Mulet els recorda que “malgrat haver untat a les operadores amb milers de milions per al 5G en moltes zones encara no poden ni telefonar al 112”. La diputada autonómica Belén Bachero presentarà un bloc de preguntes en les Corts Valencianes de manera coordinada amb el Senat

MADRID, 22 de juny de 2022 

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha traslladat hui durant el debat del Projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual la situació d’incomunicació que es viu en nuclis de la Tinença de Benifassà, a Castelló. El senador valencianista ha retret al Govern “a aquest i als anteriors”, la seua falta d’ambició en matèria de telecomunicacions. “Mentre unten a les operadores de telefonia amb milers de milions per a desplegar el 5G, abandonen a les zones rurals i incompleixen anys i anys els seus propis plans de digitalització. Ningú exigeix responsabilitats a aquestes empreses a pesar que s’omplin la boca amb el món rural i els seus problemes”, ha dit i ha citat expressament el cas del nucli del Coratxà, que du més de dos mesos amb una avaria en la zona que manté als seus veïns sense cobertura.

L’any passat, els afectats de la zona ja van estar cinc mesos sense cobertura per problemes en la línia. De nou porten ara 60 dies. En aquesta zona és habitual que, per causes meteorològiques (vent, neu, temporals o llamps) es queden sense setmanes sense cobertura a conseqüència de la falta de manteniment de les instal·lacions. A més, no existeix servei en nombroses parts de la comarca, freqüentades per excursionistes i esportistes, per la qual cosa és un perill real per a la seua integritat en cas de problemes, al no poder contactar telefònicament amb persones perdudes o amb els mitjans d’emergències.

Mulet ha recordat que l’accés als serveis telefònics bàsics i d’internet universal estan blindats per la legislació espanyola “però la qualitat és nefasta en bona part de la comarca i evidencien el fracàs dels plans del Govern en la matèria”. 

La diputada autonòmica de Compromís, Belén Bachero, presentarà de manera coordinada amb el Senat preguntes sobre aquesta qüestió, que afecta també altres zones de la Tinença de Benifassà  i voltants, com Herbers (on recentment durant la celebració de l’Aplec dels Ports es van trobar amb problemes per la impossibilitat de la xarxa 2G de donar servei als assistents), Coratxà, Bellestar, Bel, la Pobla de Benifassà , Fredes, Boixar o Castell de Cabres. “Ara ha sigut la Tinença, però és un problema massa recurrent a l’interior, el que demostra que hi ha gent de primera i de segona en el món rural”, ha denunciat Bachero. 

Per això els representants de Compromís han preguntat quines mesures pensa adoptar el Govern per a recuperar i garantir el servei telefònic permanent a Coratxà, així com en la resta de municipis que tinguen aquest tipus de problemes i també conèixer dentre de quins plans del Govern dotarà als municipis de la Tinença de Benifassà  de cobertura de telefonia mòbil i dades; en quina anualitat comptaran aquestes zones amb cobertura 5G, 4G o 3G com a mínim i de banda ampla a 100mbps.

Va ser la coalició valenciana qui va plantejar amb la presentació d’una Proposició de Llei la necessitat d’augmentar el servei universal d’internet fins als 100 Mbps, reivindicació que va ser liderada per aquesta formació, per a fixar un mínim inicial de 100 Mbps en l’àmbit rural, i que va ser presa en consideració per la cambra a finals del passat any a pesar que el text de la Llei General de telecomunicacions va arribar inicialmente amb uns miserables 30 Mbps fins al Senat. 

Llei de Comunicació Audiovisual

Mulet ha intervingut avui defensant més de 60 esmenes a la LGCA, i lamentant que ens trobem davant una llei molt poc ambiciosa respecte a les directrius europees. Segons ha assenyalat “és una Llei de mínims i està feta per a satisfer les expectatives de diverses plataformes sobre les quals no regula una capacitat d’intervenció. En definitiva, és amable amb els operadors internacionals i reforça Madrid com a centre de producció”. 

El portaveu de Compromís ha lamentat que el Govern no incorpore de forma més decidida la defensa de la pluralitat lingüística, dote de mecanismes reals a l’autoritat audiovisual per a regular i intervindre en el sector, afavorir la pluralitat, els productors independents, l’alfabetització mediàtica, els drets dels usuaris, la igualtat de gèneres o la protecció dels menors davant els programes en els quals es dóna mort a animals o els horaris passats d’hora en els quals s’emeten determinats espais dirigits als menors, entre altres.

Compromís lleva al Senado la situación de Coratxà y la Tinença como ejemplo del fracaso de los planes del Gobierno en materia de telecomunicaciones

Mulet les recuerda que “a pesar de haber untado a las operadoras con miles de millones para el 5G en muchas zonas todavía no pueden ni llamar al 112”. La diputada autonómica Belén Bachero presentará un bloque de preguntas en les Corts Valencianes de forma coordinada con el Senado

MADRID, 22 de junio de 2022 

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha trasladado hoy durante el debate del Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual la situación de incomunicación que se vive en núcleos de la Tinença de Benifassà, en Castelló. El senador valencianista ha reprochado al Gobierno “a este y a los anteriores”, su falta de ambición en materia de telecomunicaciones. “Mientras untan a las operadoras de telefonía con miles de millones para desplegar el 5G, abandonan a las zonas rurales e incumplen años y años sus propios planes de digitalización. Nadie exige responsabilidades a estas empresas a pesar que se llenan la boca con el mundo rural y sus problemas”, ha dicho y ha citado expresamente el caso del núcleo del Coratxà que lleva más de dos meses con una avería en la zona que mantiene a sus vecinos sin cobertura.

El año pasado, los afectados de la zona ya estuvieron cinco meses sin cobertura por problemas en la línea. De nuevo llevan ahora 60 días. En esta zona es habitual que, por causas meteorológicas (viento, nieve, temporales o rayos) se queden sin semanas sin cobertura como consecuencia de la falta de mantenimiento de las instalaciones. Además, no existe servicio en numerosas partes de la comarca, frecuentadas por excursionistas y deportistas, por lo que es un peligro real para su integridad en caso de problemas, al no poder contactar telefónicamente con personas perdidas o con los medios de emergencias.

Mulet ha recordado que el acceso a los servicios telefónicos básicos y de internet universal están blindados por la legislación española “pero la calidad es nefasta en buena parte de la comarca y evidencian el fracaso de los planes del Gobierno en la materia”. 

La diputada autonómica de Compromís, Belén Bachero, presentará de forma coordinada con el Senado preguntas sobre esta cuestión, que afecta también a otras zonas de la Tinença de Benifassà e inmediaciones, como Herbés (donde recientemente durante la celebración de l’Aplec dels Ports se encontraron con problemas por la imposibilidad de la red 2G de dar servicio a los asistentes), Coratxà, Bellestar, Bel, la Pobla de Benifassà, Fredes, Boixar o Castell de Cabres. “Ahora ha sido la Tinença, pero es un problema demasiado recurrente en el interior, lo que demuestra que hay gente de primera y de segunda en el mundo rural”, ha denunciado Bachero. 

Por eso los representantes de Compromís han preguntado qué medidas piensa adoptar el Gobierno pararecuperar y garantizar el servicio telefónico permanente en Coratxà, así como en el resto de municipios que tengan este tipo de problemas y también conocer dentro de qué planes del Gobierno va a dotar a los municipios de la Tinença de Benifassà de cobertura de telefonía móvil y datos; en qué anualidad contarán estas zonas con cobertura 5G, 4G o 3G como mínimo y de banda ancha a 100mbps.

Fue la coalición valenciana quien planteó con la presentación de una Proposición de Ley la necesidad de aumentar el servicio universal de internet hasta los 100 Mbps, reivindicación que fue liderada por esta formación, para fijar un mínimo inicial de 100 Mbps en el ámbito rural, algo que fue tomado en consideración por la cámara a finales del pasado año a pesar que el texto de la Ley General de telecomunicaciones llegó al Senado con unos míseros 30 Mbps. 

Ley de Comunicación Audiovisual

Mulet ha intervenido hoy defendiendo más de 60 enmiendas a la LGCA, y lamentando que nos encontremos ante una ley muy poco ambiciosa respecto a las directrices europeas. Según ha señalado “es una Ley de mínimos y está hecha para satisfacer las expectativas de varias plataformas sobre las cuales no regula una capacidad de intervención. En definitiva, es amable con los operadores internacionales y refuerza Madrid como centro de producción”. El portavoz de Compromís ha lamentado que el Gobierno no incorpore de forma más decidida la defensa de la pluralidad lingüística, dote de mecanismos reales a la autoridad audiovisual para regular e intervenir en el sector, favorecer la pluralidad, los productores independientes, la alfabetización mediática, los derechos de los usuarios, la igualdad de géneros o la protección de los menores ante los programas en los que se da muerte a animales o los horarios trasnochados en los que se emiten determinados espacios dirigidos a los menores, entre otros.