“El propi alcalde reconeix que són insuficients, però el més preocupant és que el servei continua oferint un mal horari als seus potencials usuaris”, afig el senador

Madrid, 8 de juliol de 2021

Compromís ha reclamat la recuperació sense més dilacions de totes les freqüències eliminades amb la pandèmia en la línia València-Vinaròs i qualsevol altres que s’han vist afectades per aquesta dràstica i tan nociva mesura. “Ábalos s’ha mostrat inflexible en algunes relacions com la de Castelló fins al Maestrat, una comarca que no ha vist recuperats els seus serveis eliminats en la seua integritat com sí que ocorre en unes altres. El tren recuperat de Castelló a Vinaròs amb fi de trajecte a les 14.45 h soluciona ben poc i el de les 15.25 cap a Castelló amb arribada a les 16.25 també”, indica el senador i portaveu de Compromís, Carles Mulet.

Des de la coalició remarquen que el servei continua sent decebedor i “està complicant la vida a molts ex usuaris”, per no adaptar-se a les seues necessitats. Així el senador recorda que és “inconcebible” que un servei de tren deixe franges horàries estratègiques per al correcte funcionament del tren com de 9 a 14 hores en tots dos sentits, amb espais buits de més de quatre hores i que es repeteix a la vesprada des de les 17.50 fins a les 20.10 hores entre Castelló i Vinaròs o des de les 15.25 fins a les 18.30 en sentit invers. 

“Aquesta oferta sembla disenyada per a que ningú utilitze el tren, perquè hagen de tornar els usuaris a la inseguretat, a les carreteres i la contaminació”, lamenta. “El propi alcalde socialista de Vinaròs”, indiquen des de Compromís “està reconeixent el mal servei, que segueix sense recuperar-se i en mal horari”, assenyala Mulet, que el convida a traslladar als seus caps a Madrid el malestar existent i al fet que secunden a través dels seus senadors les mocions que van en la línia de reclamar millores.

La coalició recorda que el servei de tren a la comarca “és un nyap més dels governs anteriors, ja que ni és de rodalia ni beneficia a tots els municipis del seu traçat, a més de tenir unes freqüències que no s’ajusten a les necessitats de la gent i amb tarifes més cares”, lamenta Mulet.

Mulet pide la recuperación permanente de las frecuencias perdidas entre Castelló y el Maestrat y cobrir las amplias franjas sin trenes regionales

“El propio alcalde reconoce que son insuficientes, però lo más preocupante es que el servicio sigue ofreciendo un mal horario a sus potenciales usuarios”, añade el senador

Madrid, 8 de julio de 2021

Compromís ha reclamado la recuperación sin más dilaciones de todas las frecuencias eliminadas con la pandemia en la línea València-Vinaròs y cualquiera otras que se han visto afectadas por esta drástica y tan nociva medida. “Ábalos se ha mostrado inflexible en algunas relaciones como la de Castelló hasta el Maestrat, una comarca que no ha visto recuperados sus servicios eliminados en su integridad como sí ocurre en otras. El tren recuperado de Castelló a Vinaròs con fin de trayecto a las 14.45 h soluciona bien poco y el de las 15.25 hacia Castelló con llegada a las 16.25 también”, indica el senador y portavoz de Compromís, Carles Mulet.

Desde la coalición remarcan que el servicio sigue siendo decepcionante y “está complicando la vida a muchos ex usuarios”, por no adaptarse a sus necesidades. Así el senador recuerda que es “inconcebible” que un servicio de tren deje franjas horarias estratégicas para el correcto funcionamiento del tren como de 9 a 14 horas en ambos sentidos, con espacios vacíos de más de cuatro horas y que se repite por la tarde desde las 17.50 hasta las 20.10 horas entre Castelló y Vinaròs o desde las 15.25 hasta las 18.30 en sentido inverso. 

“Esta oferta parece diseñada para que nadie utilice el tren, para que tengan que volver los usuarios a la inseguridad, a las carreteras y la contaminación”, lamenta. “El propio alcalde socialista de Vinaròs”, indican desde Compromís “está reconociendo el mal servicio, que sigue sin recuperarse y en mal horario”, señala Mulet, que le invita a trasladar a sus jefes en Madrid el malestar existente y a que apoyen a través de sus senadores las mociones que van en la línea de reclamar mejoras.

La coalición recuerda que el servicio de tren en la comarca “es una chapuza más de los gobiernos anteriores, ya que ni es de cercanías ni beneficia a todos los municipios de su trazado, además de tener unas frecuencias que no se ajustan a las necesidades de la gente y con tarifas más caras”, lamenta Mulet.