Compromís pide en sus enmiendas al Proyecto de Ley de Memoria Democrática la restitución a su origen de los fondos incautados por el franquismo

Carles Mulet propone involucrar a Estado, ayuntamientos y CCAA en la conservación y mantenimiento de la documentación

Madrid, 23 de septiembre de 2022 

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha solicitado vía enmiendas al proyecto de Ley de Memoria Democrática, que previsiblemente se debatirá en el Senado la primera semana de octubre, que el texto contemple medidas que satisfagan la petición unánime de muchas instituciones como Generalitat y ayuntamientos de recuperar sus documentos, fondos y archivos que fueron incautados por la dictadura franquista con fondos de organismos republicanos, partidos y sindicatos y llevados a Salamanca y que no han sido devueltos a sus propietarios.

Para nosotros esto es un robo y un expolio perpetrado por un régimen ilegal y estos fondos deben ser restituidos. Tan solo en el País Valenciano hay constancia que entre 1938 y 1940, al menos, ocho vagones de ferrocarril con más de 80 toneladas de documentos, libros y revistas fueron enviados desde Vinaròs, Castelló, València y Alacant hacia el Archivo de Salamanca”.

De esta forma, la Generalitat o  decenas de ayuntamientos valencianos “sufrían el expolio de sus papeles”, entre ellos  Alicante, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benicarló, Benicàssim, Benigánim, Benimodo, Benissa, Benirredrà, Bicorp, Bocairent, Borriol, Bugarra, Cabanes, Castelló de la Plana, Casas Bajas, Chiva, Cinctorres, Gavarda, Godella, Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla Tornesa, Polinyà de Xúquer, Rossell, Salem, San Juan de Moró, Sollana, Terrateig, Torreblanca, Traiguera, Valencia, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Xàtiva y Xàbia, además de particulares, entidades políticas y sindicales con el objetivo de obtener información de sus enemigos.

En sus enmiendas, con las que pretende que se cumpla la exigencia y requerimiento por unanimidad de les Corts realizada en 2004, pide que se habiliten mecanismos para esta restitución. Así, el portavoz de Compromís en el Senado reclama de la Administración colaboración con las comunidades autónomas yentidades locales en la conservación y mantenimiento de la documentación en información de cualquier tipo que obre en poder de las mismas que se refieran a la violencia y represión ejercidas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. 

Asimismo, reclama que en el marco del Plan de Acción de la Memoria Democrática del Estado español, se acometan las actuaciones necesarias para reunir y recuperar los documentos y testimonios orales de interés en esta materia y la creación de un programa, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, de adquisición o traslado de documentos referidos a la memoria democrática del Estado español que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros y cuya relevancia pública, dificultad de acceso o peligro de desaparición así lo aconsejen. Finalmente propone que se retornen a sus legítimos propietarios los fondos incautados por el franquismo que continúan en el Archivo General de la Guerra Civil, el cual efectuará copia de cada ejemplar retornado para facilitar su consulta, así como que se garantice el acceso del público interesado a los archivos públicos o privados con documentación susceptible de ser relevante para la memoria democrática del Estado español, estableciendo al efecto los convenios oportunos con las entidades que poseen los fondos para regular su acceso a los ciudadanos, que estarán obligadas a facilitar el acceso y consulta.