Mulet anuncia que el dimarts compareixerà la ministra i li exigirà explicacions sobre el caos de Rodalia, les anul·lacions, els retards i l’empitjorament del servei

Coincidint amb l’inici d’una vaga de treballadors de Renfe per manca de personal i per la imprevisió de no substituir als i les operàries que es jubilaven, Compromís ha activat en l’estació de tren de Vila-real la campanya informativa ‘Trencancel·lat.com’ On està el meu tren? – Tren cancel·lat – Compromís (trencancelado.com). Aquesta iniciativa, que reforça la recent campanya ‘On està el meu tren’, pretén informar la ciutadania de les propostes de Compromís per a millorar un servei “caòtic, abandonat i que provoca retards i anul·lacions contínues que afecten la qualitat de vida de la ciutadania”. Per a això, el senador Carles Mulet, la portaveu adjunta de Compromís en les Corts, Mònica Àlvaro, la portaveu de Compromís en la comissió d’Infraestructures de les Corts, Belén Bachero, i la portaveu de Compromís a Vila-real, Maria Fajardo, han repartit centenars de díptics informatius i s’han entrevistat amb desenes d’usuaris i usuàries que han manifestat les seues queixes i protestes per la falta de qualitat del servei ferroviari de Rodalia.

“El caos dels Rodalia és un problema que va a més. Per això, el dimarts en la compareixença de la ministra de Foment al Senat li exigirem que explique què està passant. Li demanarem que explique els motius pels quals Renfe no informa amb major antelació de les cancel·lacions previstes, que a vegades l’entitat coneix dies abans però només comunica el mateix dia. Estem parlant de 500 cancel·lacions només aquest estiu, de 20 o 30 cada dia, als quals se sumen retards, avaries…”. Per aquest motiu, tant Mulet com les diputades Àlvaro i Bachero han reclamat “la transferència de les competències de Cercanias a la Generalitat i amb les inversions necessàries per a exercir-les”.

En aquesta línia, la diputada Belén Bachero, ha titllat de “vergonyós el nombre de cancel·lacions, retards, supressions i avaries que pateixen els usuaris de la línia ferroviària a les comarques de Castelló. Davant aquest caos, i l’empitjorament del servei, quasi la meitat dels usuaris i usuàries han deixat d’utilitzar els Rodalia i això és una cosa que hem de revertir”.

Així mateix, Mònica Àlvaro ha lamentat que, “tal com es detalla en la web trencancelado.com, els usuaris i les usuàries del nostre territori han perdut 78 milions de minuts en retards i la contínua falta d’inversió provoca, només en la línia 6 de València a Castelló retards en un de cada 20 trens”. Àlvaro ha subratllat que “aquesta mateixa setmana Puig ha anunciat, com ja va fer en 2016, com va tornar a fer en 2019, que reclamarà al Govern central que la Comunitat assimisca els Rodalia. Compromís vol totes les competències ferroviàries, no sols la gestió d’horaris. Totes les competències per a tindre uns Rodalia dignes”.

Finalment, la portaveu de Vila-real, Maria Fajardo, ha lamentat que el “empitjorament progressiu del servei ha fet que el servei de Rodalia, que abans utilitzava molta gent per a anar a treballar, s’estiga deixant d’usar. Fa 10 anys hi havia més freqüència de trens. Ara és molt reduïda. Per això volem un transport sostenible amb majors freqüències”.

Demà divendres els i les representants de Compromís prosseguiran amb aquesta campanya informativa, però en aquesta ocasió informaran els usuaris i usuàries en l’estació de Castelló de la Plana.

Compromís activa en Vila-real la campaña ‘Trencancelado.com’ para exigir la mejora de los Cercanías y el traspaso de competencias a la Generalitat

El senador Carles Mulet, las diputadas en Corts Mònica Àlvaro y Belén Bachero y la portavoz de Compromís en Vila-real, Maria Fajardo, rerparten dípticos a los usuarios con las propuestas de mejora de Compromís

Mulet anuncia que el martes comparecerá la ministra y le exigirá explicaciones sobre el caos de Cercanías, las anulaciones, los retrasos y el empeoramiento del servicio

30 de septiembre de 2021-09-30

Coincidiendo con el inicio de una huelga de trabajadores de Renfe por falta de personal y por la imprevisión de no sustituir a los y las operarias que se jubilaban, Compromís ha activado en la estación de tren de Vila-real la campaña informativa ‘Trencancelado.com’ On està el meu tren? – Tren cancel·lat – Compromís (trencancelado.com). Esta iniciativa, que refuerza la reciente campaña ‘On està el meu tren’ pretende informar a la ciudadanía de las propuestas de Compromís para mejorar un servicio “caótico, abandonado y que provoca retrasos y anulaciones continuas que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía”. Para ello, el senador Carles Mulet, la portavoz adjunta de Compromís en les Corts, Mònica Àlvaro, la portavoz de Compromís en la comisión de Infraestructuras de les Corts, Belén Bachero, y la portavoz de Compromís en Vila-real, Maria Fajardo, han repartido cientos de dípticos informativos y se han entrevistado con decenas de usuarios y usuarias que han manifestado sus quejas y protestas por la falta de calidad del servicio ferroviario de Cercanías.

“El caos de los Cercanías es un problema que va a más. Por ello, el martes en la comparecencia de la ministra de Fomento en el Senado le exigiremos que explique qué está pasando. Le pediremos que explique los motivos por los que Renfe no informa con mayor antelación de las cancelaciones previstas, que en ocasiones la entidad conoce días antes pero sólo comunica el mismo día.  Estamos hablando de 500 cancelaciones sólo este verano, de 20 o 30 cada día, a los que se suman retrasos, averías…”. Por este motivo, tanto Mulet como las diputadas Àlvaro y Bachero han reclamado “la transferencia de las competencias de Cercanias a la Generalitat y con las inversiones necesarias para ejercerlas”.

En esta línea, la diputada Belén Bachero, ha tildado de “vergonzoso el número de cancelaciones, retrasos, supresiones y averías que padecen los usuarios de la línea ferroviaria en las comarcas de Castelló.  Ante este caos, y el empeoramiento del servicio, casi la mitad de los usuarios y usuarias han dejado de utilizar los Cercanías y esto es algo que debemos revertir”. 

Asimismo, Mònica Àlvaro ha lamentado que, “tal como se detalla en la web trencancelado.com, los usuarios y las usuarias de nuestro territorio han perdido 78 millones de minutos en retrasos y la continua falta de inversión provoca, sólo en la línea 6 de València a Castelló retrasos en uno de cada 20 trenes”. Àlvaro ha subrayado que “esta misma semana Puig ha anunciado, como ya hizo en 2016, como volvió a hacer en 2019 que reclamaría al Gobierno central que la Comunitat asumiese los Cercanías. Compromís quiere todas las competencias ferroviarias, no sólo la gestión de horarios. Todas las competencias para tener unos Cercanías dignos”.

Por último, la portavoz de Vila-real, Maria Fajardo, ha lamentado que el “empeoramiento progresivo del servicio ha hecho que el servicio de Cercanías, que antes utilizaba mucha gente para  ir a trabajar, se esté dejando de usar. Hace 10 años había más frecuencia de trenes. Ahora es muy reducida. Por ello queremos un transporte sostenible con mayores frecuencias”.  

Mañana viernes los y las representantes de Compromís proseguirán con esta campaña informativa, pero en esta ocasión informarán a los usuarios y usuarias en la estación de Castelló de la Plana.