Mulet recorda que el Jutjat penal va sentenciar que els insults a Déu i a la Mare de Déu no són delicte i reclama respecte per la llibertat d’expressió i pensament. La Comissió de Justícia debatrà una moció de la coalició dijous
 
MADRID, 30 de gener de 2021
Després de la recent sentència absolutòria a Willy Toledo, la coalició valenciana Compromís proposa en la Comissió de Justícia de la setmana vinent acabar amb els delictes com l’escarni, al qual s’acullen determinats col·lectius fonamentalistes religiosos per a reprimir les opinions expressades en xarxes socials. El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha explicat que la moció insta al Govern a impulsar els tràmits i el procediment per a la derogació de l’article 525 del Codi Penal.
 
“Hem vist massa casos de tuiters, humoristes o músics que s’enfronten a anys de presó per fer acudits o expressar les seues opinions religioses a conseqüència d’un codi penal arcaic no equiparable als estats moderns, mantenint delictes que sostenen grups fonamentalistes i gent que, si poguera, cremaria en la foguera a la gent per expressar les seues idees o opinions”, indica el senador.
 
La coalició es fixa en l’article 525, que baix la denominació eufemística d’ofenses als sentiments religiosos deixa que la blasfèmia o l’escarni pervisquen encara hui, amb penes de multa de vuit a dotze mesos. “Aquest article continua sent la porta d’entrada al fet que s’admeten les denúncies davant els tribunals contra els qui satiritzen sobre assumptes religiosos, que es veuen forçats a la pena de la banqueta, a pesar que no existeixen pràcticament condemnes per aquests delictes contra els sentiments religiosos, alhora que el Consell d’Europa o el Tribunal dels Drets Humans han demanat la despenalització d’aquests delictes de blasfèmia”, afegeix.
 
Per a Mulet “urgeix acabar amb aquesta contradicció de no poder criticar l’honorabilitat del rei o els seus privilegis, d’amenaçar amb presó. La llibertat d’expressió no s’ha d’adaptar als que a determinats col·lectius els parega el correcte” i recorda que “l’article 525 del Codi Penal és innecessari i continua mantenint un delicte de blasfèmia camuflat com a ofenses religioses”.
 
La coalició lamenta que l’actual Govern continue mantenint figures en el Codi Penal que criminalitzen la llibertat d’expressió o la Llei Mordassa que es continua aplicant implacablement per a callar crítiques legítimes a institucions podrides i ha reclamat que “es respecte la llibertat ideològica i es perseguisca als qui realment encapçalen els delictes que es donen en aquest país, en comptes dels atacs individuals que estan permetent a artistes, periodistes o músics”.
 

Compromís urge la modificación del Código Penal para acabar con los delitos por blasfemias y otros fundamentalistas

Mulet recuerda que el Juzgado de lo Penal sentenció que los insultos a Dios y a la Virgen no son delito y reclama respeto por la libertad de expresión y pensamiento. La Comisión de Justicia debatirá una moción de la coalición el jueves

MADRID, 30 de enero de 2021
Tras la reciente sentencia absolutoria a Willy Toledo, la coalición valenciana Compromís propone en la Comisión de Justicia de la próxima semana acabar con los delitos como el escarnio, al que se acogen determinados colectivos fundamentalistas religiosos para reprimir las opiniones expresadas en redes sociales. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha explicado que la moción insta al Gobierno a impulsar los trámites y el procedimiento para la derogación del artículo 525 del Código Penal.

“Hemos visto demasiados casos de tuiteros, humoristas o músicos que se enfrentan a años de cárcel por hacer chistes o expresar sus opiniones religiosas como consecuencia de un código penal arcaico no equiparable a los estados modernos, manteniendo delitos que sostienen grupos fundamentalistas y gente que, si pudiera, quemaría en la hoguera a la gente por expresar sus ideas u opiniones”, indica el senador.

La coalición se fija en el artículo 525, que bajo la denominación eufemística de ofensas a los sentimientos religiosos deja que la blasfemia o el escarnio pervivan todavía hoy, con penas de multa de ocho a doce meses. “Este artículo sigue siendo la puerta de entrada a que se admitan las denuncias ante los tribunales contra quienes satirizan sobre asuntos religiosos, que se ven forzados a la pena del banquillo, a pesar que no existen prácticamente condenas por estos delitos contra los sentimientos religiosos, a la vez que el Consejo de Europa o el Tribunal de los Derechos Humanos han pedido la despenalización de estos delitos de blasfemia”, agrega.

Para Mulet “urge acabar con esta contradicción de no poder criticar la honorabilidad del rey o sus privilegios, de amenazar con cárcel. La libertad de expresión no se tiene que adaptar a los que a determinados colectivos les parezca lo correcto” y recuerda que “el artículo 525 del Código Penal es innecesario y sigue manteniendo un delito de blasfemia camuflado como ofensas religiosas”.

La coalición lamenta que el actual Gobierno siga manteniendo figuras en el Código Penal que criminalizan la libertad de expresión o la Ley Mordaza que se sigue aplicando implacablemente para callar críticas legítimas a instituciones podridas y ha reclamado que “se respete la libertad ideológica y se persiga a quienes realmente encabezan los delitos que se dan en este país en vez de los ataques individuales que están permitiendo a artistas, periodistas o músicos”.